اخبار

نظرسنجي

رضايت شما از سايت چقدر مي باشد ؟

100% 27.2%
75% 8.3%
50% 4.7%
25% 10.8%
0% 48.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 46773 )
اختلالهاي رفتاري ( 19728 )
بيماري وبا (التور) ( 19719 )
قوانين ،آئين نامه ها و فرمها ي بهداشت حرفه اي ( 9216 )
شرح وظايف بهداشت حرفه اي ( 8025 )
جامعه ايمن شهرستان خليل آباد ( 7909 )
برنامه مادران ( 7649 )
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 7008 )
بهداشت حرفه اي ( 6688 )
گسترش شبكه و پزشك خانواده ( 5910 )
تاريخچه مختصرشبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 4915 )
واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها ( 4800 )
آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان خليل آباد ( 4621 )
آشنايي مختصر با شهرستان خليل آباد ( 4614 )
كارگزيني ( 4525 )
واحد بهبود تغذيه ( 4375 )
تصاوير آزمايشگاهي نماتودها ( 4326 )
كارپردازي ( 4083 )
آمار ( 3925 )
شناسنامه تجهيزات آزمايشگاه ( 3871 )
سلامت خانواده و جمعيت ( 3860 )
بهداشت محيط و حرفه اي ( 3762 )
سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس ( 3704 )
حسابداري ( 3519 )
آموزش و ارتقاء سلامت ( 3507 )

 

            بهداشت حرفه اي      

 

 

                                                                                                 

 مهندس محسن حاتمي
 

 كارشناس بهداشت حرفه اي

 
 
                    
واحد بهداشت  حرفه اي  از 2 بخش تشكيل شده است :

1- بهداشت حرفه اي
2- طب كار
واحد بهداشت حرفه ای
   بهداشت‌ حرفه‌ اي‌ علمي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ شناسايي‌، ارزشيابي‌ و كنترل‌ شرايط و عوامل‌ زيان‌ آور در محيط كار و ارائه‌ مراقبتهاي‌ پزشكي‌،  به حفظ ، نگهدارى و ارتقاء سطح سلامت شاغلين و بهسازى محيط هاى کار و کاهش مخاطرات شغلى کمک مي کند.
   بهداشت‌ حرفه‌اي‌ از جمله‌ با ارزشترين‌ دارائيهاي‌ افراد جوامع‌ و كشورها است‌ كه‌ بعنوان‌ يك‌ استراتژي‌ با اهميت‌ نه ‌تنها سلامتي‌ شاغلين‌ رادرنظر مي‌گيرد بلكه‌ تاثير مثبت‌ و قابل‌ ملاحظه‌اي‌ دربهره‌وري‌ و كيفيت‌ محصولات‌، انگيزش‌ كار ، رضايت‌ شغلي‌ و كيفيت‌ كل‌ زندگي‌ افراد جامعه‌ دارد. در بهداشت‌ حرفه‌اي‌ همه‌ مسايل‌ بهداشتي - پزشكي‌ و ايمني‌ پيشه‌ هاي‌ گوناگون‌ مورد مطالعه‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد و همواره‌ تلاش‌ براين‌ است‌ كه‌ ازتاثير سوء عوامل‌ آسيب‌زا، ازعوامل‌ فيزيكي‌ گرفته‌ تا عوامل‌ شيميايي، زيست‌ شناختي‌ و ارگونوميك‌ بر فرد جلوگيري‌ شود. در اين‌ رشته‌ كوششها بسوي‌ پيشگيري‌ از بيماريها و حوادث‌ ناشي‌ از كار جهت‌ يافته‌اند زيرا باور بر اين ‌است‌ كه ‌بيشتر بيماريهاي‌ شغلي‌ اگر درمان‌ شدني‌ نباشند، سخت‌ درمان‌ بوده‌ و تا پايان‌ زندگي‌ گريبانگير فرد خواهند بود.
   هدف‌ ازخدمات‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ حفظ و ارتقاء سطح سلامتي شاغلين و پيشگيري‌ از بيماريهاي‌ ناشي‌ از كار، پيشگيري‌ از معلوليتها، استفاده‌ بهينه‌ از توان‌ نيروي ‌كار و تامين‌ رفاه‌ شاغلين‌ است‌ اين‌ مهم‌ ميسر نمي‌شود مگر آنكه‌ بتوانيم‌ با استفاده‌ از قوانين، آئين‌ نامه‌ها و طرحهاي‌ دردست‌ اجراي ذيل ، وجود نيروي‌ كارسالم‌، بارور و با انگيزه‌ را تضمين‌ نمائيم‌.
بهداشت حرفه اي گامي است بسوي توسعه پايدار 

بهداشت‌ حرفه‌اي‌ از جمله‌ با ارزشترين‌ دارائيهاي‌ افراد جوامع‌ و كشورها است‌ كه‌ بعنوان‌ يك‌ استراتژي‌ با اهميت‌ نه ‌تنها سلامتي‌ شاغلين‌ رادرنظر مي‌گيرد بلكه‌ تاثير مثبت‌ و قابل‌ ملاحظه‌اي‌ دربهره‌وري‌ و كيفيت‌ محصولات‌، انگيزش‌ كار ، رضايت‌ شغلي‌ و كيفيت‌ كل‌ زندگي‌ افراد جامعه‌ دارد. در بهداشت‌ حرفه‌اي‌ همه‌ مسايل‌ بهداشتي - پزشكي‌ و ايمني‌ پيشه‌ هاي‌ گوناگون‌ مورد مطالعه‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد و همواره‌ تلاش‌ براين‌ است‌ كه‌ ازتاثير سوء عوامل‌ آسيب‌زا، ازعوامل‌ فيزيكي‌ گرفته‌ تا عوامل‌ شيميايي، زيست‌ شناختي‌ و ارگونوميك‌ بر فرد جلوگيري‌ شود. در اين‌ رشته‌ كوششها بسوي‌ پيشگيري‌ از بيماريها و حوادث‌ ناشي‌ از كار جهت‌ يافته‌اند زيرا باور بر اين ‌است‌ كه ‌بيشتر بيماريهاي‌ شغلي‌ اگر درمان‌ شدني‌ نباشند، سخت‌ درمان‌ بوده‌ و تا پايان‌ زندگي‌ گريبانگير فرد خواهند بود
هدف‌ ازخدمات‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ تامين‌ ايمني‌، بهداشت‌، پيشگيري‌ از بيماريهاي‌ ناشي‌ از كار، پيشگيري‌ از معلوليتها، استفاده‌ بهينه‌ از توان‌ نيروي ‌كار و تامين‌ رفاه‌ شاغلين‌ است‌ اين‌ مهم‌ ميسر نمي‌شود مگر آنكه‌ بتوانيم‌ با استفاده‌ از قوانين، آئين‌ نامه‌ها و طرحهاي‌ دردست‌ اجرا وجود نيروي‌ كارسالم‌، بارور و باانگيزه‌ را تضمين‌ نمائيم‌
خدمات بهداشت حرفه اي

هدف‌ ازخدمات‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ تامين‌ ايمني‌، بهداشت‌، پيشگيري‌ از بيماريهاي‌ ناشي‌ از كار، پيشگيري‌ از معلوليتها، استفاده‌ بهينه‌ از توان‌ نيروي ‌كار و تامين‌ رفاه‌ شاغلين‌ است‌ اين‌ مهم‌ ميسر نمي‌شود مگر آنكه‌ بتوانيم‌ با استفاده‌ از قوانين، آئين‌ نامه‌ها و طرحهاي‌ دردست‌ اجرا وجود نيروي‌ كارسالم‌، بارور و باانگيزه‌ را تضمين‌ نمائيم‌
هدف اصلي:
 تامين – حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمي ، رواني، اجتماعي نيروي كار در كليه مشاغل (واحدهاي صنعتي، معدني – كشاورزي و خدماتي) 
رسالت و خط‌ مشی واحد بهداشت حرفه اي

تحقق اهداف عالی اصول 29 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توزیع عادلانه امکانات سلامتي به گروههای شاغل و آسیب پذیر جامعه و همچنين تحقق اهداف شبکه های بهداشتی درمانی کشور با تكيه بر محور هاي ارتقاء سطح سلامت شاغلين ،گسترش فرهنگ خدمات بهداشت شغلي ،جلب مشارکت كارگران و کارفرمايان و آموزش موازين ايمني و سلامت شغلي مهمترين رسالت واحد بهداشت حرفه اي مي باشد.
كميته‌ مشترك‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ (WHO ) وسازمان‌ بين‌ المللي‌ كار(ILO) كه‌ درسال‌ 1953 در ژنو تشكيل‌شد اهداف بهداشت‌ حرفه‌اي‌ را چنين‌ ترسيم‌ نمود :
1. تامين‌ ، حفظ و ارتقاعاليترين‌ درجه‌ ممكن‌ سلامت‌ جسمي‌ - رواني‌ و اجتماعي‌ كليه‌ شاغلين‌
2. پيشگيري‌ از حوادث‌ وبيماريهاي‌ ناشي‌از كار و صيانت‌ شاغلين‌ از خطراتي ‌كه‌ آنها را در محيط كار تهديد مي‌ كند.
3. بكار گماردن‌ شاغلين‌ در كارهاي‌ متناسب‌ با قابليتهاي‌ جسمي‌، رواني‌ آنها و به‌ عبارت‌ ديگرتطبيق‌ كار با كارگر و بالعكس‌ .

شناسايي: اولين اقدام كارشناس بهداشت حرفه اي ، شناسايي عوامل زيان آور محيط كار است. براي اين كار ابتدا از محل، بازديد مقدماتي كرده و سپس منابع احتمالي آلودگي را تعيين و اولويت بندي مي كند . 

اندازه گيري: براي مشخص شدن ميزان آلودگي بايد عوامل آن را اندازه گيري كرد . اين كار به وسيله تجهيزات مختلفي مانند صداسنج، لوله هاي گاز ياب، لوكس متر و... انجام مي گيرد.

ارزشيابي: نتايج اندازه گيري به تنهايي معني و مفهومي ندارد و بايد آن را با استانداردهاي بهداشت حرفه اي مقايسه كرد. در مرحله ارزشيابي ضمن مقايسه اين اندازه گيري ها آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند.

كنترل: پس از اندازه گيري ومقايسه با استانداردها اقدامات لازم براي كنترل عوامل زيان آور محيط كار و پيشگيري از تأثير اين عوامل بعمل مي آيد
واحد بهداشت حرفه‌اي در مركز بهداشت يكي از واحدهاي تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان خلیل آباد است كه متشکل از كارشناس بهداشت حرفه‌اي و پزشك دوره‌ ديده طب‌كار و تجهيزات فني مورد نياز به منظور رسيدن به اهداف تعيين شده مي‌باشد.
واحد بهداشت حرفه اي اين مركز داراي 574 كارگاه و كارخانه در منطقه تحت پوشش خود مي باشد، كه از اين تعداد تاكنون 565 كارگاه شناسايي شده وتحت پوشش قرار گرفته اند(يعني 42% كارگاه ها) ،تعداد كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار 1 كميته مي باشد.
وظايف:
• كنترل و پايش مستمر از كليه واحدهاي مختلف بهداشتي ، صنعتي و ....
• انجام معاينات بهداشتي كارگران اعم از استخدامي – دوره‌اي و اختصاصي
• شناسايي و اندازه‌گيري فاكتورهاي زيان‌آور محيط كار شامل عوامل فيزيكي – شيميايي– بيولوژيكي– رواني و ارگونوميكي
• آموزش و بازآموزي در سطوح مختلف )مديران – شاغلين – بهداشت‌ياران – بهگران و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي صنايع – كارشناسان و كاردانان و پزشكان شاغل در مراكز بهداشت – دانشجويان و كارورزان(
• بررسي شكوائيه‌هاي رسيده
• اجراي طرحها و برنامه‌هاي مختلف شامل طرح ادغام – بقا- پايش- بهگر- خانه‌هاي بهداشت كارگري و ...
• صدور صلاحيت بهداشتي كارگري
• بازديد مشترك از خانه‌هاي بهداشت كارگري
• تهيه و تنظيم آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه‌اي بصورت ماهيانه – سه ماهه- شش ماهه- ساليانه و تعيين شاخصهاي مربوطه
• بازديد منظم از كارگاههاي درجه يك ، دو و سه 
• نظارت و برنامه ريزي فني و اداري كادر تحت سرپرستي و آگاهي لازم از وضعيت مربوطه به آنها.
• انجام مطالعات به منظور آگاهي از وضعيت بهداشت حرفه اي محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه اي صاحبان مشاغل در شاخه صنعت معدن، كشاورزي، خدمات و جمع آوري اطلاعات لازم از سازمانها و ارگانهاي زيربط.
• پيگيري عمليات اجرايي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و مسموميت ناشي از كار از طريق نظارت بر انجام معاينات دوره اي.
• آگاهي از مواد اوليه مصرفي، مواد بينابيني توليد شده مواد اوليه و روشهاي توليد حرف مختلف به منظور شناسايي عوامل زيان آور محيط كار.
• شناخت عوامل زيان آور محيط كار كه به نحوي به سلامت جسمي و رواني و اجتماعي شاغلين لطمه وارد مي سازد از طريق بازرسيهايي كه از كارگاهها و كارخانجات به عمل مي آيد.
• بررسي و شناخت كارهاي سخت و زيان آور در حرف گوناگون و تعيين الويت جهت برنامه هاي در دست اقدام .
• نظارت بر فعاليت خانه هاي بهداشت كارگري و حسن اجراي دستورالعملهاي بهداشتي.
• نظارت بر فعاليت كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار و پيگيري تشكيل كميته هاي مذكور در كارخانجات مشمول .
• تشكيل دروره هاي آموزشي و باز آموزي كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در كارخانجات و پزشكان دوره ديده طب كار
• نظارت بر تأمين آب آشاميدني سالم وبهداشتي محيط كار و جمع آوري و دفع صحيح بهداشتي زباله و فاضلابهاي واحدهاي توليدي و همچنين تسهيلات و تأسيسات بهداشتي محيط كار.
• صدور تأييديه بهداشتي با توجه به استعلام ارگانها و سازمانهاي ذيربط در مراحل دريافت مجوز.
• اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت با همكاري واحد آموزش بهداشت.
• همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مركز بهداشت با توجه به دستورالعملهاي ستادي.
• نظارت بر فعاليت شركتهاي خصوصي ارائه دهنده خدمات طب كار و بهداشت حرفه اي. 
مهندسي بهداشت حرفه اي

يكي از برنامه هاي اصلي بهداشت حرفه اي , مطالعه شرايط نامناسب محيط كار يا به عبارتي بررسي و شناسائي عوامل زيان أور محيط كار است . عوامل زيان أور محيط كار به 4 دسته عمده تقسيم مي شود :
الف ) عوامل فيزيكي زيان أور محيط كار مانند صدا و ارتعاش , گرما , سرما , روشنائي , فشار , پرتوها و ....
ب) عوامل شيميائي زيان أور مانند مواد شيميائي سمي كه برخي بيماريها و مسمويتهاي شغلي را سبب مي شوند.
پ)عوامل بيولوژيكي زيان أور شامل ويروسها , باكتريها . انگلها , ريكتزياها و قارچها
ت) عوامل ارگونوميك زيان أور مانند وضعيت نامطلوب بدني در هنگام كار , وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندامي خاص , نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كار و ...
هر يك از عوامل ياد شده اگر از حد تحمل فيزيو لوژيك بدن انسان پيشي گيرد , عوارض و أسيبهايي را ايجاد خواهند نمود . در بهداشت حرفه اي عمده كوششها بر ارزيابي اين عوامل , اندازه گيري أنها و در صورت نياز كنترل أنها مي باشد .
ارزشها و باورها: 

  1- با توجه به اينكه 45% جمعيت دنيا و يا به عبارتي 58% افراد بالاي 10سال در شمار نيروي كار قرار مي‌گيرند و تلاش آنها بدون ترديد به توان كاري آنها بستگي دارد و اين توان كاري منجر به استحكام پايه‌هاي اقتصادي جامعه مي‌گردد در نتيجه اعتقاد براين است تامين بهداشت حرفه‌اي و رفاه كارگري افراد شاغل علاوه براينكه ارج نهادن به ارزشهاي انساني است جزء شرط اوليه بهره‌وري و بيشترين اهميت را در رابطه با توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي دارد.
  2- اعتقاد براين است كه هر فرد در حين انجام كار و در محيط كار حق بهره‌مندي از يك كار ايمن و سالم كه زندگي پربار اقتصادي و اجتماعي را بهمراه آورده را دارا مي‌باشد كه وظيفه مسئولين و سياست‌گزاران است كه نسبت به تحقق اين مهم همت گمارند.
  3-  اعتقاد براين است كه نيروي انساني فعال و ماهر اركان اساسي سرمايه‌هاي يك مملكت از نظر اقتصادي نقش اساسي دارد. 
   
مشتريان:

مشتريان داخلي:

§ كاردانان و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي
§ ساير واحدهاي مركز بهداشت شهرستان
مشتريان خارجي:
§ شاغلين، كارفرمايان تحت پوشش مركز بهداشت
§ متقاضيان صدور صلاحيت بهداشتي
§ متقاضيان دريافت خدمات بهداشت حرفه‌اي
§ متقاضيان دريافت خدمات طب‌كار
§ معاونت بهداشتي دانشگاه
§ سازمان تامين اجتماعي
§ اتحاديه‌هاي صنفي
§ وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي
§ وزارت صنايع و معادن
§ شهرداري‌ها
§ سازمان حفاظت محيط زيست
§ مراجع قضايي(‌دادسراي )
§  كلانتري‌‌ها

برنامه هاي بهداشت حرفه اي

1-تشكيل پرونده بهداشتي كارگاه(بازديد كارگاهي)
2-تشكيل پرونده پزشكي شاغل(طب كار)
3-پروفايل ايمني شيميايي
4-ايجاد  تشكيلات بهداشت حرفه اي در  كارگاه ها
5- بهداشت كار معدن كاران
6-بهداشت  مشاغل كشاورزي
7-روشنايي محيط كار
8- طرح بقاء(بهداشت كار قاليبافان)
9-كاهش و كنترل سيليكوزيس
10-مشاغل سخت و زيان آور
11-كنترل صداي مزاحم محيط كار
12-ارگونومي

فعاليتها در برنامه ارگونومي

¨      آموزش كارشناسان،كاردانان و پزشكان و بهورزان درگير برنامه در خصوص تعيين وضعيت بدن به روشهاي RULA، OWAS       وحمل بار
¨      آموزش كارفرمايان
¨      آموزش كارشناسان ،پرسنل بهداشتي و ايمني كارگاه هاي بالاي 20 نفر شاغل
¨      آموزش شاغلين
¨      پيگيري اصلاحات وضعيت بدن حين كار(تصحيح پست كار)و اصلاحات در حمل و نقل دستي بار
¨      تهيه گزارش و پيشنهادات به مركزبهداشت استان

تشكيل پرونده بهداشتي كارگاه(بازديد كارگاهي)

فعاليتها:
1- تعيين كارگاه هاي موجود از طريق سرشماري توسط خانه بهداشت،مركزبهداشتي درماني،مراكز بهداشت شهرستان
2- تعيين كارگاه هاي شناسايي شده در اول هر سال توسط خانه بهداشت،مركز بهداشتي درماني،مراكز بهداشت شهرستان
3- برنامه ريزي جهت تهيه فرم بازديد كارگاهي و تكميل فرم در دو نسخه و تحويل يك نسخه به كارفرما و يك نسخه در پرونده كارگاه
4- تهيه پس خوراند به كارگاه هاي بازديد شده و نگهداري يك نسخه از آن در پرونده كارگاه
5- برنامه ريزي در جهت خريد و ملزومات اداري در جهت تهيه و نگهداري پرونده ها
6- برنامه ريزي در جهت هماهنگي هاي بين بخشي و تعامل با كارشناسان بين بخشي نظير جهاد كشاورزي،اداره كار،شهرداريها،شوراي اسلامي،محيط زيست،مجمع اصناف و اتحاديه،اداره صنايع و دادگستري و نيروي انتظامي
7- ايجاد فعاليتهاي آموزشي براي كارفرمايان ،مديران و شاغلين كارگاه ها
8- صدور اخطاريه هاي بهداشتي در جهت رفع نواقص بهداشتي
9- معرفي كارگاه هاي متخلف به دادگستري در جهت جلوگيري از فعاليت بخش يا تمام قسمتهاي كارگاه
10- انجام فعاليتهاي آموزشي و بازآموزي براي پرسنل بهداشتي درگيردربرنامه  در واحدهاي تابعه مركز بهداشت شهرستان (به ويژه پزشكان خانواده)
11- نظارت و پايش برنامه در مراكز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشت تابعه
12-ارائه گزارشات لازم يا پيشنهادات يا مشكلات موجود به مركز بهداشت استان

 

تشكيل پرونده پزشكي شاغل
 
1- تعيين شاغلين موجود و شناسايي شده
2- تعيين ميزان فرم پرونده پزشكي شاغل
3- برنامه ريزي در جهت مشاركت كارگران در انجام معاينات شغلي 
4- پيگيري در جهت مشاركت پزشكان درگير برنامه در دوره هاي آموزشي طب كار
5- آموزش پرسنل درگيردر برنامه در خصوص تكميل فرم پرونده پزشكي شاغل
6- نظارت بر نحوه انجام معاينات در موسسه هاي خصوصي ارائه دهنده طب كار در رعايت دستورالعمل وآيين نامه مربوطه،كارفرمايان
7- تهيه گزارشات،پيشنهادات و يا مشكلات موجود به مركز بهاشت استان(111-3 روزانه پيگيري شود و ساليانه ارسال گردد)
فعاليتها در برنامه بهداشت كار قاليبافان

¨      تعيين كارگاه هاي قاليبافي
¨      تكميل فرم بازديد كارگاهي
¨      تعيين موارد بهسازي و كنترلي
¨      آموزش پرسنل بهداشتي درگير برنامه
¨      آموزش شاغلين و كارفرمايان
¨      پيگيري موارد بهسازي و كنترلي
¨      ارائه گزارش عملكرد به مركز بهداشت استان

فعاليتهاي برنامه بهداشت مشاغل كشاورزي

¨      تشكيل كميته بهداشت كشاورزي شهرستان با حضور رئوس و كارشناسان ذيربط در ادارات جهاد كشاورزي،محيط زيست،دامپزشكي،شيلات ،شهرداري و كارشناسان مسئول بهداشت حرفه اي،محيط و مبارزه با بيماريها،آموزش سلامت وبرگزاري جلسات اين كميته حداقل 3 جلسه در سال
¨      تشكيل كميته داخلي بهداشت كشاورزي داخلي با حضور گروه هاي بهداشت محيط و حرفه اي،بيماريها،آموزش سلامت و معاونت بهداشتي
¨      انجام بازديدهاي مشترك از مشاغل كشاورزي شامل زراعت و باغباني،دامداري و دامپروري،صيادي و شيلات،مرغداريها و طيور،و تكميل فرم بازديد كارگاهي و پيگيري موارد بهسازي و كنترلي
¨      برگزاري جلسات آموزشي براي پرسنل بهداشتي
¨      پيگيري انجام معاينات شغلي كشاورزان
¨      پايش و نظارت بر واحد هاي تابعه مركز بهداشت شهرستان در خصوص بهداشت مشاغل كشاورزي
¨      تهيه گزارش و ارائه پيشنهادات به مركز بهداشت استان

ايجاد تشكيلات بهداشت حرفه اي

¨      ايجاد ايستگا ه بهگر در كارگاه هاي 20 تا 49 نفر
¨      ايجاد كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه هاي بالاي 25 نفر
¨      ايجاد خانه هاي بهداشت كارگري در كارگاه هاي 5- تا 499 نفر
¨      ايجاد مراكز طب كاردر كارگاه هاي بالاي 500 نفر
¨      مي بايست كميته هاي حفاظت فني ماهيانه يك بارتشكيل جلسه دهند و يك رونوشت ازآن به مركز بهداشت شهرستان بفرستند و 
         مركز بهداشت شهرستان مي بايست به هر رونوشت يك باز خورد دهد. 

فعاليتها در برنامه سيليكوزيس

¨      تعيين كارگاه هاي داراي سيليس و تعداد شاغلين در معرض
¨      اندازه گيري گرد و غبار سيليس در كارگاه ها
¨      انجام معاينات كارگري و تعيين شاغلين مشكوك
¨      ارجاع شاغلين مشكوك به متخصص ريه يا طب كار
¨      تشخيص بيماري وانجام اقدمات درماني
¨      مجموعه اقدامات در خصوص كنترل گرد وغبار سيليس

فعاليتهاي واحد بهداشت حرفه اي:

1. بازدید از کارگاههای فنی -  خدماتی
2. بازدید از کارخانجات تولیدی - صنعتی
3. پاسخ به استعلام صادره از استان جهت صدور مجوز احداث و بهره برداری کارخانجات و مشاغل سخت و زیان آور
4. پاسخ به استعلام صنوف و شهرداریها
5. معرفی متصدیان صنوف فنی و خدماتی به آزمایشگاه مواد مخدر
6. انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای کارخانجات صنعتی و مواد غذایی
7. انجام معاینات قبل از استخدام کلیه کارکنان ادارات و شرکتهای خصوصی
8. تشکیل پرونده پزشکی جهت کلیه کارگران تحت پوشش کارگاههای خانگی و غیر خانگی و ثبت سوابق بیماری
9. دادن اخطاریه به کارگاههای متخلف و معرفی به شورای حل اختلاف بهداشتی
10. بازدید و نظارت خانه های بهداشت و آموزش بهورزان
11. شرکت در جلسات شورای بهداشتی شهر و روستا و طرح مسایل و مشکلات موجود
12. اجراي برنامه هاي آموزشي و فعالیتهای آموزشی در کارخانجات – اصناف – ادارات و ارگانهای دولتی
13. آموزش بهورزان – پزشکان وکارشناسان و کاردانان بهداشتی در کلاسهای ضمن خدمت و بازآموزی
14. جمع آوری و ارسال آمار ششماهه – معاینات-  شاخصها – عملکرد واحد – صدا – نور – گردوغبار و...
15. تهیه عکس _ پوستر _ پمفلت و فیلمهای آموزشی
16. ـ پايش سلامت محيط كار
17. ـ اجراي طرح و توسعه مراكز بهداشت كار
18. ـاجراي طرح و توسعه خانه هاي بهداشت كارگري
19. ـ اجراي طرح و توسعه ايستگاه هاي بهگر
20. ـ اجراي طرح مقابله با صدا درمحيط كار
21. اجرای طرح بهداشت قالیبافان در شهر و روستا (بهسازي و بهداشتي نمودن كارگاههاي قاليبافي روستائي (بقا)) و تشکیل پرونده بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات
22. طرح بازدید معادن و ارسال آمار به استان
23. نظارت براجراي برنامه بهداشت كشاورزي و تحت پوشش در آوردن کشاورزان و ارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزش کشاورزان
24. ـ برنامه ايمني مواد شيميايي و سموم
25. ـ برنامه ريزي و اجراي دوره هاي باز آموزي
26. ـ كميته مشاغل سخت و زيان آور و اجراي آئين نامه مشاغل سخت وزيان آور
27. ـ اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار
28. ـ رسيدگي به شكايات موردي واصله و پيگيري موضوع
29. ـ صدور و تمديد مجوزهاي خدمات سلامت كار ( بهداشت حرفه اي و طب كار )
30. برنامه هاي دردست اجراي واحد بهداشت حرفه اي
31. تدوين برنامه هاي عملياتي واحد بهداشت حرفه اي
32. اجراي برنامه تاسيس كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار
33. نظارت بر تشكيلات بهداشت حرفه اي كارگاهها شامل ايستگاه بهگر، خانه بهداشت كار  و مركزبهداشت كار
34. نظارت برانجام معاينات كارگران
35. نظارت برانجام معاينات ويژه رانندگان
36. نظارت بر برنامه كنترل گردوغبار
37. اجراي برنامه ايمني شيميايي
38. نظارت براجراي برنامه كنترل گردوغبار سيليس
39. نظارت برطرح مداخله ارگونومي درفعاليتهاي بهداشت حرفه اي
40. جمع آوري آمار و اطلاعات و تهيه شاخصهاي بهداشت حرفه اي
41. آموزش به پرسنل بهداشت حرفه اي شاغل در مراكز  بهداشت
42. بازآموزي فارغ التحصيلان بهداشت حرفه اي شاغل دركارگاهها، بهداشتياران كار و بهگران
43. همكاري باكارفرمايان دراستقرارسيستم مديريت ايمني وبهداشت حرفه اي  دركارگاهها 
44. همكاري درانجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه بهداشت حرفه اي و طب كار
45. اجراي ساير برنامه هائي كه ابلاغ خواهدشد.
1- برنامه ريزي
  1-1- برنامه ريزي پايش واحد هاي بهداشت حرفه اي مراكز بهداشت تابعه
  2-1- برنامه ريزي پايش شركت هاي ارايه دهنده خدمات سلامت كار
  3-1- برنامه ريزي اجراي طرح هاي بهداشت حرفه اي
  1-3-1 – طرح ريزي طرح كاهش وكنترل بيماري شغلي سيليكوزيس
  2-3-1 – طرح ريزي طرح پروفايل ايمني شيميايي استان
  3-3-1 – طرح ريزي طرح بهداشت كشاورزي
  4-3-1- طرح ريزي طرح توسعه ارگونومي درنظام شبكه بهداشت كشور
  5-3-1 – طرح ريزي طرح هاي خانه هاي بهداشت كارگري ،‌صنوف ، مقابله با صدا – بقاء – بهگر
  4-1- برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح دانش فني كارشناسان بهداشت حرفه اي وپزشكان طب كار
  5-1- برنامه ريزي جهت تامين منابع مورد نياز براي اجراي برنامه هاو طرح هاي بهداشت حرفه اي
  6-1- برنامه ريزي جهت تدوين و اجراي طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي
  7-1- برنامه ريزي جهت ارتقاء فرايند هاو خدمات بهداشت حرفه اي
  2- اجرا :
  1-2- اجراي برنامه هاي آموزشي جهت اطلاع رساني و ارتقاء سطح دانش فني كارشناسان بهداشت حرفه اي و پزشكان طب كار
  2-2- صدور مجوزو تمديد اعتبارشركت هاي ارايه دهنده خدمات سلامت كار
  3-2- برگزاري كميته هاي پژوهشي ، آموزشي وفني
  4-2- بررسي مشاغل سخت وزيان آور
  5-2- هماهنگي هاي درون و بين بخشي جهت اجراي برنامه وطرح هاي بهداشت حر فه اي مرتبط
  6-2- نظارت
  1-6-2- نظارت وپايش واحد هاي بهداشت حرفه اي مراكز بهداشت تابعه
  2-6-2- نظارت وپايش شركت هاي ارايه دهنده خدمات سلامت كار ( بهداشت حرفه اي وطب كار)
  3-6-2- نظارت وپايش طرح هاي بهداشت حرفه اي در مراكز صنايع تحت پوشش
  4-6-2 – بررسي عملكرد وشاخص هاي بهداشت حرفه اي
  5-6- 2 - نظارت و پايش طرح هاي پژوهشي وتحقيقاتي مصوب شده
خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

1-جذب مشمولين قانون خدمت پزشكان  و پيراپزشكان (در رشته هاي كارداني و كارشناسي  بهداشت حر فه اي  باهماهنگي مديريت محترم نيروي انساني دانشگاه و واحد گسترش شبكه و امور اداري معاونت بهداشتي)
2- انجام امور مربوط به پذيرش متقاضيان انتقال به حوزه معاونت بهداشتي(در رشته هاي  كارداني و كارشناسي  بهداشت حر فه اي  باهماهنگي دانشگاه و واحد گسترش شبكه و امور اداري معاونت بهداشتي)
3- بررسي شكوائيه ها در خصوص شرايط محيط كارشاغلين در صنايع تحت پوشش
4- ارائه خدمات بهداشت حرفه اي در خصوص ارزيابي آلاينده هاي محيط كار
5- ارائه خدمات طب كار ( (انجام معاينات دوره اي شاغلين در مراكز تحت پوشش)
طرح های اجرایی

• ایجاد مراکز بهداشت کار در کارخانجات
• ايجاد خانه‌ هاي‌ بهداشت‌ كارگري‌
• طرح‌ بهگر
• طرح‌ بقا ( بهداشت قاليبافان )
• طرح‌ صنوف‌
• طرح‌ ادغام‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ در سيستم‌ شبكه‌
________________________________________
 الف‌ ) طرح‌ ايجاد مراكز بهداشت‌ كار
• هدف‌ :
1.   تامين‌ سلامتي‌ كارگران‌ شاغل‌ در واحدهاي‌ صنعتي‌ وتوليدي‌ با بعد كارگري‌500 نفر و بالاتر.
2.   ارتقاي‌ دانش‌ وايجاد رفتارهاي‌ بهداشتي‌ در كارگران‌ كه‌ بطور غير مستقيم‌ براي‌ خانواده‌ آنان‌ نيز موثر خواهدبود.
3.   سالمسازي‌ محيط كار.
• سطح‌ يامحل‌ ارائه‌ خدمات‌: مرکز بهداشت کار.
• نوع‌ خدمات: ارائه مراقبتهای بهداشتي اوليه، پيشگيری و کنترل عوامل زيان آورمحيط کار.
• ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌: بهداشتيار کار - کارشناس بهداشت حرفه ای - پزشک دوره ديده طب کار.
________________________________________

ب‌ ) طرح‌ ايجاد خانه‌ هاي‌ بهداشت‌ كارگري‌
• هدف:
1.  تامين‌ سلامتي‌ كارگران‌ شاغل‌ در واحدهاي‌ صنعتي‌ وتوليدي‌ با بعد كارگري ‌499 -50  نفر.
2.  ارتقاي‌ دانش‌ وايجاد رفتارهاي‌ بهداشتي‌ در كارگران‌ كه‌ بطور غير مستقيم‌ براي‌ خانواده‌ آنان‌ نيز موثر خواهدبود.
3.  سالمسازي‌ محيط كار.
• سطح‌ يا محل‌ ارائه‌ خدمات‌: خانه‌ بهداشت‌ كارگري‌.
• نوع‌ خدمات: ارائه‌ مراقبتهاي‌ بهداشتي‌ اوليه‌.
• ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌: بهداشتيار كار - کاردان بهداشت حرفه ای
________________________________________
ج‌ ) طرح‌ بهگر
• هدف‌:
ارتقاي‌ سطح‌ سلامتي‌ كارگران‌ و پيشگيري‌ در زمينه‌ از كار افتادگي‌ زودرس‌ آنان‌ در اثر بروز حوادث‌ محيط كار در واحدهاي‌ صنعتي‌ - توليدي‌ و خدماتي‌ با بعد كارگري ‌49-20 نفر.
به منظور ارائه خدمات اوليه بهداشتي به شاغلين كارخانجات كوچك بابعد كارگري 20 تا 49 نفر كارگر دوره آموزشي باعنوان تربيت امدادگر(بهگر) جهت معرفي شدگان ازطرف كارفرمايان برگزار مي گردد دراين دوره آموزشي كه مدت آن 120 ساعت مي باشد درزمينه بهداشت حرفه اي، ايمني صنعتي،بهداشت عمومي وكمك هاي اوليه آگاهي يافته وپس از شركت درآزمون مربوطه درصورت اخذ نمره قبولي جهت مدعوين گواهينامه صادر سپس بعنوان بهگر علاوه برشغل اصلي درارتباط با ارائه خدمات اوليه بهداشتي به شاغلين تحت پوشش فعاليت مينمايد
د‌ ) طرح‌ بقا ( بهداشت قاليبافان )
باتوجه به اينكه كارگاههاي قالي بافي روستاي از نظر بهداشتي نياز به بهسازي دارند لذا به منظور تشويق متصديان كارگاههاي واجد شرايط ازاعتبارات طرح مذكور درصوتي كه نياز به بهسازي داشته باشند تاسقف يك ميليون ريال كمك مي گردد علاوه بهسازي كارگاها از نظر معاينات قالي بافان وآموزش آنها درزمينه رعايت اصول بهداشت حرفه اي توسط  پزشكان و بهورزان مراكز روستايي اقدام مي گردد .
• هدف:
تامين‌ و ارتقاي‌ سطح‌ سلامتي‌ شاغلان‌ كارگاههاي‌ قاليبافي‌ روستائي‌.
• اهداف‌ اختصاصي‌:
1.    آموزش‌ موازين‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ به‌ جمعيت‌ هدف‌.
2.   بهسازي‌ كارگاههاي‌ قاليبافي‌ با اختصاص‌ وام‌ از طريق‌ بانك‌ عامل‌ با همكاري‌ بهورزان‌.
3.    انجام‌ معاينات‌ و ارائه‌ خدمات‌ درماني‌ به‌ قاليبافان‌.
________________________________________
ه ) طرح‌ صنوف‌
• هدف:
ايجاد ارتباط و جلب‌ مشاركت‌ آگاهانه‌ مجامع‌ امور صنفي‌ بمنظور ارتقاي‌ سطح‌ سلامت‌ كارگران‌ شاغل‌ در كارگاههاي‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور.
________________________________________
 و‌ ) طرح‌ ادغام‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ در سيستم‌ شبكه‌هاي‌ بهداشتي‌ درماني‌
• اهداف‌ طرح:
1.  100% كارگاههاي‌ روستائي‌ و 70% كارگاههاي‌ شهري‌ حداقل‌ يكبار مورد بازديد قرار گيرد و داراي‌ پرونده‌ بهداشتي‌ باشد و عوامل‌ زيان‌ آور موجود در آنها شناسايي‌ شده‌ باشد.
2.  10% عوامل‌ زيان‌ آور شناسايي‌ شده‌ در كارگاههاي‌ شهري‌ و روستايي‌ تحت‌ كنترل‌ قرار گيرند.
3.  100% كارگاههاي‌ روستايي‌ حداقل‌2 بار و 70% كارگاههاي‌ شهري‌ حداقل‌ يكبار جهت‌ پيگيري‌ ورفع‌ نواقص‌ بهداشتي‌ مورد بازديد قرار گيرند.
4.  100% كارگران‌ كارگاههاي‌ تحت‌ پوشش‌ روستايي‌ و 70% كارگران‌ شهري‌ داراي‌ پرونده‌ پزشكي‌باشند و حداقل‌ يكبار مورد معاينات‌ پرشكي‌ برابر فرم‌ مصوب‌ قرار گرفته‌ باشند.
5.  100% كارگران‌ كارگاههاي‌ روستايي‌ و70% كارگران‌ كارگاههاي‌ شهري‌ نسبت‌ به‌ عوامل‌ زيان‌ آورمحيط كار و پيشگيري‌ مربوطه‌ آگاه‌ باشند.
6.  100% كارگران‌ تحت‌ پوشش‌ (شهري‌ و روستايي‌ ) به‌ خدمات‌ اوليه‌ دسترسي‌ يابند.
ز ) طرح‌ بهداشت كشاورزي
باتوجه به اينكه قشرعظيمي از افراد جامعه درفعالييت هاي مرتبط با كشاورزي هستند وبر حسب نوع فعاليتي كه دارند درمعرض شرايط جوي وخطرات محيط كارهستند ازجمله بخارات ناشي از عمليات سم پاشي ،سروصداي ناشي از اداوات كشاورزي، تشعشعات ناشي ازتماس مستقيم نور خورشيد، گردغبارها وحوادث ناشي از اداوات كشاورزي كه لازم است به منظور كاهش صدمات جسمي وروحي در بين آنها اقدامات بهداشتي از نظر ارتقاي سطح آگاهي اين گروه درمقابل خطرات وايمن نمودن محيط كار وهمچنين سلامت آنها درقالب معاينات پزشكي ادواري پيگيري گردد
ح ) طرح بازنشستگي پيش از موعد كارگران مشاغل سخت وزيان آور

شاغليني كه بطور 20 سال مستمر ويا 25 سال متناوب در معرض عوامل زيان آورمحيط كار باشند شغل آنها توسط كارشناس بهداشت حرقه اي وبازرس كار به صورت مشترك مورد بررسي قرارگرفته نتيجه بازديد دركميته هاي بدوي وتجديد نظر استاني مستقر درسازمان كار وامور اجتماعي استان مورد بررسي قرارمي گيرد درصورت تاييد شغل در گروه مشاغل زيان آور سابغه 30 سال براي فرد متقاضي محاسبه وبازنشسته مي گردد وكارفرما نيز موظف مي باشد ظرف مدت 2 سال نسبت به بهسازي كارگاه ورفع صفت سخت وزيان آوري شغل مربوطه اقدام نمايد دراين كميته ها  علاوه بر روساو كارشناسان مسئول مرتبط سه ارگان (مركز بهداشت استان-سازمان كارواموراجتماعي-سازمان تامين اجتماعي) نمايندگان كارفرمايان وكارگران نيز حضور دارند.

ط ) كميته هاي ايمني وبهداشت كار
به منظور جلب حمايت كارگران وكارفرمايان درپيشگيري از حوادث وبيماريهاي ناشي از كار كميته اي تحت عنوان كميته هاي ايمني وبهداشت كار درواحد هاي بالاي 25 نفر شاغل مطابق ماده 93 قانون كار تشكيل مي گردد اعضاء اين كميته 5 نفربه شرح زير مي باشد:
كارفرما يا نماينده تام الاختيار وي- نماينده كارگران- مديرفني يا استاد كار كارگاه- مسئول ايمني و مسئول بهداشت حرفه اي كه از فارغ التحصيلان رشته بهد اشت حرفه اي انتخاب مي گردد .

ي ) معاينات شغلي
مطابق ماده 92 قانون كار شاغليني كه به اقتضاي نوع شغلشان درمعرض انواع مخاطرات ناشي از كار مي باشند لازم است به صورت سالانه مورد معاينات وآزمايشات اختصاصي مربوطه قرار گرفته ونتايج در پرونده پزشكي آنها بايگاني گردد كه موارد توسط اعضاء تيم سلامت مستقر دركارخانجات وهمچنين توسط شركتهاي طب كار داراي مجوز ارائه خدمات صورت مي گيرد .

ك ) برنامه مقابله با صدا
صدا يكي از عوامل زيان آور محيط كار بوده كه در اكثر كارگاهها وجود دارد.اين عامل توسط كارشناسان بهداشت حرفه اي مورد ارزيابي قرار گرفته و چنانچه ميزان آن بيش از  85 دسي بل باشد لازم است اقدامات كنترلي در جهت پيشگيري از عوارض آن صورت پذيرد.
اين اقدامات كنترلي در دو بخش فني مهندسي و اقدامات مديريتي(كاهش زمان مواجهه) صورت مي گيرد.آموزش شاغلين در معرض صدا يكي از فاكتورهاي مهم در پيشگيري از عوارض ناشي از اين عامل است كه توسط كارشناسان بهداشت حرفه اي و اعضاي تيم سلامت كارخانجات اجرا مي شود.

 ل ) برنامه ارگونومي
عوامل زيان آور ارگونومي محيط كار مانند وضعيت نامناسب بدني در حين انجام كار و ابزار كار نامناسب،  در اكثر محيط هاي كاري وجود دارد. در برنامه ارگونومي، عوامل زيان آور ارگونومي محيط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه اي شناسايي شده و مورد ارزيابي قرار     مي گيرد تا براساس آن، اقدامات مداخله اي  به منظور اصلاح شرايط كاري غيرارگونوميك و پيشگيري از عوارض اسكلتي عضلاني ناشي از كار اجرا گردد. البته آموزش ارگونومي يا همان نحوه صحيح انجام كارها در اين برنامه،  داراي اهميت زيادي است

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 21/03/92 ساعت 03:33

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس : خراسان رضوي - شهرستان خليل آباد - خيابان امام خميني - شبكه بهداشت و درمان خليل آباد كد پستي : 9677115565 تلفن : 12-57727310 نمابر : 57727315
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است