اخبار

نظرسنجي

به نظر شما بهتر است چه مطالبی بیشتر در سایت گذاشته شود ؟

اخبار پرسنلی 28.7%
اخبار شبکه 16.7%
دانستنیهای علمی 40.2%
راهنمای استفاده از خدمات 8.0%
سایر موارد 6.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

صفحه اصلی شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريمان ( 49595 )
فرآيند هاي جاري بيمارستان امام خميني فریمان ( 14367 )
واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان فریمان ( 12028 )
گالری عکسهای علمی ( 11781 )
گزیده قوانین درکارگزینی ( 11632 )
معرفی بیمارستان امام خمینی فریمان ( 10986 )
شبكه بهداشت و درمان فريمان-صفحه اصلی ( 10529 )
مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان ( 7245 )
واحدبهداشت محیط وحرفه ای فریمان ( 6301 )
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ( 6020 )
نمودارسازمانی بیمارستان ( 5994 )
صفحه اصلی مركز بهداشت شهرستان فريمان ( 5442 )
صفحه قدیمی شبكه بهداشت و درمان فريمان ( 5347 )
واحد هماهنگی و گسترش شبکه فریمان ( 5315 )
مناسبتهای امروز ( 5298 )
معرفی شهرستان فریمان ( 5192 )
بيمارستان امام خميني فريمان ازنگاه تصوير ( 5151 )
اطلاعات پزشکان و مراکز بهداشتی و درمانی فريمان ( 5109 )
واحد بهداشت دهان و دندان فریمان ( 5086 )
رییس مرکز بهداشت شهرستان فريمان ( 4955 )
واحد سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت فریمان ( 4910 )
نشریه الکترونیک فریمان ( 4588 )
واحد بهداشت روان ( 4501 )
واحد مشارکت مردمی فریمان ( 4500 )
واحد آمار فریمان ( 4458 )

دستورالعمل نقل وانتقالات

دانشگاه سالانه 4 نوبت درسال ذر ماههای خرداد –شهریور –اذر-اسفند شورای نقل وانتقالات را تشکیل تا تقاضای مستخدمین متقاضی را مورد بررسی قرار دهد .بدیهی است مدارک ومستندات لازم بانضمام درخواست کتبی مستخدم به شورای نقل وانتقالات توسط واحد مبدا ارسال میگردد تا در شورا قابل طرح باشد .

ضوابط اجرائی :

1.نقل وانتقال صرفا برای کارمندان زسمی وپیمانی در صورت احراز شرایط لازم امکانپذیر است .

2.موافقت واحد مبدا وهمچنین وجود پست بلاتصدی در واحد مقصد جهت بررسی فرمهای متقاضیان انتقال الزامی است .

3.حداقل دارابودن سنوات خدمت براساس ضریب منطقه محل خدمت (فریمان 5/4 بعبارتی 4 سال وشش ماه) جهت انتقال به شهرستان مشهد وچناران است .

4.امتیاز لازم نقل وانتقال به مشهد 15 وچناران 14 وفریمان 13 ضروری است .

5.یک دوم سنوات دوران طرح ولایحه –پیام اور –قراردادی –با احتساب ضریب محرومیت منطقه محاسبه خواهد شد .

.6.متقاضیان انتقال از واحدهای تابعه این دانشگاه که مدتی در سایر دانشگاهها اشتغال داشته اند به ازائ هرسال خدمت پیمانی با رسمی یک امتیاز کسب خواهد نمود .

7.درمواردی که پرسنل بذلایل توجیهی ومشکلات خاص مقطعی ,متقاضی ماموریت بدون فوق العاده در شهرستانها ی مشهد ,چناران ,فریمان می باشند در صورت داشتن 50درصد امتیاز نقل وانتقال تقاضای انان قابل بررسی است .مشروط بر اینکه دلایل توجیهی مبنی بر رفع مشکل در مدت ماموریت وجود داشته باشد .

نکته : افرادی که با انتقال یا ماموریت انان در کمیته نقل وانتقال موافقت میگردداز تاریخ مصوبه شورا حداکثر به مدت 3 ماه مجازند درواحد مقصد شروع بکار نمایند درغیر اینصورت موضوع بایستی مجددا در شورای نقل وانتقالات مطرح ومورد تصویب قرار گیرد .

 

 

 

ضریب منطقه                 5/3                   5/3                    5/4                    5/4                  5/5

سال                            67/1                 43/1                  25/1                 11/1                   1

 

ماه                            14  /0                12/0                   10/ 0                09/0               08/0

 گزیده ای از قوانین بازنشستگی

شزایط لازم جهت متقاضیان بازنشستگان

1.    داشتن حداقل 60 سال سن با هر قدر سابقه خدمتی

2.داشتن حداقل 55 سال سابقه خدمتی با لااقل 30سال سابقه خدمتی

بازنشستگی قبل از موعد

·       مستخدمین با داشتن حداقل 20سال سابقه خدمتی می توانند متقاضی بارنشستگی قبل از موعد باشند وکمتر از 20 سال میتوانند متقاضی بازخرید خدمتی باشند که مبلغی معادل 45 روز حقوق ومزایای مستمر به ازائ هر سال سابقه خدمتی قابل قبول (در صورتیکه کسر یکسال بیش از 6 ماه باشد یکسال تمام محسوب می شود) بعلاوه کسور بازنشستگی با حق بیمه پرداختی سهم مستخدم وحقوق ومزایای مرخصیها ی استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد .

نکته : مستخدمین متقاضی بازنشستگی

مستخدم موظف است دوماه قبل از موعد بازنشستگی اقدامات ذیل را بانجام رساند :

1.تقاضای کتبی مبنی بر بازنشستگی واخذ موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی

2.فرم تکمیل شده از اطلاعات تاهل وافراد تحت تکفل وامضا مستخدم

3.تصویر شناسنامه مستخدم وافراد تحت تکفل مشارالیه

4.تصویر کارت ملی پشت ورو متقاضی

5.عکس 6 قطعه

6.اصل برگ تسویه حساب ,مانده مرخصی ,پایان کار واعلام رضایت از نحوه خدمتی مستخدم

 

 

 

 

 

گزیده ای  از  قوانین مرخصی ها

مرخصی استحقاقی

ماده 1: مرخصی استحقاقی مستخدم از نخستین ماه خدمت به نسبت خدمت به او تعلق میگیرد وقابل استفاده است .(ماهیانه 5/2روز )

-مستخدم موطف است قبل از درخواست مرخصی از  استحقاق خود مطمئن شود درغیر اینصورت وعدم مرخصی استحقاق مدت مرخصی غیبت تلقی میگردد.

ماده2 : مرخصی کمتر از یک روز (پاس ساعتی )جزو مرخصی استحقاقی منظور وهر 8ساعت پاس ساعتی یک روز قابل کسر از مرخصی روزانه استحقاقی می باشد که حد اکثر مرخصی ساعتی در طی سال 12 روز برابر با 96 ساعت می باشد . وحداقل پاس ساعتی یک ساعت است .

ماده 9:مستخدمین پیمانی بیش از 15 روز در سال نمی توانند مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نمایند (مستخدم رسمی 30 روز ) .زاید بر 15 روز قابلیت ذخیره ندارد واز بین خواهد رفت .

ماده10: حداکثر مدتی که مستخدم در یکسال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال ومرخصی ذخیره شده سالهای قبل استفاده نماید جمعا 4 ماه تجاوز نخواهد کرد .

در پایان هرسال وضعیت مرخصی استحقاقی به مستخدم  ابلاغ خواهد شد .

ضمنا برگ مرخصی در دو نسخه توسط مستخدم تهیه که یک نسخه به کارگزینی ویک نسخه نزد مستخدم باقی می ماند .

مرخصی استعلاجی

ماده21: هرگاه مستخدم بیمار شود بطوریکه بیماری مانع خدمت وی باشد باید مراتب در کوتاهترین  زمان  ممکن  به اداره متبوع اطلاع دهد ومدارک پزشکی را به رئیس واحد مربوطه جهت ارجاع به کارگزینی ارسال دارد .(گواهی پزشکی مورد تائید پزشک معتمد اداره متبوع قابل قبول است )

ماده 14: مستخدمین پیمانی در صورت ابتلا به بیماری مورد حمایت قوانین تامین اجتماعی قرار خواند گرفت وحقوق ومزایای مستخدم بیمار تا سه روز توسط دستگاه ذیربط و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری حداکثر تا پایان قرارداد مشمول قانون تامین اجتماعی خواهد بود .

نکته : مستخدم   موظف است مرخصی استعلاجی بیش از سه روزخود را  در کوتاهترین زمان ممکن (طی تماس تلفنی ) به کارگزینی  دستگاه ذیربط اطلاع دهد.

مرخصی زایمان وپاس شیر

ماده  3:  مرخصی زایمان تا سه فرزند برای بانوان باردار شاغل  در بخشهای دولتی وغیر دولتی 6 ماه می باشد .

تبصره: مادران شیر ده پس از شروع بکار مجدد در صورت ادامه شیردهی می تواند حداکثر تا 24 ماهگی کودک روزانه یکساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی ) استفاده کند .

نکته: مادران می توانند برحسب نیاز کودک یکساعت مرخصی شیر را در سه نوبت استفاده نماید .

مرخصی مناطق محروم

مستخدمین رسمی وپیمانی در هرماه 5/2 روز محق استفاده از مرخصی مناطق محروم هستند که در صورت عدم استفاده در پایان سال با  وجود اعتبارات لازم قابل پرداخت است .(مرخصی مذکور شامل مشمولین طرح ولایحه نمی باشد )

مرخصی پرتونگاران

1-کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان  25 0/0ساعات کار

2-افزایش مرخصی استحقاقی تا یک ماه درسال

3- بحای استفاده از مرخصی استحقاقی فرد ذینفع می تواند تقاضای اشتغال در محلی غیر از محیط کار با اشعه را بنماید .

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 05/04/91 ساعت 07:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

فریمان، خیابان امام رضا غربی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان، کد پستی 14314-93919 تلفن :13-6226111 0512 نمابر: 05126224604 پست الکترونیک: dnfariman@mums.ac.ir
تلفن بیمارستان امام خمینی(ره) فریمان: 4-6221001 0512
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.