اخبار

نظرسنجي

رضايت شما از سايت چقدر مي باشد ؟

100% 27.2%
75% 8.3%
50% 4.7%
25% 10.8%
0% 48.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 46746 )
اختلالهاي رفتاري ( 19711 )
بيماري وبا (التور) ( 19604 )
قوانين ،آئين نامه ها و فرمها ي بهداشت حرفه اي ( 9207 )
شرح وظايف بهداشت حرفه اي ( 8019 )
جامعه ايمن شهرستان خليل آباد ( 7902 )
برنامه مادران ( 7639 )
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 6996 )
بهداشت حرفه اي ( 6679 )
گسترش شبكه و پزشك خانواده ( 5907 )
تاريخچه مختصرشبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد ( 4910 )
واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها ( 4793 )
آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان خليل آباد ( 4619 )
آشنايي مختصر با شهرستان خليل آباد ( 4609 )
كارگزيني ( 4522 )
واحد بهبود تغذيه ( 4374 )
تصاوير آزمايشگاهي نماتودها ( 4321 )
كارپردازي ( 4078 )
آمار ( 3921 )
شناسنامه تجهيزات آزمايشگاه ( 3867 )
سلامت خانواده و جمعيت ( 3858 )
بهداشت محيط و حرفه اي ( 3760 )
سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس ( 3701 )
حسابداري ( 3516 )
آموزش و ارتقاء سلامت ( 3504 )

برنامه مادران

 
مقدمه:
هر بارداری می تواند یک خطر بالقوه باشد ، گرچه بارداری و زایمان فرآیندی طبیعی محسوب می شود اما بی شک دوران بارداری پرخطرترین و با اهمیت ترین دوران زندگی هر مادر بوده و نیازمند مراقبت می باشد .
 بارداري ، تولد نوزاد و مادر شدن مي تواند دوراني پر از شعف و شادي براي افراد خانواده به ويژه زنان باشد. گرچه متاسفانه در اكثر كشورهاي در حال توسعه، اين دوران با پيشامدهاي ناگواري همراه است. در اين كشورها حاملگي و زايمان از علل اصلي مرگ، بيماري و معلوليت زنان سنين باروري است و 25-33 درصد مرگهاي اين گروه سني و حداقل 18 درصد بار بيماري هاي زنان 15-44 ساله را به خود اختصاص مي دهد.
به همين جهت امروزه شاخص مرگ مادران در اثر عوارض بارداري و زايمان، يكي از مهمترين شاخص‎هاي توسعه در جامعه به شمار مي آيد و همواره كاهش آن از تعهدهاي مهم كشورها بوده است. به همين منظور در سال 1990 کشورهاي جهان متعهد شدند که مرگ مادر را طي يک دهه (تا سال 2000 ميلادي) 50 درصد کاهش دهند. براساس اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals) در سال 2000 ميلادي، کشورها متعهد شده اند که نسبت مرگ و مير مادران را تا سال 2015 ميلادي 75% نسبت به سال 1990 کاهش دهند.
دسترسي زنــان به مراقبت‎هاي بهداشتي و درماني با کفايت در دوران بارداري، زايمان و پس از آن، امكان پيشگيري بسياري از موارد مرگ مادر و نوزاد را فراهم مي سازد. اين نكته نشان دهنده لزوم تقويت نظام ارائه خدمات بهداشتي، درماني به منظور تامين مراقبت مقتضي در هر زمان و مكاني است كه زنان به آن نياز دارند.
مراقبت پیش از باردرای و دوران بارداری عبارت است از مراقبت زن از زمانی که تصمیم به حاملگی
می گیرد و سپس در دوران باردرای ، تا اینکه دوران بارداری با حفظ سلامت مادر و نوزاد به پایان برسد و بهتر است این مراقبت ها هر چه زودتر از زمان تصمیم گیری به بارداری و پس از ابتدای بارداری شروع شود و تا پایان بارداری ادامه یابد .
با ارائه مراقبت‎هاي دوران بارداري، زمان بحراني زايمان و بلافاصله بعد از آن و نيز مراقبت‎هاي پس از زايمان مي توان :
- بيماري هاي موجود و عوارض اوليه را شناسايي و درمان كرد؛
- اطلاعات و مشاوره لازم در مورد نشانه ها و علائم مربوط به مشكلات گوناگون بارداري و زايمان را فراهم ساخت؛
- در صورت بروز عوارض ، مركز و فرد مناسب براي مراجعه و دريافت خدمات درماني لازم را توصيه كرد؛
- همه زايمان¬ها را با سرپرستي فرد آموزش ديده انجام داد؛
- به زنان و خانواده آنان كمك كرد تا براي زايمان و تولد نوزادآماده شوند؛ تا در نهايت يك بارداري و زايمان ايمن انجام شده و نوزادي سالم به دنيا آيد.
اهداف ویژه این مراقبت ها عبارتند از :
• ارتقاء ، حفظ و نگهداری سلامت مادر در دوران بارداری
• تشخیص موارد پرخطر و توجه ویژه به آنها
• پیش بینی عوارض بارداری و پیشگیری از آنها
• برطرف کردن اضطراب و ترس همراه با زایمان
• کاهش میزان ابتلاء مادر و نوزاد به بیماریها
• کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان
• آماده سازی مادر برای شیردهی موفق
اهداف فوق با برنامه های زیرکه در واحدهای خدمات بهداشتی مادر و کودک ارائه می شوند حاصل می گردد :
• معاینات پیش از بارداری
• معاینات دوران بارداری
• آموزش های رژیم غذایی ، بهداشت فردی ، سفارس به پرهیز از عوامل خطرساز دوران بارداری ، آموزش نشانه های هشدار دهنده در دوران بارداری که نیاز به مراجعه فوری دارد .
• آموزش مراقبت از نوزادان و کودکان
• حفاظت اختصاصی مادر و نوزاد از نظر کزاز و عوارض ناشی از RHمنفی خون مادر
• حفاظت مادران از نظر کم خونی فقر آهن به وسیله تجویز آهن و فولیک اسید
• حفاظت مادران از نظر کمبودهای غذایی و مسمومیت حاملگی ، سیفلیس و عفونت های ادراری
• آموزش روش صحیح شیردهی
 

 شرح وظایف كارشناس مادران :

 •  تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه مادران
 •  نظارت بر کیفیت وکمیت خدمات برنامه مادران
 •  اجرای برنامه های آموزشی برنامه  مراقبت ادغام یافته سلامت مادران
 •  همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه برنامه مادران
 •  تدوين برنامه عملياتي ساليانه واحد و ارسال به استان
 •  برگزاري کارگاهها و جلسات آموزشي واحدسلامت جمعيت ، خانواده و مدارس وازتخانه
 •  هماهنگي و فعاليتهاي لازم در خصوص کميته هاي مرگ و مير مادران ، سلامت مادران ، ترويج زايمان طبيعي و برگزاري مراسم روز ماما 
 •  شرکت در پرسشگري و تکميل پرسشنامه مرگ مادران و ارسال به استان 
 •  هماهنگي هاي لازم در خصوص مادران پرخطر جهت ويزيت به موقع و در صورت لزوم پرداخت هزينه هاي درمان مادران نيازمند
 •  هماهنگي لازم جهت برگزاري دوره هاي آموزشي ماما روستاها 
 •  پيگيري و اجراي برنامه مراقبتها ي ادغام يافته سلامت مادران شهرستان
 •  شركت در کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد بصورت ماهيانه  
 •  بررسي شاخصهاي بهداشتي مربوط به برنامه مادران 
 •  بررسي وپيگيري امورمربوطبه مرگ مادرباردار 
 •  نوشتن برنامه عملياتي مادران وارسال به معاونت بهداشتي 
 •  تهيه عملكرد آموزشي سه ماهه برنامه مادران وارسال به معاونت بهداشتي 
 •  پيگيري رفع كمبودهاي تجهيزاتي ونيروي انساني 
 •  آموزش برنامه مادران به كاردان ،كارشناسان وبهورزان 
 •  آموزش نيروهاي جديدالورود 
 •  نظارت برعملكردماماروستاوبهورزماماها 
 •  پيگيري مادران باردار پرخطرارجاع شده ازمراكزتحت پوشش ومادران اعزامي 
 •  هماهنگي وهمكاري بابنيادهاي خيريه درخصوص توزيع سبدغذايي جهت مادران بارداربي بضاعت دچارسوتغذيه 
 •  برگزاري کارگاههاي آموزشي و بازآموزی  مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران جهت کارکنان
 • بهداشت خانواده(کارشناسان و کاردانان) ؛  بهورزان؛ پزشکان؛ کارکنان جديدالورود
 •  برگزاري کارگاههاي آموزشي مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران جهت ماماهاي بخش خصوصي با مشارکت واحد نظارت بر درمان
 •  توزيع تراکت هاي مرتبط با برنامه در واحدهاي محيط
 •  توزیع مطالب آموزشی مرتبط با  برنامه مادران به واحدهای تابعه
 •  آموزش درزمینه تغذیه مناسب در دوران بارداری , ترسیم درست منحنی وزن گیری و اهمیت اجرای آن در پیشگیری از سوء تغذیه ,اهمیت مصرف مکمل های حمایتی در دوران
 • بارداری,پیشگیری از شکایات شایع در دوران بارداری و ......
 •  تقويت نظام ارجاع از طريق آموزش ، توزيع دفاتر ارجاع و پسخوراند ارجاع، تهيه و توزيع فرم گزارش
 • مادران نيازمند ارجاع  شده وهماهنگي با معاونت بهداشتی
 •  تقويت نظام مراقبت مرگ مادر با برگزاري کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و  جلسات اطلاع رساني و آموزش
 •  پايش و ارزشيابي برنامه مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران با انجام بازديدهاي نظارتي دوره اي از واحدهاي محيطي و تکمیل چک لیست مربوطه و تجزیه و تحلیل آن 
 •  مقايسه نتايج بازديد از واحدهاي محيطي و اعلام پسخوراند به مراكز مربوطه
 •  برگزاری جلسه در خصوص مشکلات اجرایی برنامه و آموزش مداوم اجراي دقيق برنامه و ثبت صحيح پرونده هاي پيش از بارداري ، بارداري و پس از زايمان و ثبت صحیح  دفتر ممتد مادران به کارکنان بهداشت خانواده
 •  پرسشگري موارد گزارش مرگ مادر
 •  پاسخ تلفني به سوالات کارکنان مرکز وپايگاهها در خصوص اشکالات موجود در روند اجراي برنامه سلامت مادران با هماهنگي کارشناسان مادران معاونت  بهداشتی
 •  ارسال دستورالعمل هاي دريافت شده ازمعاونت بهداشتی به مراکزوپايگاهها وخانه هاي بهداشت
 •  جمع آوري آمار مربوط به برنامه مراقبتهاي بارداري از سطح واحدهاي محيطي تابعه وجمع بندی و ارسال به معاونت محترم  بهداشتی دانشگاه
 •  تدوين برنامه عملياتي  مداخله ای و جاری – عملکرد – عملکرد آموزشي در برنامه سلامت مادران
 •  تهیه پمفلت و بنر و تراکت در خصوص برنامه های مادران و توزیع در واحدهای بهداشتی ؛ اماکن عمومی
 •  تهیه مطالب علمی به زبان ساده و درج در وب سایت جهت استفاده عموم مردم
 •  تكثير و توزيع فرمهاي آماري  و سایر فرمهای مورد نیاز در سطح مراکز و پايگاههاي بهداشتي و خانه هاي بهداشت ومراکز متفرقه
 •  آموزش رابطين بهداشتي و استفاده از آنها جهت انتقال اطلاعات بهداشتي و ضروري به مردم

 

مأموريت برنامه مادران :

مهمترين وظيفه اين واحد ارائه مراقبتها جهت ارتقاء و حفظ سلامت مادران و نوزادان و پیشگیری از مرگ مادر در دوران بارداری می باشد .  
واحد مادران یکی از مهم ترین برنامه های واحد سلامت خانواده و جمعیت می باشد.این برنامه مادران باردار را در چند مرحله تحت مراقبت قرار می دهد که عبارتند از :
1.    مراقبتهای پیش از بارداری
2.    مراقبتهای دوران بارداری
3.    مراقبتهای پس از زایمان

 
چشم انداز برنامه سلامت مادران

• منبع : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
• تمام مادران، با هر وضعيتي از سلامتی و بيماری، در زمان های مناسب (پيش از بارداری، بارداري، حين زايمان و تا شش هفته پس از زايمان) به مراكز ارائه دهنده خدمات (اعم از بخش دولتی يا خصوصی) مراجعه و خدمات اثر بخش و كارآمد دريافت دارند. به نحوی که پس از طی اين دوره دچار مرگ و عوارض نشده و در صورت ابتلا به هر مشکلی، درمان مناسب و موثر دريافت کنند و گذر از اين دوران خاطره ای خوش برای آنها به جا گذارد.
رسالت :
• اين برنامه متولي كاهش بار بيماريهاي ناشي از حاملگي، زايمان و پس از زايمان در مادر (تا 6 هفته پس از زايمان)، جنين و نوزاد(تا 6 ساعت اول پس از زايمان) در راستاي تعهدات ملي و بين المللي و با توجه به ارزشهاي سازماني است. وجه تمايز اين اداره با ديگر بخش‎هاي ارائه خدمت در مسؤليت آن براي سياستگزاري كلان در ارتقاء سلامت مادران و پاسخگويي به تغييرات ناشي از اعمال اين سياست‎هاست. گروه های هدف اين اداره زنان خواهان بارداري، زنان باردار، زنان در حين زايمان و تا 42 روز بعد از زايمان و نوزادان تا 6 ساعت اول پس از تولد و خانواده های آنان هستند.
هدف كلي برنامه:
• کاهش مرگ و عوارض ناشی از بارداری وزايمان در مادر تا 6 هفته پس از زايمان و کاهش مرگ پری ناتال در جنين و نوزاد
شاخص هدف كلي برنامه:
• نسبت مرگ مادران تا سال 1394 بايد به ميزان 18 تا 22 درصد هزار مواليد زنده کاهش يابد.
عنو ان زير برنامه ها
• • مراقبتهاي ادغام يافته مادري ايمن (خد ما ت خا رج بيمارستاني)
• • بيمارستانهاي دوستدار مادر (خد ما ت بيمارستا ني)
• نظام كشوري مراقبت مرگ مادر
• تربيت عامل زايمان براي مناطق محروم و دور افتاده
استراتژي هاي برنامه سلامت مادران:
• به روز رساندن و اصلاح اجزای برنامه کشوری سلامت مادران
• تضمين و بهبود کيفيت مراقبت های روتين بارداری، زايمان و پس از زايمان در کليه سطوح
• بهبود دسترسی به مراقبت های روتين بارداری، زايمان و پس از زايمان در کليه سطوح
• تضمين و بهبود کيفيت خدمات فوريت های مامايی به خصوص در بيمارستان ها و مراکز زايمانی
• بهبود دسترسی به خدمات فوريت های مامايی به خصوص در بيمارستان ها و مراکز زايمانی
• ترويج زايمان طبيعی ايمن و کم درد
• افزايش آگاهی عمومی در زمينه های مرتبط با سلامت مادر و جنين در دوران بارداری و پس از آن و اقدامات مورد انتظار از خانواده ها و ايجاد تقاضاهای منطقی در آنان
• هماهنگی و همکاری های بين بخشی و درون بخشی
اهداف اختصاصي برنامه:
• افزايش پوشش مراقبت هاي دوران بارداري (حداقل 6 بار) به ميزان بيش از 98 درصد تا سال 1394
• افزايش پوشش زايمان ايمن به ميزان بيش از 98 درصد تا سال 1394
• افزايش پوشش مراقبت هاي پس از زايمان (حداقل 2 بار) به ميزان بيش از 98 درصد تا سال 1394
• افزايش پوشش زايمان بدون درد دارويي و غير دارويي به ميزان 50 درصد كل زايمان هاي طبيعي تا سال 1394
• كاهش ميزان سزارين تا ميزان 25 درصد تا سال 1394
 
 

فعالیتهای جاری برنامه مادران :
 
• برگزاری کارگاههای آموزشی برای پرسنل ارائه دهنده خدمت (پزشک – ماما- بهورز)
•  برگزاری بازآموزی برای ارائه دهندگان خدمت
• برگزاری کلاسهای آموزشی برای گیرندگان خدمت ( پیش از بارداری – بارداری وپس اززایمان )
• تهیه جزوات آموزشی بصورت کتابچه – پمفلت – فولدر ویژه ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت
• برگزاری جلسات حساس سازی و هماهنگی برای پرسنل ارائه دهنده خدمت در صورت لزوم
• برنامه ریزی در جهت ایجاد محیط مناسب برای انجام زایمان ایمن در مواقع اورژانس در مناطق دور افتاده
• تهیه چک لیست پایش و نظارت بر عملکرد پرسنل ارائه دهنده خدمت
• تهیه گزارش عملکرد بصورت سالانه و فصلی
•  تهیه چک لیست پایش و نظارت بر عملکرد پرسنل ارائه دهنده خدمت
• تهیه گزارش عملکرد بصورت سالانه و فصلی
• رسم شبکه علیت بر اساس مشکلات منطقه تحت پوشش و برنامه در جهت رفع مشکل و تدوین برنامه عملیاتی بصورت سالانه
•  نوشتن برنامه عملیاتی
• جمع آوري، جمع بندي و تجزيه و تحليل آمارها
•  گزارش نقل وانتقالات مادران باردار درسطح شهرستان واستان
•  تهیه واستخراج شاخصهای بهداشتی وتجزیه وتحلیل آنها درخصوص برنامه مادران
• بازدید ازواحدهای محیطی وپایش برنامه مادران
•  آموزش پرسنل دربدو ورود به سیستم
•  پیگیری ونظارت برمواردارجاع مادران باردار باعلائم پرخطر
• هماهنگی با اموردارویی درجهت تامين مكمل هاي دارويي؛ داروهای اورژانس مامایی
•  تهیه و توزیع فرمهای مراقبتی مربوط به مادران باردار

 

مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (IMPAC):

ارتقای سلامت مادران یکی از ارکان اساسی مراقبت های بهداشتی درمانی است. در سال های اولیه استقرار نظام بهداشت و درمان در کشور، سلامت مادران به عنوان گروه آسیب پذیر مورد توجه خاص سیاست گذاران برنامه سلامتی قرار گرفت. در آن سال ها افزایش دسترسی به مراقبت های دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان به عنوان اولویت مدنظر قرار گرفت و با توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور، این امر میسر گردید.
گرچه ارايه خدمات بهداشتي اوليه به مادران، بهبود قابل توجهي را در شاخص هاي بهداشتي باعث گردید ولي با توجه به نقاط ضعف موجود، اداره سلامت مادران، اصلاح و بازنگري برنامه سلامت مادران را با تهيه پروتكل هاي استاندارد خدمات در سطوح اول و دوم ارايه خدمات خارج بيمارستاني از سال 1378 در دستور كار خود قرار داد.
با بهبود شاخص دسترسی به خدمات، ارتقای کیفی خدمات مراقبت با کفایت از مادران در دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان از طریق تعیین رویکردی مناسب به منظور شناسایی زودرس مادران در معرض خطر و ارجاع به موقع آنان به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش مرگ و مير مادران ضروری بود. اين راهكار به منظور به ثمر رساندن يك بارداري و تامين سلامت مادر و نوزاد مدنظر قرار گرفت.
به همین منظور اداره سلامت مادران از سال 1378 تا 1381 استانداردسازی خدمات مراقبتی مادران را در دو سطح خارج بیمارستانی به اتمام رساند و از سال 1382 اجرای آزمایشی آن در کشور آغاز گردید و پس از سه سال  با توجه به نتایج مثبت ارزشیابی دوره آزمایشی، ادغام این خدمات در نظام ارائه خدمات سلامت آغاز شد. در استان اصفهان آموزش های این برنامه در سه ماهه چهارم سال 1385 انجام شد و برنامه از ابتدای سال 1386 در تمام شهرستان های تابعه ادغام گردید.
در این برنامه بسته خدمات استاندارد معمول و ویژه مادران در مقاطع پیش از بارداری، بارداری، زایمان و پس از زایمان تهیه شده است و موارد ارجاعی که نیازمند دریافت خدمات تخصصی   می باشند را برای خدمات استاندارد سطح بیمارستان طبقه بندی می نماید.
اهداف کلی مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران:
1. افزایش اثربخشی برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
2. افزایش کیفیت مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
3. افزایش پوشش مراقبت های مرتبط با سلامت مادران
4. بهبود زیر ساخت نظام ارایه خدمات سلامتی
 
 
 اهداف اختصاصی مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران:

1. افزایش اثربخشی مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
1-1.کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان بر اثر عوارض بارداری و زایمان
2-1. کاهش عوارض ناشی از بارداری و زایمان در مادران و نوزادان
3-1. افزایش آگاهی مادران در زمینه های مرتبط با سلامتی خود و جنین در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان
4-1. افزایش میزان رضایت مادران از خدمات دریافت شده
2. افزایش پوشش مراقبت های مرتبط با سلامت مادران
1-2. شناسایی unmet need مرتبط با سلامت مادران و نوزادان
2-2. کاهش میزان unmet need مرتبط با سلامت مادران و نوزادان
3. افزایش کیفیت مراقبت های مرتبط با سلامت مادران
1-3. ارایه مراقبت ها براساس استانداردهای طراحی شده
2-3. تشخیص مناسب و به موقع مادران در معرض خطر
3-3. درمان مناسب و به موقع مادران در معرض خطر (در واحد ارجاع دهنده، حین ارجاع و در واحد ارجاع گیرنده)
4. بهبود زیر ساخت نظام ارایه خدمات سلامتی
1-4. تجهیز مناسب مراکز به وسایل و امکانات مورد نیاز
2-4. اطمینان از سلامت و موجود بودن وسایل و امکانات مورد نیاز و جایگزینی یا تعمیر در صورت نیاز و در زمان مناسب
3-4. تجهیز کافی و مستمر مراکز به داروها، مکمل ها و واکسن های مورد نیاز
4-4. اطمینان از سلامت و موجود بودن داروها، مکمل ها و واکسن های مورد نیاز
5-4. پذیرش موارد ارجاع شده در سطوح بالاتر به درستی و به موقع
6-4. انجام پیگیری های مورد نیاز در زمان های تعیین شده و با پوشش مناسب
7-4. انجام نظارت، پایش و ارزشیابی کارآمد و اثربخش که منجر به شناسایی مشکلات و علل آنها و اجرای مداخله جهت بهبود وضعیت گردد.
8-4. افزایش دانش و آگاهی ارایه دهندگان خدمات
9-4. افزایش انگیزه ارایه دهندگان خدمت در ارایه مراقبت های ضروری به مادران
10-4. افزایش مهارت ارایه دهندگان خدمات در تشخیص و درمان موارد در معرض خطر، شناسایی موارد نیازمند ارجاع، ارایه مناسب اقدامات پیش و حین ارجاع، آموزش و توصیه های ضروری به مادران و خانواده آنها

 

 


 

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 03/03/94 ساعت 22:14

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس : خراسان رضوي - شهرستان خليل آباد - خيابان امام خميني - شبكه بهداشت و درمان خليل آباد كد پستي : 9677115565 تلفن : 12-57727310 نمابر : 57727315
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است