اخبار

نظرسنجي

كداميك را بيشتر مي پسنديد؟

خبر هاي سايت 36.4%
واحدها 9.1%
لينك هاي مفيد 9.1%
به روز بودن سايت 29.5%
آموزش هاي مفيد 15.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شبكه بهداشت و درمان مه ولات ( 57674 )
دانلود پاورپوینت های بهداشتی ( 11229 )
مرکز مشاوره قبل از ازدواج ( 8730 )
معرفی شهرستان مه ولات ( 8051 )
مدير شبكه بهداشت و درمان مه ولات ( 5567 )
نقشه سایت ( 5166 )
واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4401 )
مهارت های فرزند پروری ( 4340 )
گسترش شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4331 )
واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4168 )
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4110 )
واحد بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4061 )
واحد جوانان، نوجوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 4059 )
واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3924 )
واحد آمار و رایانه شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3907 )
کارگزینی شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3770 )
بیمارستان امام رضا (ع) فیض آباد-مه ولات ( 3767 )
واحد امور مالی شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3657 )
نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3276 )
واحد مشارکتهای مردمی شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 3218 )
واحد اموردارویی شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 2966 )
واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان مه ولات ( 2766 )
اموراداري شبكه بهداشت و درمان مه ولات ( 2602 )
برنامه های عملیاتی واحدها ( 2511 )
واحد بهداشت دهان و دندان شبکه مه ولات ( 2216 )

 

واحد هماهنگی و گسترش شبکه

مسئول واحد: مهدی دهقان

کارشناسان واحد: حسن زمانیان (کارشناس گسترش شبکه) مهدی پویا (مسئول پزشک خانواده)

شرح وظایف :

 • شناخت خصوصيات جغرافيايي ، جمعيتي و توانائي هاي بالقوه منطقه و تهيه طرحهاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ،فرهنگي واجتماعي در راستاي برنامه هاي توسعه كشور.
 • تعيين خط مشي و اولويت هاي منطقه در خصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي .
 • بررسي و مطالعه و برآورد محل هاي استقرار واحدهاي بهداشتي .
 • پيشنهاد ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني .
 • مطالعه و بازنگري طرح هاي گسترش با توجه به تغييرات سياسي ، جغرافيايي و جمعيتي ايجاد شده در منطقه
 • بررسي و پيش بيني منابع و تجهيزات مورد نياز جهت راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني
 • مشاركت و هماهنگي با ساير گروه هاي كارشناسي به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهيزات و نيروي انسانی
 • برآورد و تامين و توزيع نيروي انساني
 • آموزش وبازآموزي كاركنان (بدو خدمت وحين خدمت ) .
 • جلب مشاركت جامعه به منظور برنامه ريزي ، تامين منابع و استقرار واحدهاي بهداشتي درماني
 • بررسي و برآورد نياز واحدها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهيزات و نيروي انساني
 • هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهاي ارائه دهنده خدمات.
 • مشاركت در اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاي كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني ..
 • پايش و ارزشيابي برنامه ها ي جارى.
 • مديريت وپايش برنامه پزشك خانواده وبيمه روستايي

راهنمای ارباب رجوع:

تعریف پزشک خانواده:

پزشک خانواده دارای حداقل مدرک دکترای حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است پزشک خانواده مسئولیت دارد خدمات سلامت را بدون تبعیض سنی ، جنسی، ویژگی های اقتصادی اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار فرد ، خانواده ، جمعیت و جامعه تحت پوشش خود قراردهد. پزشک خانواده در صورت لزوم باید برای حفظ و ارتقای سلامت ، از ارجاع فرد به سطوح بالاتر استفاده کند و مسئولیت پیگیری تداوم خدمات با او خواهد بود . افراد تحت پوشش پزشک خانواده برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به او مراجعه می کنند و هر کس مایل نباشد از طریق وی وارد سیستم دریافت خدمات شود موظف است تمام هزینه های درمانی را شخصاً پرداخت نماید.

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع:

در این طرح بیمار فقط به یک پزشک مراجعه می کند و اطلاعات پرونده پزشکی بیمار نزد همان پزشک است و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز توسط وی یا سایر افراد تیم سلامت (پرستار،ماما و غیره) به بیمار ارائه می شود در صورت نیاز بیمار به خدمات تخصصی، با برگه ارجاع وی را به مرکز تخصصی ارجاع داده و پس از درمان شرح مراحل تشخیص و درمان در همان برگه ارجاع ثبت و از طریق بیمار به پزشک خانواده تحویل داده می شود.

به همین ترتیب در صورت نیاز به خدمات فوق تخصصی بیمار از طریق همان برگه ارجاع خدمات مورد نیاز را دریافت کرده و مجدد اطلاعات مربوط به شرح درمان در آن ثبت و تحویل بیمار می شود.

ساعت کاری پزشک خانواده : 8 صبح الی 16 عصر

پرونده سلامت:

پزشک خانواده موظف است پرونده سلامت جهت کلیه جمعیت تحت پوشش خود تشکیل دهد و در هر مراجعه و یا ارجاع نسبت به تکمیل آن اقدام کند.

کلیه اطلاعات پزشکی فرد در پرونده سلامت ثبت و ضبط می شود بنابراین پزشک خانواده از تاریخچه پزشکی بیمار کاملاً آگاه بوده و بر اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز آگاهی دارد.

مدارک لازم جهت صدور اولیه دفترچه روستایی:

 • تکمیل فرم صدور اولیه و تأیید آن توسط خانه بهداشت و شورای روستا.
 • ارائه یکی از مدارک زیر جهت شناسایی و صحت سکونت فرد در روستا یا شهرهای زیر 20000نفر.

الف: فیش آب ، برق، گاز یا تلفن

ب: سند مالکیت و یا اجاره نامه که به تائید شورای محل و یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

ج: تصویر سرکوپن روستایی

د: ارائه کدپستی برای ساکنین شهرهای زیر 30هزار نفر

 • ارائه کد ملی
 • اصل و کپی شناسنامه کلیه اعضاء(تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و فرزندان بالای 18سال و تصویر صفحه اول مابقی اعضاء)
 • یک قطعه عکس 4×3 (برای افراد بالای 2سال)

شرایط لازم جهت صدور اولیه دفترچه روستایی:

 • سکونت در روستا یا شهرهای زیر 20000نفر به مدت حداقل 6ماه
 • رعایت شرط خانوار(بیمه نمودن تمامی افراد واجد شرایط خانواده)
 • عدم داشتن بیمه از سایر سازمانهای بیمه گر
 • کارگران فصلی در صورتی که بیش از 6 ماه متوالی روستا را ترک نمایند. مشمول بیمه درمان روستاییان نخواهند شد.

مدارک لازم جهت افزایش عائله:

 • تکمیل فرم بیمه نامه افزایش عائله و تأئید آن توسط خانه بهداشت و شورای روستا
 • اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و بیمه شده
 • ارائه کد ملی بیمه شده

مدارک لازم جهت تعویض دفترچه روستایی:

 • ارائه آخرین دفترچه معتبر که برگه تعویض آن به تأئید خانه بهداشت و شورای محل رسیده باشد.
 • یک قطعه عکس 4×3 برای افراد بالای 2سال سن
 • ارائه شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال و ذکور بالای 18 سال

مدارک لازم جهت تمدید دفترچه روستایی:

 • ارائه آخرین دفترچه فاقد اعتبار که به تأئید خانه بهداشت و شورای محل رسیده باشد.
 • ارائه شناسنامه سرپرست
 • ارائه شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال و ذکور بالای 20 سال

 

 

 

تاريخ بروز رساني : جمعه 12/10/93 ساعت 14:55

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مه ولات، فيض آباد، خيابان شهيد دكتر بهشتي4 صندوق پستی- 9531753545 تلفن:56722202-051نمابر:56722204 051 پست الکترونیک:mahvelat.h.c@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.