اخبار

نظرسنجي

رضايت شما از سايت چقدر مي باشد ؟

100% 27.2%
75% 8.3%
50% 4.7%
25% 10.8%
0% 48.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 46783 )
بيماري وبا (التور) ( 19731 )
اختلالهاي رفتاري ( 19730 )
قوانين ،آئين نامه ها و فرمها ي بهداشت حرفه اي ( 9220 )
شرح وظايف بهداشت حرفه اي ( 8027 )
جامعه ايمن شهرستان خليل آباد ( 7909 )
برنامه مادران ( 7652 )
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 7008 )
بهداشت حرفه اي ( 6690 )
گسترش شبكه و پزشك خانواده ( 5910 )
تاريخچه مختصرشبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 4917 )
واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها ( 4806 )
آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان خليل آباد ( 4624 )
آشنايي مختصر با شهرستان خليل آباد ( 4617 )
كارگزيني ( 4527 )
واحد بهبود تغذيه ( 4375 )
تصاوير آزمايشگاهي نماتودها ( 4330 )
كارپردازي ( 4083 )
آمار ( 3926 )
شناسنامه تجهيزات آزمايشگاه ( 3871 )
سلامت خانواده و جمعيت ( 3862 )
بهداشت محيط و حرفه اي ( 3762 )
سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس ( 3705 )
حسابداري ( 3519 )
آموزش و ارتقاء سلامت ( 3508 )

آمار

    مسئول واحد : مهندس مهدي نيك پور

 
 شرح وظايف
 
   

1-سرشماري جمعيتي ونظارت وپايش سرشماري وارسال نتايج به استان وبسخوراند نتايج اطلاعات جمعيتي به مراكز بهداشتي درماني وواحدهاي ستادي

2- سرشماري بهداشتي شهرستان وارسال نتايج به واحدآماردانشگاه

3- برآورد و چاب فرمهاي آماري  ساليانه براي مركزو توزيع اوراق بين مراكز بهداشتي درماني و كنترل فرمهاي آماري ماهيانه

 4-جمع آوري و ارسال آمارماهيانه و فصلي و6ماهه به استان 

5-بايش خانه هاي بهداشت ومراكزبهداشتي درماني تحت عنوان بايش بزشك خانواده و واحدآمار طبق چك ليستهاي  تهيه شده و ارسال پسخوراند به مراكز

6- بررسي زيجهاي خانه هاي بهداشت بصورت فصلي و ثبت ذيج حياتي وارسال آن  به صورت ساليانه به استان وتهيه شاخصهاي ذيج حياتي خانه هاي بهداشت و مراكز وارسال آن به مراكزجهت بررسي و انجام مداخلات بهداشتي  

7- برگزاري جلسات آموزشي جهت بهورزان و كاردانها و يابزشكان برحسب نياز(سرشماري –ذيج حياتي – مرگ ومير-شاخص گيري – فرمهاي آماري )

8- تدوين ، اجراو ارزشيابي برنامه عملياتي واحد

9-  ثبت امارمرگ ومير به صورت ماهيانه ،فصلي وساليانه و تهيه سيماي مرگ شهرستان ساليانه  وارسال آنها به استان و استخراج اولويتهاي مرگ شهرستان جهت برنامه ريزي و مطرح شدن در كميته ها در خصوص كاهش ميزان مرگ و مير

10- برگزاري كميته مرگ وميرشهرستان وشركت در كميته ثبت وقايع حياتي و ارسال صورتجلسات آنها به استان وپيگيري مصوبات جلسات 

11-تهيه شاخصهاي بهداشتي به صورت فصلي و6ماهه وساليانه و تهيه اقلام آماري ساليانه

12- برگزاري كميته تجزيه وتحليل آماري وارسال صورتجلسات به استان و پسخوراند جلسات به مراكز جهت انجام مداخلات بهداشتي

13-همكاري با كليه واحدهاي ستادي

14-همکاری در زمینه بر طرف کردن نیازهای آمار واطلاعات ارگانهای مختلف

15- انجام ساير  امور محوله
 
 
 
                                            
 

                                                    
 

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 03/03/94 ساعت 16:23

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس : خراسان رضوي - شهرستان خليل آباد - خيابان امام خميني - شبكه بهداشت و درمان خليل آباد كد پستي : 9677115565 تلفن : 12-57727310 نمابر : 57727315
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است