اخبار

نظرسنجي

نقش توصيه هاي بهداشتي در سلامت عمومي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

تاثيري ندارد 64.8%
كمتر از 25% 5.3%
تا 50% 6.9%
تا 75% 15.8%
100 % 7.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 77396 )
هرم غذايي سالمندان ( 12230 )
مراكز بهداشتي درماني ( 10404 )
مديريت مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 9180 )
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ( 7999 )
واحد امور دارو ( 7699 )
واحد گسترش شبکه و پزشک خانواده ( 7667 )
آزمایشگاه تشخیص پزشکی مرکز بهداشت شماره 2 ( 6618 )
ويژه پرسنل بخش ( 5673 )
واحد سلامت خانواده و جمعيت ( 5666 )
فلوچارت مشاوره وازکتومي در مرکز بهداشت شماره 2مشهد ( 5557 )
واحد آمار و رايانه مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 5422 )
واحد بهداشت دهان ودندان ( 5422 )
ليست فرآيندهاي واحدهاي ستادي ( 5207 )
معرفي واحد بهداشت محیط و حرفه ای ( 4690 )
مراکزنمونه گيري آزمايش کم کاري تيروييد ( 4612 )
واحد مشاركت مردمي مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 4342 )
واحد بهداشت روان ( 4195 )
کلينيک وازکتومي ( 4176 )
تماس با ما ( 3794 )
آموزش ( 3682 )
تالاسمی ( 3296 )
تقويم ايام بهداشتي ( 3218 )
واحد سلامت خانواده و جمعیت ( 3206 )
برنامه سالمندان ( 3071 )

مركز بهداشتي درماني شهري 32 امام رضا (ع)

8541657

مركز امام رضا( ع ) : ميدان پانزده خرداد (ضد )-ابتداي بلوار جمهوري اسلامي (بلوار فرودگاه )

3427264

3427852

خيابان امام رضا (ع) بين قباد 20-22 پلاك 86

پروين اعتصامي – بين پروين اعتصامي 8و10 طبقه فوقاني

پايگاه بهداشتي حسين ا بن علي

پايگاه بهداشتي احد

مركز بهداشتي درماني شهري سيدي

3850240

مركز سيدي : كوي سيدي- سه راه بوتان جنب باربري شاهين نو

3855079

3861652

3850489

9-3850485

سيدي شهرك انقلاب – بعد از 80 متري – ميلان اول سمت چپ پلاك 29

سيدي 35 متري اول حجت بين قائم 19و21

سيدي - مجتمع بهداشتي درماني آرين

سيدي – ده متري نواب –صفوي چهارراه اول – محل دارالشفاء امام هادي - خيريه

پايگاه بهداشتي بهارستان

پايگاه بهداشتي حجت

پايگاه بهداشتي المهدي

پايگاه بهداشتي امام هادي(ع)

2259008

1- سربرج 2- اسلام رود 3- مغان 4- اردمه

خانه هاي بهداشت

مركز بهداشتي درماني شهري التيمور

2115040

مركز التيمور : بزرگراه فجر –انتهاي خيابان پنجتن – شهرك التيمور – ميلان درمانگاه

2112891

بزرگراه فجر – شهرك التيمور –بلوار وليعصر –ميلان شهيد رفيعي

پايگاه بهداشتي ظفر

6052236

جاده التيمور - روستاي 1-برزش آباد –2 امرغان

خانه بهداشت

مركز بهداشتي درماني شهري ابوذر

3810079

مركز ابوذر : جاده مشهد نيشابور –بعد از پليس راه –شهرك ابوذر بلوك 146


3820941

انتهاي بلوار فرودگاه –شهرك عسكريه –خيابان احسان 12

ده غيبي

پايگاه بهداشتي عسگريه

خانه بهداشت

مركز بهداشتي درماني شهري طرق

3920621

مركز طرق : جاده مشهد –فريمان بعد از كارخانه چين چين –شهرك طرق –خيابان وليعصر

3920308

جاده مشهد –فريمان-شهرك طرق خيابان اشرفي جنب مطب دكتر برقچي پلاك 43

پايگاه بهداشتي طرفه

مركز بهداشتي درماني شهري شهيد هاشمي نژاد (طبرسي يك )

2735905

مركز شهيد هاشمي نژاد : بلوار طبرسي نبش چهارراه گاز 2731100

2729625

2706514

2740026

2769729

2728735

انتهاي بلوار اول طبرسي خيابان ابوذر بين ابوذر 2و4

سي متري طلاب خيابان انديشه چهارراه اول پلاك 347

بيست متري طلاب خيابان عليمرداني بين عليمرداني 2و1

بلوار طبرسي اول – نبش موحد – سمت چپ –

خيابان دريا – وحيد 15 چهارراه دوم سمت چپ پلاك 108

پايگاه بهداشتي ابوذر

پايگاه بهداشتي انديشه

پايگاه بهداشتي خاوران

پايگاه بهداشتي موحد

پايگاه بهداشتي دهخدا

مركز بهداشتي درماني شهري امام حسن مجتبي (ع)

2762868

مركز امام حسن مجتبي (ع ) : سيمتري طلاب –مفتح 30

2708141

2733435

2595516

بلوار امت -ميدان جواد الائمه - طباطبائي 8 پلاك 526

بلوار امت –نبش خيابان ايثار

پيچ دوم تلگرد –بيمارستان 22 بهمن جنب بيمارستان

پايگاه بهداشتي امت

پايگاه بهداشتي ايثار

پايگاه بهداشتي22 بهمن

مركز بهداشتي درماني شهري چهارده معصوم(ع)

2114110

بلوار طبرسي شمالي –طبرسي 17 –انتهاي خيابان 14 معصوم (ع)جنب دبستان حجاب

2130207

2120027

2112180

2125740

انتهاي بلوار طبرسي شمالي –51 روبروي مسجد حضرت زينب (س)

بلوار طبرسي شمالي –طبرسي خ ميثم

بلوار طبرسي شمالي17 رده خيابان 14 معصوم (ع )

بلوار طبرسي شمالي –بين طبرسي 7و9 درمانگاه شبانه روزي طبرسي

بلوار طبرسي شمالي خ شيخ طوسي روبه روي داروخانه دكتر معصومي سابق

پايگاه بهداشتي حضرت رقيه (س)

پايگاه بهداشتي ميثم

پايگاه بهداشتي دكتر شيخ

پايگاه بهداشتي محصل

پايگاه بهداشتي افسر

مركز بهداشتي درماني شهري كارگران


3415517

3419449

مركز كوي كارگران : خيابان نخريسي –ابتداي بلوار چمن –جنب شهرداري

پايگاه بهداشتي ياران - بلوار شهيد صدر 29- مجتمع بهداشتي درماني شهيد رجايي

مركز بهداشتي درماني شهري شهيد باهنر

3964158

مركز شهيد باهنر : كيلومتر 10 جاده سرخس –شهرك شهيد باهنر كوچه ذاكر

3960022

كيلومتر 10 جاده سرخس –شهرك شهيد باهنر –انتهاي خيابان طالقاني

پايگاه بهداشتي تاجر آباد

مركز بهداشتي درماني شهري رضويه


05123223262

مركز رضويه : كيلومتر 16 جاده سرخس –شهرك رضويه مقابل مسجد

خانه بهداشت : 1- احمد اباد قازقان 2- چلقي 3- ميامي 4- تنگل شور 5- چنارك 6- خادم آباد 7– سالارآباد

مركز بهداشتي درماني شهري وحدت

3648655

مركز وحدت : اول خيابان سرخس –بعدازبيمارستان امام زمان (عج)-روبروي مسجد حاج احمد پلاك 1

3652384

3645014

3-36530001

بلوار وحدت – ولايت 11

خيابان 17 شهريور –جنب شهرداري منطقه 6 –كلينيك تخصصي سرور

مركز بهداشت شماره 2 مشهد جنب آزمايشگاه

پايگاه بهداشتي رضائيه

پايگاه بهداشتي سرور

پايگاه بهداشتي ولايت

مركز بهداشتي درماني شهري 22 بهمن

3648900

مركز 22 بهمن :بلوار 22بهمن –انتهاي شهرك شهيد هاشمي نژاد –محمد آباد

3665740

كارمندان دوم بلوار شهيد رستمي 22 بلوك 60 پلاك 10

پايگاه بهداشتي كارمندان

مركز بهداشتي درماني شهري شهيد بهشتي

3424747

مركز شهيد بهشتي : بلوار 22 بهمن –شهرك شهيد بهشتي –بلوك 28

3417012

3433073

انتهاي نخريسي –كوي آقا مصطفي خميني

انتهاي نخرسيي پايگاه شكاري نيروي هوايي

پايگاه بهداشتيآقامصطفي

بهداري نيروي هوايي

مركز بهداشتي درماني روستايي رباط سفيد

05123663338

مركز رباط سفيد : كيلومتر جاده 75 مشهد –تربت حيدريه –روستاي رباط سفيد

خانه هاي بهداشت : 1- اسلام قلعه 2– بازه حور3 – رباط سفيد 4- گونجوك عليا 5- كج النگ

مركز بهداشتي درماني روستايي امام تقي (ع)

05123593217

05123593214

مركز امام تقي :كيلومتر 55 جاده قديم مشهد –نيشابور روستاي امام تقي (ع)

خانه هاي بهداشت 1– بزوشك 2- دهسرخ 3- معصوم آباد 4- ابرشك - 5- امام تقي

مركز بهداشتي درماني روستايي اوارشك

05123563573

05123563572

مركز اوارشك: كيلومتر 60 جاده جديد مشهد –نيشابور روستاي اوارشك

خانه هاي بهداشت 1- پيوه ژن 2- حسين آباد 05116044527- 3-ديزباد سفلي 4- فخرداوود2211937 5- قاسم آباد 6- اوارشك 7- صيد آباد 8- سلطان آباد نمك 05123583444

مركز بهداشتي درماني روستايي آبروان

05123353416

مركز آبروان :كيلومتر 45 جاده مشهد –سرخس روستاي آبروان

خانه هاي بهداشت 1- ابروان 2- تيمور آباد 3- چاهك 4- شورك ملكي 5- كلاته منار 6- گاو برج 7-كلاته ميرزاجان

مركز بهداشتي درماني روستايي نريماني

05123543222

مركز نريماني : كيلومتر جاده 60 مشهد –سرخس –جاده فرعي روستاي نريماني

خانه هاي بهداشت 1– آبمال 2- جلال اباد 3- نريماني سفلي4- نريماني عليا 5- چهل من سنگ 6- سليماني 7– گيامي

مركز بهداشتي درماني روستايي كنه بيست

2480280

مركز كنه بيست : خيابان سرخس ، انتهاي شهيد رجايي ،جاده كنه بيست كيلومتر 20روستاي كنه بيست

خانه هاي بهداشت : 1-احمد آباد تبادكان 09151163922 2– هندل آباد 3-كنه بيست 1 4- كنه بيست 2، 5-خير اباد –6 شرشر

مركز بهداشتي درماني روستايي تپه سلام

05123554402

مركز تپه سلام : كيلومتر جاده 25 مشهد –فريمان روستاي تپه سلام

05123554401

خانه هاي بهداشت : 1-كال چغوكي 6051000، 2- جيم اباد3– تقي اباد 09151111692،4- تپه سلام

مركز بهداشتي درماني شهري حاج نوروز

3685690

مركز حاج نوروز : بعد از فلكه طبرسي –كوچه شهيد رجايي –داخل كوچه سمت چپ

3648586

فلكه بيت المقدس (آب)-اول كوچه عيدگاه –پشت كلا نتري 7–داخل درمانگاه علي ابن موسي الرضا (ع)

پايگاه بهداشتي عيدگاه

مركز بهداشتي درماني شهري گلشهر

2591591+2596108

مركز گلشهر : گلشهر ، بعد از فلكه دوم روح آباد – روح آباد 31 روبروي بازار روز گوشت

2594644

2591694

2593882

2589931

2580757

2591836

گلشهر امير المومنين 6

گلشهر كوي صاحب الزمان (عج )-ميلان شهيد صدوقي نيا –جنب دبستان هدايت

گلشهر خيابان نيزه –ميلان بيمارستان امام سجاد (ع )

گلشهر 12 متري كاشاني – امام خميني 1

گلشهر ده متري دادگر –شش متري گلبهار –پلاك 15

گلشهر جاده نيزه – گلشهر 43

پايگاه بهداشتي رسالت

پايگاه بهداشتي صاحب الزمان (ع)

پايگاه بهداشتي وليعصر (عج )

پايگاه بهداشتي كاشاني

پايگاه بهداشتي دادگر

پايگاه بهداشتي فضيلت

مركز بهداشتي درماني شهري پنجتن

2113402

مركز پنجتن : بزرگراه فجر –خيابان پنج تن نبش پنج تن 13

2110716

2131962

بزرگراه فجر- خيابان شهيد حسيني محراب سمت چپ منزل آقاي زارع

خيابان پنجتن - نبش پنج تن 25

پايگاه بهداشتي فروزانفر

پايگاه بهداشتي سلمان

مركز بهداشتي درماني شهري همت آباد

مركز همت آباد : جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي – انتهاي جاده كنه بيست –بعد از صدمتري اول همت آباد 3780550

مركز بهداشتي درماني ساختمان دو

مركز ساختمان 2 : جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي –ده متري كمربندي –نبش كمر بندي 7 3711027

3726529

3721864

3713545

3710678

3721100

3713283

جاده سرخس- شهرك شهيد رجايي-خيابان امام رضا (ع)حر 9 پلاك 58

جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي –كوچه حمام پلاك 1406

جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي–كوچه حمام –ميلان 24 –داخل ميلان درب دوم

جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي-حاشيه قائم 6 پلاك 3

جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي –كوي امير آباد –نبش امير آباد 16

جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي –حر 15 خيابان كشاورز-كشاورز 1 پلاك 98

پايگاه بهداشتي امام رضا (ع)

پايگاه بهداشتي ابوذر

پايگاه بهداشتي آزادگان

پايگاه بهداشتي قائم (عج )

پايگاه بهداشتي امير آباد

پايگاه بهداشتي كشاورز

مركز بهداشتي در ماني شهري ساختمان يك

3714397

مركز ساختمان 1 جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي –بلوار حر –ده متري صاحب الزمان (عج )-حر 12 –ميلان بهداشت

3715545

3712572

3713752

جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي – كوچه شهيد حسن زاده پلاك 33

جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي –جاده كنه بيست –طالقاني 7 پلاك 1

جاده سرخس –شهرك شهيد رجايي نبش بن بست لاله

پايگاه بهداشتي امام علي (ع)

پايگاه بهداشتي طالقاني

پايگاه بهداشتي والفجر

مركز بهداشتي درماني شهري بازه شيخ

مركز بازه شيخ : جاده سرخس –انتهاي خيابان پوريا سينا –انتهاي بازه شيخ مقابل دبيرستان سميه 3710154

3642304

3646292

2590707

3712686

جاده سرخس اول مهر آباد –قبل از صد متري –داخل مركز بهداشتي درماني تامين اجتماعي

كوي مهر آباد –طبقه تحتاني داراالشفا خيريه امام حسن عسگري (ع)

اول خيابان پورسينا - خيابان ابومسلم كوچه شهيد نوروزي روبه روي پلاك 17

`پايگاه بهداشتي بلال

پايگاه بهداشتي مهر آباد

پايگاه بهداشتي مسلم

مركز بهداشتي درماني ملك آباد

05123523624

05123523625

مركز ملك اباد : كيلومتر 45 جاده مشهد - تهران پليس راه باغچه

خانه هاي بهداشت 1- حسن اباد 2- سرغايه - 3- گنبد دراز

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 29/01/86 ساعت 23:29

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، ابتدای بولوار وحدت، جنب پارک وحدت، مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد. تلفن : 3-3653000 0511 نمابر : 3648789 0511 پست الكترونيک: M2HCenter@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.