اخبار

نظرسنجي

محتوي صفحات به لحاظ اطلاع رساني چگونه است ؟

عالي 29.1%
خوب 14.2%
متوسط 8.1%
ضعيف 41.2%
7.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان قوچان ( 78903 )
خواص دارویی گیاه ختمی ( 63643 )
یبماری دریچه ای قلب ( 45646 )
بیماری تومور مغزی ( 41590 )
عوارض ديابت ( 34629 )
بیماری ایدز ( 24668 )
انواع بیماریها ( 23678 )
بیمارستان موسی بن جعفر (ع) ( 23539 )
گیاهان دارویی شهرستان قوچان ( 21819 )
مراحل دریافت کارت سلامت ( 21759 )
گياه خارشتر ( 20488 )
گیاه چوبک ( 16867 )
گیاه بابونه ( 16513 )
گیاه موسیر ( 16145 )
بیماری انفولانزای مرغی ( 15484 )
دانشکده پرستاری شهرستان قوچان ( 13133 )
برنامه ويزيت كلينيك تخصصي بيمارستان موسي بن جعفر (ع) ( 11095 )
گیاه دارویی کاسنی ( 11091 )
هفته سلامت ( 9606 )
مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي شهرستان قوچان ( 9573 )
بيمارستان شهدا قوچان ( 9177 )
انسولين ( 8762 )
گياه پونه ( 8734 )
بیماری وبا ( 8664 )
بیماری تب مالت ( 8587 )

     

            نقشه مراکز
 

خانه  های بهداشت تحت پوشش: شورچه ، بیگ نظر ، آلماجق ،  مشکانلو ، شغل آباد ، یساقی

روستاهای قمر تحت پوشش : یزدان آبادشرقی ، قنبر آباد ، رضا آبادشرقی ، خیر آباد شرقی، ، حصار ، گلشن آباد، قره چای ، حاجی علیداد ، اوطارچی

تیم سیار تحت پوشش :  یساولباشی ، ابراهیم آباد ،کلاته زمان پوط –چاه موتور

 

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت برخانه های بهداشت تابعه: ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ، خدمات دندانپزشکی ، خدمات آزمایشگاهی ، خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان  ، بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، صدور کارت معاینه بهداشتی پیشه وران ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ، مشاوره  و ...

 

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت  :    22 کیلومتر  

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15

تلفن : 2363434- 0581

 آدرس : روستای آلماجق


مرکز بهداشتی و درمانی روستایی الهیان

خانه بهداشت تحت پوشش : الهیان و یدک

روستاهای قمر تحت پوشش : جانان ، چران ، کردکانلو ، طویل و برج قارداش

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 40 کیلومتر

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15

تلفن : 2528434- 0581 

 

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه های بهداشت تابعه : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ، خدمات دندانپزشکی ، خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ،  بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ،  مشاوره  و ...


مرکز بهداشتی و درمانی روستایی امامقلی

خانه بهداشت تحت پوشش : اینچه سابلاغ ، شاهرگ و امامقلی

روستاهای قمر تحت پوشش : اینچه کیکانلو وتیم سیار و

تیم سیار : اینچه شهباز ، چوئیلی ،دربادام ، شیخکانلو ، حمزه کانلو ، اغزار

 عشایر

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 36کیلومتر

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15

تلفن : 3743434- 0582  

 

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه های بهداشت تابعه : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ،  خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ، بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ،  نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ،  مشاوره  و ...


مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی بیگلر

 خانه بهداشت تحت پوشش: جرتوده ،قره شاهوردی ، محمودی و بیگلر

روستاهای قمر تحت پوشش : حاجی کاهو و سلیم آباد

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 40 کیلومتر

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 15:30

تلفن : 2453434- 0581 

           

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه های تحت پوشش : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ،  خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ، بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ،  مشاوره  و ...

 


مرکز بهداشتی و درمانی روستایی داغیان

 خانه بهداشت تحت پوشش: عسکرآباد و داغیان و گزل آباد

روستاهای قمر تحت پوشش : سعادت قلی ، زادک

روستاهای تیم سیار : بابا یوسف

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 30 کیلومتر

 

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15

 

تلفن : 2353434- 0581   

  

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه های تحت پوشش : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ،  خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ،  بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، صدور کارت معاینه بهداشتی پیشه وران ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ، مشاوره  و ...


مرکز بهداشتی و  درمانی روستایی دوغایی

خانه بهداشت تحت پوشش : بش آقاچ ، برسلان سفلی ، بینابید و دوغایی

روستاهای قمر تحت پوشش : گل میم ، گل مخاران ، کلاته عظیم و رضاخان

روستاهای تیم سیار تحت پوشش : توکل باغ ، سمنگان ، کلاته آحمد ،کلاته ملو ، چاه آب ، عراقی

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 31 کیلومتر

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15

تلفن : 2313462 - 0581   

 

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه های تحت پوشش  : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ، خدمات دندانپزشکی ، خدمات آزمایشگاهی ، خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ،  بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، صدور کارت معاینه بهداشتی پیشه وران ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ، مشاوره  و ... 


مرکز بهداشتی و درمانی روستایی دیزادیز

خانه بهداشت تحت پوشش : آبشوری ، خلکانلو ، دیزادیز ، کچلانلو ، عمارت ، ددانلو

روستاهای قمر تحت پوشش : گوگانلو

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 20 کیلومتر

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15

تلفن : 2293435 - 0581  

 

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه های تحت پوشش : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ، خدمات دندانپزشکی ، خدمات آزمایشگاهی ، خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ،  بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، صدور کارت معاینه بهداشتی پیشه وران ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ، مشاوره  و ... 


مرکز بهداشتی و درمانی روستایی علی آباد

خانه بهداشت تحت پوشش : ناوخ ، دیزاوند و علی آباد

روستاهای قمر تحت پوشش :  حاج برات ، کلاته مستوفی زاده

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 8 کیلومتر

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15

تلفن : 2373445 - 0581   

 

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه های بهداشت تحت پوشش  : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ، خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ، بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، صدور کارت معاینه بهداشتی پیشه وران ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ، مشاوره  و ... 


مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی شهر کهنه

روستاهای اصلی تحت پوشش : شهر کهنه 1 ، شهر کهنه2 ، فیروز آباد و فیلاب ، اورته چشمه

روستاهای قمر تحت پوشش : محمد آباد سفلی ، محمد آباد علیا و فتح آباد ،دربندی

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 12 کیلومتر

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15

تلفن : 2523215 - 0581    

 

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه های بهداشت تحت پوشش : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ، خدمات دندانپزشکی ، خدمات آزمایشگاهی ، خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ، بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، صدور کارت معاینه بهداشتی پیشه وران ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ، مشاوره  و ...


مرکز بهداشتی و درمانی روستایی ملامحمد

روستاهای اصلی تحت پوشش : امام وردیخان ، قریه شرف ، یادگار ، قاچکانلو و ملامحمد

روستاهای قمر تحت پوشش : سرزو ، پیرانلو ، پاکتل ، حاجی نصیر و دولتخانه

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 22 کیلومتر

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15تلفن: 3763434 - 0582    

 

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه های تحت پوشش  : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ،  خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ،  بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، صدور کارت معاینه بهداشتی پیشه وران ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ، مشاوره  و ...


مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی رهورد

روستاهای اصلی تحت پوشش : آبجهان ، قرچه ، رهورد و جوزان

روستاهای قمر تحت پوشش : اقماری ، شیرزن ، ، آسی بلاغ و همچنین پوشش جمعیت عشایری

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 36 کیلومتر

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15

تلفن : 3773366 - 0582  

 

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه بهداشت تحت پوشش : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ، خدمات دندانپزشکی ، خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ، بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، صدور کارت معاینه بهداشتی پیشه وران ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ، مشاوره  و ... 


مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی باجگیران

روستاهای اصلی تحت پوشش : بردر

روستاهای قمر تحت پوشش : قرجقه

روستاهای دارای تیم سیار : شمخال

فاصله تا ستاد مرکز بهداشت : 82 کیلومتر

ساعات کار مرکز: 7:30  لغایت 30/15

تلفن : 37223217 – 0582 

 

خدمات پزشکی و بهداشتی قابل ارائه نظارت بر خانه بهداشت : ویزیت بیمار ، خدمات دارویی ، خدمات دندانپزشکی ، خدمات آزمایشگاهی ، خدمات مامایی ، تزریقات ، پانسمان ، بیمار یابی ، پیگیری بیماریهای واگیر دارو غیر واگیر دار ، غربالگیری نوزادان جهت آزمایشات کم کاری هیپوتیروئیدی ، نظارت بر واکسیناسیون ، صدور کارت معاینه بهداشتی پیشه وران ، نظارت بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، نظارت بر بهداشت محیط از نظر زباله و فاضلاب ، مراقبت مادران باردار ، مراقبت کودکان سالم و بیمار ، مشاوره  و ... 

       جهت مشاهد ادامه مراکز بهداشتی درمانی کلیک کنید

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 30/02/93 ساعت 13:00

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

قوچان، خیابان امام خمینی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان کدپستی 9471954643، صندوق پستی 148 تلفن : 1- 47224060 0581 نمابر : 47224060 0581 پست الکترونیک : DNGhoochan@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزش کی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب ان تنها با ذکر منبع بلا مانع است .