اخبار

نظرسنجي

22.6%
16.0%
7.2%
4.8%
49.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

اعضاي هيات علمي گروه قلب و عروق ( 6983 )
هما فال سليمان ( 5540 )
دستياران گروه قلب دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 5352 )
گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 5077 )
دكتر افسون فضلي نژاد ( 3751 )
دکتر موهبتی ( 3200 )
دکتر حسن زاده ( 2412 )
برنامه درمانگاه قلب ( 1918 )
برنامه کشیک رزیدنت قلب ( 1609 )
دکتر حیدری ( 1402 )
روتیشن رزیدنت های قلب وعروق اردیبهشت 88 ( 1384 )
برنامه فیزیوپاتولوژی در نیسمال دوم 88-87 ( 1330 )
برنامه آنکال پزشکان قلب و عروق ( 1261 )
دكتر عمادزاده ( 1245 )
دکتر دهقانی ( 1240 )
برنامه كلاسهاي تئوري انترنهاي قلب وعروق ( 1211 )
برنامه ( 1207 )

 
 
 
 دكتر  مهدی حسن زاده
 
          مدیر گروه  قلب و عروق        
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
 • فلوشیپ الکتروفیزیولوژی  (1382)
 • تخصص قلب (1372)
 • دکتری عمومی (1368)
  •استاد
  • دانشيار  *
  • استادیار
 شرکت در دوره های آموزش
کارگاه های ارائه شده
 • دوره فلوشیپ الکتروفیزیولوژی سال 2001 کانادا 
 • دوره اپی فانی یونان 2003
 • کارگاه روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته  
 • کارگاه طراحی سئوالات چند گزینه ای
 • کارگاه پزشکی جامعه نگر
 • کارگاه آموزش پزشکی  PBL
 • کارگاه OSCE
 
 
 • ششمین کنگره تازه های قلب و عروق ـ مشهد ـ     22/3/86ـ 25/3/86
 • کارگاه تفسیر سریع و کاربردی ECG ـ مشهد ـ                           9/5/82
 • سمینار اورژانس های قلب و عروق ـ مشهد ـ 18/2/80 ـ 20/2/80  
 •  مدون (ب) داروسازان ـ مشهد ـ                         11/11/79 ـ 14/11/79
 •  سمینار طب سالمندان ـ 21/9/79 ـ 24/9/79
 •  سمینار تجویز بجا و به موقع آزمونهای تکمیلی در بیماریهای
    مغز واعصاب مشهد ـ 19/4/78 ـ 21/4/78 
 •  سمینار فوریتهای شایع در بیماریهای قلب ـ مشهد ـ 3/9/77 ـ 5/9/77 
 • مدون (ج) متخصصین داخلی ـ مشهد ـ 13/8/77 ـ 15/8/77
 
 سوابق اجرایی
سوابق تدریس
  •   قائم مقام سرپرست گرو ه تخصصی وفوق تخصصی دانشگاه    8/12/72 ـ 15/1/76 
  •   معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی      17/1/77 ـ 1/3/82
  •   معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی    6/4/78 ـ 30/2/84
  •   عضو هیئت ممتحنه ارتقاء گواهینامه رشته قلب    11/5/83 ـ 11/5/84
  •   عضو کمیته نظارت بر حسن انجام وظایف کارورزان و دستیاران    21/2/83
  •   عضو هیئت تحریریه فصلنامه راز بهزیستن      22/2/80
  •   عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی     28/12/82 
  •   عضو کمیته کاهش مرگ و میر مادران دانشگاه    27/10/82 
  •   عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه    21/9/81 
  •   عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 30/7/82
  •   عضو کمیسیون تخصصی قلب و عروق اداره کل پزشکی
       قانونی استان خراسان    29/7/82
  •   کارشناس علمی پروند های پزشکی نظام پزشکی       6/11/79
  •   استاد راهنما دانشجویان شاهد وایثارگر      18/9/77
  •   عضو کمیته ارزیابی و بررسی کیفیت آموزش در دانشگاه   بمدت 2 سال   16/10/78
  •   استاد مشاور کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت پژوهشی   2/9/73ـ 2/9/76
  •   عضو کمیته آموزش سرپایی دانشگاه     13/6/78ـ 13/6/79
  •   مسئولیت کارگهای تشخیصی غیر تهاجمی بخش قلب   27/8/82ـ 27/8/83
  •   مدیر گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی    ادامه دارد     1385
  •   عضو کمیته راهبردی رشته قلب و عروق
  •   عضو کمیته پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق
  •   عضو کمیته کتابخانه بیمارستان قائم (عج)          20/10/80ـ 20/10/81
  •   عضو هیئت ممتحنه آزمون پیش کارورزی            17/9/82ـ 18/9/83
  •   عضو کمیته سیاست گذاری پژوهشی در کشور (تهران) در زمینه بیماریهای 
      قلب و عروق 16/12/74
                                                                          
 
 
 
 
                                                    
 
• بیماری های قلب و عروق برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری 
                                         سالهای 74-72
 •  بیماری های قلب و عروق برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ومامائی 
                                         سالهای 74-72
 • فیزیوپاتولوژی قلب و عروق برای دانشجویان پزشکی
                                       از سال 1376 تا کنون
 • بیماری های قلب و عروق برای کارآموزان و کارورزان پزشکی
                                       از سال 1372 تا کنون 
  • کلاسهای تئوری تخصصی برای دستیاران قلب
                                       از سال 1372 تا کنون
  • آموزش بالینی ، آنژیوگرافی ، کاتتریسم ، اکوکاردیوگرافی و الکتروفیزیولوژی
                                   برای دستیاران از سال 1372 تا کنون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علائق تحقیقاتی

بررسی مقایسه ای تاثیر وراپامیل ودیگوکسین در 50 بیمار مبتلا به AF با پاسخ بطنی تند                                    مقطع: تخصصی                                                                                                  1380
• بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام وانفارکتوس میوکارد بعداز عمل جراحی                                                             مقطع :دکتری عمومی                                                                                        1376
بررسی نقش ابتلای قبلی به بیماری ایسکمیک قلب در میزان مرگ و میر حوادث حاد کرونری                               مقطع: دکتری                                                                                                     1379
بررسی دموگرافیک 50 بیمار مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب با آنژیوگرافی عروق کرونر نرمال                               مقطع: دکتری عمومی                                                                                        1381
بررسی فاکتورهای مساعد کننده و پاسخ به درمان بیماران مراجعه کننده با PSVT به اورژانس قلب                        مقطع: دکتری                                                                                                     1379
بررسی شیوع نارسایی پولمونر در 200 بیمار توسط اکوکاردیو گرافی                                                                    مقطع : دکتری عمومی                                                                                       1377
تعیین تاثیر سرکه سیب درهیپرلیپیدمی                                                                                                             مقطع: دکتری                                                                                                    0 138
بررسی میزان تروپونین I در بیماران نارسایی کلیه قبل و بعداز دیالیز                                                                     مقطع: دکتری                                                                                                     1383
بررسی سطح تستوسترون آزاد خون با بیماری های عروق کرونر                                                                        مقطع: دکتری                                                                                                     1383
بررسی عوامل زمینه ساز یافته های آنژیوگرافی در 50 بیمار مبتلا به تنگی عروق کرونر زیر سن 40 سال              مقطع: دکتری                                                                                                     1378
• بررسی آینده نگر شیوع دیابت کشف نشده در بین مبتلایان به هیپرگلیسمی بعد از MI                                         مقطع: دکتری                                                                                                    77 13
• بررسی شیوع اختلالات ارگانیک و غیر ارگانیک قلبی در 250 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه قلب                           مقطع: دکتری                                                                                                     1379
• هیپرگلیسمی بعد از انفارکتوس میوکارد                                                                                                             مقطع: دکتری                                                                                                     1376
• اندازه گیری سطح پلاسمای دیگوکسین در بیماران قلبی                                                                                    مقطع: دکتری                                                                                                     1374
• جستجوی هلیکوباکتر پیلوری در پلاکهای اتروماتوز عروق کرونری                                                                         مقطع: دکتری                                                                                                     1378
• بررسی ارتباط احتمالی بین ذخایر آهن بدن و آترواسکلروز                                                                                    مقطع: دکتری                                                                                                     1379
• بررسی آینده نگر آریتمی های ثانوی به انژین ناپایدار                                                                                            مقطع:دکتری                                                                                                     1379
• جستجوی کلامیدیا پنومونیه د رپلاکهای آتروم عروق کرونری                                                                                مقطع: دکتری                                                                                                     1378
• بررسی 100 بیمار با پریکاردیال افیوژن ونقش پریکاردیوسنتز در تشخیص علت آن                                                    مقطع: دکتری                                                                                                    1380
• بررسی عوارض هپارین به دو روش پمپ وبولوز                                                                                                     مقطع: دکتری                                                                                                    1380
• مقایسه یافته های بالینی ومعیارهای پاراکلینیک در نارسایی قلبی زنان ومردان                                                    مقطع: دکتری                                                                                                    1379
• بررسی تغییرات رادیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی د ربیماران مبتلا به هیپرتانسیون مزمن                                        مقطع: دکتری                                                                                                    1375
• بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی دربیماران مبتلا به CVA                                                                                   مقطع: دکتری                                                                                                    1377
• مقایسه وضعیت چربی های خون د رمصرف کنندگان وابسته به تریاک و گروه کنترل                                               مقطع: دکتری                                                                                                    1383
• بررسی مقایسه ای میزان سلنیوم سرم در 100 بیمار به حرارت عروق کرونر و گروه مشاهده                                مقطع: دکتری                                                                                                    1382
• بررسی یافته های آنژیوگرافی در 50  بیمار مبتلا به انفاکتوس ناحیه تحتانی قلب با و بدون تغییرا ت آینه ای             مقطع: دکتری                                                                                                    1378
• بررسی نقش پیش گویی کننده زمان موج P د راحتمال بروز فیبیلاسیون دهلیزی بعد از جراحی قلب                       مقطع: دکتری                                                                                                    1381
• بررسی ریسک فاکتورهای انفاکتوس میوکارد درجوانان                                                                                          مقطع: دکتری                                                                                                    1373
• بررسی میزان فعالیت فیزیکی  در اقشارمختلف اجتماعی شهر مشهد                                                                 مقطع: دکتری                                                                                                    1383
• یررسی مقایسه ای تاثیر بکارگیری پماد نیترگلیسرین در بازو ، سینه و مچ پا بر تغییرات فشار خون و . . .                مقطع: کارشناس ارشد پرستاری                                                                        1374
• بررسی تاثیر شیوه های ملاقات در CCU بر میزان اضطراب بیماران بستری                                                            مقطع: کارشناس ارشد پرستاری                                                                        1374
• بررسی عوامل استرس زا و رتبه بندی آن از دیدگاه بیماران تحت کاتتریسم قلبی و پرستاران مراقبت کننده              مقطع: کارشناس ارشد پرستاری                                                                       1379
• بررسی افزایش تروپونین I درحوادث حاد کرونری و ارتباط آن با نوع حادثه و پیش اگهی بیمارستانی                          مقطع: دکتری                                                                                                    1381
• بررسی روشهای محافظت از میوکارد د رجراحی کرونر                                                                                          مقطع: تخصصی                                                                                                1381
• بررسی تاثیر تعویض دریچه میترال بر عملکرد بطن چپ                                                                                          مقطع: تخصصی                                                                                                1381
• مقایسه بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونری وگروه شاهد از نظر پاسخ های مقابله ای و رویدادهای مهم زندگی   مقطع: تخصصی                                                                                                1379
• بررسی شیوع اختلالات قلبی و عروقی د ربتا تالاسمی ماژور                                                                               مقطع: تخصصی                                                                                                1381
• بررسی هماتوکریت ، نوع و شدت عوارض بیمارستانی بیماران مبتلا به حوادث حادکرونری د ربخش های CCU و
اورژانس بیمارستان قائم(عج) از دی 84 تا مرداد 85                                                                                                                                                                                                                         1385
• بررسی اثر مصرف طولانی مدت وارفارین بردانسیته استخوانی بیماران مبتلا به بیماری دریچه ای قلب د ر
مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم(عج) طی سالهای 80 تا 83                                                                                                                                                                                                        1384
• بررسی تاثیر مصرف تریاک بر اندازه QT د رالکتروکاردیوگرافی                                                                                                                                                                                                         1384
• بررسی تغییرات عملکرد تیروئیدی سالم به دنبال عمل جراحی قلب باز در بیمارستان قائم(عج) در سال 1383                                                                                                                                 1384
• بررسی عوارض زودرس تزریق داخل عروقی ماده حاجب درآنژیوگرافی کرونری                                                                                                                                                  

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 02/02/88 ساعت 04:03

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.