اخبار

نظرسنجي

نقش توصيه هاي بهداشتي در سلامت عمومي را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

تاثيري ندارد 64.8%
كمتر از 25% 5.3%
تا 50% 6.9%
تا 75% 15.8%
100 % 7.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 77396 )
هرم غذايي سالمندان ( 12230 )
مراكز بهداشتي درماني ( 10404 )
مديريت مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 9180 )
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ( 8000 )
واحد امور دارو ( 7700 )
واحد گسترش شبکه و پزشک خانواده ( 7667 )
آزمایشگاه تشخیص پزشکی مرکز بهداشت شماره 2 ( 6618 )
ويژه پرسنل بخش ( 5673 )
واحد سلامت خانواده و جمعيت ( 5667 )
فلوچارت مشاوره وازکتومي در مرکز بهداشت شماره 2مشهد ( 5557 )
واحد آمار و رايانه مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 5423 )
واحد بهداشت دهان ودندان ( 5422 )
ليست فرآيندهاي واحدهاي ستادي ( 5207 )
معرفي واحد بهداشت محیط و حرفه ای ( 4690 )
مراکزنمونه گيري آزمايش کم کاري تيروييد ( 4612 )
واحد مشاركت مردمي مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد ( 4342 )
واحد بهداشت روان ( 4196 )
کلينيک وازکتومي ( 4176 )
تماس با ما ( 3794 )
آموزش ( 3682 )
تالاسمی ( 3296 )
تقويم ايام بهداشتي ( 3218 )
واحد سلامت خانواده و جمعیت ( 3206 )
برنامه سالمندان ( 3071 )

 

واحد پیشگیری و مبارزه با  بیماریها

 
مسئولیت برقراری و اجرای نظام مراقبت بیماریها ی واگیر ( مشمول گزارس دهی فوری و غیر فوری ) ،بیماریهای غیر واگیر ،بیماریهای درحال ریشه کنی و حذف ، بیماریهای نوپدید و بازپدید ،برنامه گسترش ایمن سازی ، سلامت تزریق ، عوارض واکسیناسیون ،بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان ،بیماریهای منتقله از طریق ناقلین ،بررسی وضعیت اپیدمیولوژی بیماریهای مذکوردر منطقه و تلاش به منظور افزایش سطح آکاهی مردم نسبت به راههای پیشگیری از ابتلا به بیماریها و بر اساس برنامه ها و شاخصهای بهداشتی و رعایت استانداردها درجهت بهبود وضعیت سلامت جمعیت تحت پوشش را بعهده دارد . . . . .
 
 
 
                                                 پرسنل شاغل در واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها
 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

 فعاليت

1

سيد حميد غنچه

مسئول واحد

 

2

دکتر حسين نوربخش

پزشک اپيدمولوژي

 

3

دکتر محمد حسن نمائي

پزشک هماهنگ کننده سل

 

4

محمد رضا باقري

کارشناس بيماريهاي واگير

سل – جذام – آنفلوانزا- بيماريهاي مشترک -

5

محمد علي اسماعيلي

کارشناس بيماريهاي واگير

بيماريهاي منطقله از طريق ناقلين- آمار - رابط آموزش

منطقله از طريق آب وغذا

6

رضا قياسي

کارشناس بيماريهاي واگير

ايدز و هپاتيت – آميزشي - واکسيناسيون- بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن  - زنجيره سرما – عفونتهاي بيمارستاني

7

رقيه اميد بخش

کارشناس بيماريهاي غير واگير

تالاسمي – هيپوتيروئيد-PKU-

8

مهناز چاهي پور

کارشناس بيماريهاي غير واگير

ديابت- فشارخون – قلب وعروق  - سوانح وحوادث- سرطان

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  فلو چارت فعاليتها
 
 
 
 

vمراکز بهداشتی درمانی (شامل بخش دولتی و خصوصی) موظف می باشند در صورت برخورد با هر یک از بیماریهای مشمول گزارش ،آنها را برای ثبت در نظام مراقبت و پیگیری موارد بروز و اقدامات کنترلی به مراکز بهداشت گزارش دهند .بیماریهای مشمول گزارش دهی فوری ( تلفنی) در عرض 24 ساعت و بیماریهای مشمول گزارش غیر فوری به صورت هفتگی یا ماهیانه به مرکز بهداشت شهرستان گزارش شوند .

بیماریهای مشمول گزارش دهی فوری ( تلفنی) :

بوتولیسم،تب زرد،تب های خونریزی دهنده،تیفوس،حیوان گزیدگی،دیفتری،سرخجه،سرخک،طاعون،فلج اطفال،کزاز نوزادی،مالاریا،مننژیت باکتریال،وبا

بیماریهای مشمول گزارش دهی غیر فوری :

آنفلوانزا،اورتریت غیر گنوکوکی،ایدز،تب مالت،جذام،حصبه،زخمهای تناسلی،سل،سوزاک،سیاه زخم،سیاه سرفه،سیفیلس،شیستوزومیازیس،شیگلوز،فاسیولازیس،لپتوسپیروز،لیشمانیازیس،هپاتیت A وBوCوE

خدمات واحد مبارزه با بیماریها

1-ایمن سازی :

  • واکسیناسیون کودکان زیر 7 سال :( ب ث ژ،فلج اطفال،هپاتیت،سیاه سرفه،دیفتری،کزاز،MMR)

  • واکسیناسیون زنان (49-15 سال)

  • واکسیناسیون افراد حیوان گزیده بر علیه بیماری هاری

  • واکسیناسیون اطرافیان افراد HBsAg مثبت

  • واکسیناسیون مشمولین نظام وظیفه

2-مراقبت و کنترل بیماریها :

الف-بیماریهای واگیر

ب-بیماریهای غیر واگیر

بیماریهای واگیر :
تب خونريزي دهنده كريمه كنگو(CCHF )    
    
بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن :

تکمیل فرم بررسی بیماری ، آموزش ،تهیه نمونه چهت بررسی های آزمایشگاهی ، پروفیلاکسی دارویی جهت اطرافیان بیمار

سالک :

بیماریابی ،تشخیص آزمایشگاهی ،خدمات درمانی (تحویل دارو،سرنگ ،تزریق داخل ضایعه ) بصورت رایگان انجام می شود .

پدیکولوز :

بیماریابی در سطح جامعه و مدارس ، آموزش ، تحویل شامپو پرمترین بصورت رایگان به بیماران ، پیگیری اطرافیان

سل :

بیماریابی ،تشخیص آزمایشگاهی ،درمان ،اجرای طرح DOTS مشاوره تخصصی از طریق ارجاع به کمیسیون پزشکی بصورت رایگان

مالاریا :

بیماریابی ،تشخیص آزمایشگاهی ،پیگیری اطرافیان ،درمان بیماران بصورت رایگان

ایدز :

ارائه خدمات مشاوره ایدز بصورت رایگان (حضوری و تلفنی ) همراه با نمونه گیری و آزمایش خون

بیماریهای غیر واگیر:

تالاسمی :

غربالگری و شناسایی زوجین ناقل تالاسمی ،پیگیری و مشاوره زوجین شناسایی شده جهت پیشگیری از تولد بیمارجدید،ارائه خدمات تشخیص قبل از تولد ، آموزش عموم مردم

هیپو تیروئیدی :

غربالگری و شناسایی نوزادان در 5-3 روز اول تولد ، پیکیری و درمان نوزادان شناسایی شده ،آموزش

دیابت و فشار خون بالا :

غربالگری افراد بالای 30 سال هر سه سال یکبار ،مراقبت بیماران فشار خون بالا و دیابت هر ماه یکبار توسط نیروهای بهداشتی و حد اقل هر سه ماه یکبار توسط پزشک

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 19/02/91 ساعت 23:32

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، ابتدای بولوار وحدت، جنب پارک وحدت، مركز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد. تلفن : 3-3653000 0511 نمابر : 3648789 0511 پست الكترونيک: M2HCenter@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.