اخبار

نظرسنجي

كداميك را بيشتر مي پسنديد؟

خبر هاي سايت 36.4%
واحدها 9.1%
لينك هاي مفيد 9.1%
به روز بودن سايت 29.5%
آموزش هاي مفيد 15.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شبكه بهداشت و درمان مه ولات ( 57674 )
دانلود پاورپوینت های بهداشتی ( 11229 )
مرکز مشاوره قبل از ازدواج ( 8730 )
معرفی شهرستان مه ولات ( 8050 )
مدير شبكه بهداشت و درمان مه ولات ( 5567 )
نقشه سایت ( 5166 )
واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4401 )
مهارت های فرزند پروری ( 4340 )
گسترش شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4330 )
واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4168 )
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4110 )
واحد بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4061 )
واحد جوانان، نوجوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4059 )
واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3924 )
واحد آمار و رایانه شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3907 )
کارگزینی شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3770 )
بیمارستان امام رضا (ع) فیض آباد-مه ولات ( 3767 )
واحد امور مالی شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3657 )
نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3276 )
واحد مشارکتهای مردمی شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3218 )
واحد اموردارویی شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 2965 )
واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 2766 )
اموراداري شبكه بهداشت و درمان مه ولات ( 2602 )
برنامه های عملیاتی واحدها ( 2511 )
واحد بهداشت دهان و دندان شبکه مه ولات ( 2216 )

واحد بهداشت سلامت جوانان و نوجوانان و مدارس تلفن: 56722202 (051) فکس: 56722204 (051)

مسئول واحد: خانم سعیدی

کارشناسان واحد: .......

اهميت بهداشت مدارس:

مدرسه به عنوان يک ساختاراجتماعي ،براي آموزش ،محيطي رافراهم مي نمايدکه کودک درآن سال هاي حساس زندگي خودراسپري مي کند.هنگامي که کودک ،دبستان راآغازمي کند6سال ازعمرش گذشته است وازمحيط خانه به واحداجتماعي مدرسه واردوبامحيط وباخطرات تهديدکننده سلامتي ،تماس بيشتري پيدامي کند.کودک درمدرسه ،فردي ازافرادجامعه کوچک مدرسه است ،به علاوه عضوي ازاعضاءيک خانواده نيزمي باشدکه مجموع آنهاجامعه واجتماع راتشکيل مي دهدلذاباارائه خدمات درمدارس خدمات بهداشتي به جامعه نيزگسترش مي يابد.

تعريف بهداشت مدارس :

طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت ،بهداشت مدارس عبارت است ازمجموعه اقداماتي که به منظور تشخيص ،تامين وارتقاءسلامت جسمي ،رواني اجتماعي ومعنوي دانش آموزان وآندسته ازکارکناني که به نحوي درارتباط بادانش آموزان قراردارندبه اجرادرمي آيد.

هدف کلي:

تشخيص ،تامين وارتقاءسلامت جسمي ،رواني واجتماعي معنوي دانش آموزان وکارکنان مدارس.

فعاليتهاي اختصاصي :

· ارتقاءسطح آگاهي ،نگرش ورفتارهاي بهداشتي دانش آموزان

· ارتقاءسطح آگاهي ،نگرش وعملکردبهداشتي کارکنان مدارس ووالدين دانش آموزان

· ايجادميل به سلامت درکودکان ونوجوانان دانش آموز

· آموزش ،تمرين مهارتهاي سالم زيستن به نحوي که طبيعت ثانوي آنهاشود

· بهبودوضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

اصول کلي خدمات بهداشت مدارس:

آموزش بهداشت مدارس(آموزش بهداشت به دانش آموزان ،کارکنان مدارس ووالدين دانش آموزان ازطريق برنامه هاي درون مدرسه وخارج ازمدرسه)

مراقبت بهداشتي دانش آموزان(-ارزيابي سلامت دانش آموزان هنگام ورودبه پايه اول ابتدايي وتشکيل وثبت شناسنامه سلامت آنهابه منظورمداخله به هنگام براي رفع مشکل-انجام معاينات دوره اي براساس دستورالعمل اجراي شناسنامه سلامت دانش آموزبه منظورمراقبت بهداشتي –معاينات متناوب بهداشتي باهدف بيماريابي ،ارجاع ودرمان-مراقبت ازدانش آموزان نيازمندمراقبت هاي ويژه مثل مبتلايان به بيماريهاي مزمن-مراقبتهاي فوري درصورت نيازبه کمک هاي اوليه مثل حوادث ،زخم هاوبيماريهاي ناگهاني-ثبت وگزارش وپيگيري مواردارجاع شده ومرجوعي ازمراکزبهداشتي درماني)

تدارک،نظارت برايمني وبهداشت محيط مدرسه(-رعايت استانداردهاي لازم براي محيط فيزيکي وتاسيسات وتجهيزات بهداشتي مدرسه-اعمال مديريت ونظارت برنگهداري مناسب ازامکانات بهداشتي محيط مدرسه-اعمال مديريت ونظارت براستفاده مناسب ازامکانات بهداشتي موجود)

نظارت برتغذيه دانش آموزان(-نظارت برنحوه عرضه وتوزيع موادغذايي به دانش آموزان درداخل واطراف مدرسه-عرضه موادغذايي مغذي وسالم براي ايجادعادات غذايي مناسب دردانش آموزان)

شرح وظائف واحد بهداشت مدارس

1. جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیتها و گزارش به مرکز بهداشت استان .

2. بررسی و شناخت وضع موجود بهداشت مدارس شهرستان به منظور تعیین نیازها و اولویتها.

3. همکاری در انجام تحقیقات و طرح های کاربردی در زمینه بهداشت مدارس.

4. تهیه مطالب لازم در زمینه بهداشت مدارس جهت آموزش به دانش آموزان ، معلمین ، کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان.

5. اجرای ضوابط استاندارها و دستورالعملهای ابلاغی.

6. بررسی و شناخت مسائل و مشکلات و همکاری و کوشش و ارائه طریق جهت رفع آن.

7. پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات بهداشت مدارس .

8. ایجاد هماهنگی لا زم بین خدمات بهداشت مدارس و سایر واحدها.

9. ایجاد هماهنگی لا زم و همکاری همه جانبه با مسئولین بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش.

10. جلب مشارکت مردم و دانش آموزان و کارکنان مدرسه در جهت ارتقاء سطح بهداشت مدارس.

11. نظارت و کنترل مستمر و مداوم از فعالیتهای بهداشت مدارس.

12. تهيه مطالب آموزشي (پمفلت ،تراکت و............)وتوزيع بين دانش آموزان

13. غربالگری دانش آموزان بصورت سالیانه توسط پرسنل مراکز بهداشتی درمانی در مراکز ( این معاینات شامل اندازه گیری قد، وزن و BMI و رسم نمودار آن ، معاینه چشم از نظر میزان بینایی و بیماریهای چشم و معاینه گوش از نظر میزان شنوایی و بیماریهای آن و معاینه لثه و دندان ، پوست و مو، اختلالهای رفتاری مثل لکنت زبان و پرخاشگری ، شب ادراری و .... می باشد . این معاینات تماماً توسط بهورز یا کاردان منطقه صورت میگیرد . و سپس هر سه سال یکبار دانش آموزان معاینه شده توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی معاینه می شوند ( شامل کلاس اول یا بدو ورود به دبستان کلاس سوم ابتدایی ، کلاس اول راهنمایی و اول دبیرستان )

14. معاینات پزشک شامل بررسی ، سرو گردن ، بینی و سینوسها ، دهان و حلق ، و حنجره و قلب و عروق ، ریه و قفسه سینه ، اندازه گیری فشار خون ، بررسی ستون فقرات ، شکم ، دستگاه تناسلی و ادراری و ... است . لازم به ذکر است که تمامی معاینات و چگونگی آن در شناسنامه سلامت دانش آموزان وجود دارد .

15. درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت کاردانان وبهورزان عهده دارامور مربوط به آموزش,معاینات دانش آموزان وارسال آمارمی باشند.

طرحهای دردست اجرا

1. طرح شیر درمدارس ابتدائی،راهنمايي ودبيرستان

2. طرح بلوغ دختران وپسران درمقطع راهنمائی ودبیرستان

3. طرح مکمل آهن یاری دردبیرستانهاومدارس راهنمايي دخترانه

4. طرح پیشگیری ازابتلا به بیماریهای پدیکلوزیس دانش آموزان سه مقطع

5. طرح واکسیناسیون توام دانش آموزان اول دبیرستان

6. طرح سنجش کودکان بدو ورودبه دبستان

7. 7 - طرح توزیع شناسنامه سلامت دانش آموزان در بین کلیه مقاطع تحصیلی وآموزش چگونگی تکمیل آن به پزشکان و بهورزان و کاردانان دخیل در این امر

تاريخ بروز رساني : جمعه 12/10/93 ساعت 14:55

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مه ولات، فيض آباد، خيابان شهيد دكتر بهشتي4 صندوق پستی- 9531753545 تلفن:56722202-051نمابر:56722204 051 پست الکترونیک:mahvelat.h.c@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.