اخبار

نظرسنجي

شما به طور متوسط چند بار در ماه از سايت شبكه خواف ديدن مي كنيد ؟

يك مرتبه 42.3%
دو مرتبه 13.7%
سه تا پنج مرتبه 13.1%
شش تا ده مرتبه 5.1%
بيش از ده مرتبه 25.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شبكه بهداشت و درمان خواف ( 103976 )
بيمارستان 22 بهمن شهرستان خواف ( 11784 )
رياست بيمارستان 22 بهمن خواف ( 6548 )
نقشه مراكز بهداشتي درماني خواف 2 ( 6267 )
مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد خواف ( 5816 )
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خواف ( 5806 )
رياست مركز بهداشت شهرستان خواف ( 5489 )
واحد بهداشت مدارس شهرستان خواف ( 5143 )
مرکز بهداشتی درمانی سنگان خواف ( 5023 )
بخش جراحي زنان بيمارستان 22 بهمن خواف ( 4764 )
مرکز بهداشتی درمانی چمن آباد خواف ( 4533 )
واحد آمار مركز بهداشت شهرستان خواف ( 4412 )
زايشگاه بيمارستان 22 بهمن خواف ( 4404 )
نقشه شهر خواف ( 4332 )
خدمات پرستاري بيمارستان 22 بهمن خواف ( 4324 )
واحد آموزش بيمارستان 22 بهمن خواف ( 4237 )
بخش اطفال و نوزادان بيمارستان 22 بهمن خواف ( 4180 )
مرکز بهداشتی درمانی نشتیفان خواف ( 4155 )
آرشيو اخبار سايت شبكه بهداشت و درمان خواف ( 4153 )
قوانين و مقررات بهداشت محيط و حرفه اي ( 4117 )
مطالب آموزشي بهداشت محیط ( 4108 )
اتاق عمل بيمارستان 22 بهمن خواف ( 3956 )
مرکز بهداشتی درمانی سلامی خواف ( 3734 )
مرکز بهداشتی درمانی شهری یک خواف ( 3577 )
تصوير هوايي شبكه بهداشت و درمان خواف ( 3577 )

 
واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان خواف
 
 
کارشناس نظارت بر درمان:
     حسین قاسم زاده
 
 
1- نظارت بركميت وكيفيت عملكرددرماني كليه مراكزدرماني تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان ،بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی،دفاترکارمامایی،بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....)
 
2- تكميل وپايش فرمها،معيارهاواستانداردهايي كه بايددربرنامه هاي نظارتي مراكزدرماني مدنظرقرارگيرد.
3- شركت درجلسات وهمكاري باواحدهاي درون بخشي وبرون بخشي كه به نحوي با نظارت ، كنترل ، هدايت وسياستگذاري مرتبط بامراكزدرماني تحت پوشش درارتباط مي باشند.
 
 4-    تهيه گزارشهاي حاصل ازنظارتهاي عادي ،دوره اي وويژه ازمراكزدرماني.
 
5- بازرسي واظهارنظرنسبت به عملكرد ، نقاط قوت وضعف وكارايي مراكز درماني و پيشنهادراهكارهاي اجرايي به مراكزموردبررسي.
 
6- انعكاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتي درماني واجرايي كشوري درخصوص مسائل درماني به مراكزتابعه.
 
7- کنترل بربه كارگيري نيروهاي شاغل درمراكزدرماني وجلوگيري ازفعاليت افرادفاقدصلاحيت وفاقدمجوزهاي قانوني كار.
 
8-    كنترل برفعاليت بخش هاي درماني عادي وويژه مراكزدرماني براساس ضوابط كشوري.
9- مطالعه وبررسي مستمربه منظورحصول اطمينان ازكارايي واثربخشي اهداف وسياستهاي برنامه هاي مراكزدرماني تحت پوشش .
10-    بررسي وپيشنهاد روشهاي نظارتي نوين
 
11- بررسي وتحليل مستمرگزارشها واطلاعات وآمارهاي جمع آوري شده به منظورمطابقت بانتايج حاصله ازعمليات مراكزدرماني بابرنامه هاي مصوب.
 
12-    بررسي ورسيدگي به شكايات درماني واصله وپاسخ واعلام نظركارشناسي
 
13-    نظارت براجراي تعرفه هاي مصوب دركليه مراكز درماني.
 
 

 

 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 09/09/94 ساعت 01:58

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

خواف، خیابان وليعصر، شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف تلفن: 54222130 051 نمابر: 54222130 051
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است