اخبار

نظرسنجي

وب سایت شبکه بهداشت ودرمان کاشمر را چطور ارزیابی می کنید؟

بسیار عالی 18.3%
عالی 7.8%
متوسط 6.3%
ضعیف 10.7%
بسیار ضعیف 56.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شبکه بهداشت و درمان کاشمر ( 81105 )
دانشکده پرستاری کاشمر ( 35292 )
سامانه الکترونیکی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 20667 )
شرح وظايف كارگزيني ( 13897 )
روابط عمومی شبكه بهداشت و درمان کاشمر ( 11948 )
کاشمر ( 11386 )
بیمارستان 96تختخوابی حضرت ابوالفضل کاشمر ( 10798 )
گالري عكس شبكه بهداشت ودرمان كاشمر ( 10238 )
جامعه ایمن کاشمر ( 8633 )
مديريت شبكه بهداشت و درمان ( 8308 )
درباره شهرستان ( 7394 )
بیمارستان شهید مدرس کاشمر ( 7317 )
قوانين ومقررات بهداشت محيط ( 7170 )
درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ابوالفضل ( 7121 )
حسابدار امين اموال شبكه بهداشت كاشمر ( 7048 )
اورژانس بيمارستان حضرت ابوالفضل العباس ( 6777 )
ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر ( 6666 )
مدیران شبکه بهداشت ودرمان کاشمر ( 6361 )
اتاق عمل - بیمارستان حضرت ابوالفضل ( 6295 )
مركز آموزش بهورزي كاشمر ( 6289 )
ان آي سي يو بيمارستان ابوالفضل العباس ( 6141 )
واحد بهداشت دهان ودندان كاشمر ( 6025 )
معرفي پرسنل بخش كارگزيني شبكه بهداشت ودرمان كاشمر ( 5564 )
بخش اطفال بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس ( 5463 )
عکسهایی از همایش سالمندان کاشمر ( 5350 )

  
 
 شرح وظايف مسئول امور اداری و کارگزینی
 
1
نظارت وانجام امور كارگزيني كارمندان از قبيل:ترفيعات،اضافات ومرخصي طبق مقررات استخدامي وپاراف احكام ومكاتبات مربوطه
2
نظارت بر صحت صدور احكام صادره
3
نظارت وسرپرستي امور دفتري وارسال مراسلات وبايگاني
4
نظارت درتهيه خريدو تحويل ملزومات و تقسيم وسايل بين واحدها  ازطريق انبار
5
نظارت بر امورمربوط به نقليه و ماموريت هاي پرسنل بخش
6
نظارت بر كليه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه وراهنمايي پرسنل بخش تحت سرپرستي
7
مراقبت در انجام سريع ثبت وتوزيع وتحرير نامه هاي وارده وصادره
8
كنترل حضوروغياب پرسنل بخش و ارائه پس خوراند به پرسنل بخش
9
نظارت ورود وخروج افراد ووسائط نقليه وكليه امور مربوطه
10
انجام ساير امور مربوطه بر طبق موازين وارزشهاي اسلامي و برابر مقررات به دستور مقام مافوق
11
نظارت بر انجام امور تداركاتي واحد مربوطه طبق دستورالعملهاي موجود
 
 
 شرح وظايف کارگزین مسئول
 
1

صدور احكام پرسنلي اعم از ارتقاء گروه-تغيير عنوان مأموريت ومرخصي

2

تهيه خلاصه پرونده وصورت برداري از اوراق برابر مقررات

3

رسيدگي به پيشنهادها وتقاضاهاي پرسنل بخش برابر مقررات

4

صدور احكام بازنشستگي وتعيين حقوق بازنشستگي وياوظيفه

5

انجام امورمربوط به تعاون بيمه ورفاه كارمندان

6

اجراي خط مشي تعيين شده واتخاذ تدابير لازم بمنظور حسن انجام هدفهاي موردنظر

7

پيگيري وتحويل بن سبد كالااز استان ونظارت برتوزيع در بين واحدهاي تحت پوشش

8

شركت در جلسات مختلف آموزشي وتصميم گيري

9

پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع واقدام در مورد تأمين اين احتياجات

10

مطالعه قوانين ومقررات استخدامي واظهار نظر در مورد نحوه اجرا

11

پيگيري وپس خوراند طرح تكريم ارباب رجوع وتمديد ظوابط مستخدمين پيماني

12

رسيدگي به دوره هاي آموزشي پرسنل بخش وتنظيم فرمها وارسال به استان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : شنبه 05/05/92 ساعت 00:08

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

آدرس وب سایت جدید شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر:http://ch_kashmar.mums.ac.ir/index.php