اخبار

نظرسنجي

به نظر شما بهتر است چه مطالبی بیشتر در سایت گذاشته شود ؟

اخبار پرسنلی 28.7%
اخبار شبکه 16.7%
دانستنیهای علمی 40.2%
راهنمای استفاده از خدمات 8.0%
سایر موارد 6.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

صفحه اصلی شبكه بهداشت و درمان شهرستان فريمان ( 49659 )
فرآيند هاي جاري بيمارستان امام خميني فریمان ( 14377 )
واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان فریمان ( 12038 )
گالری عکسهای علمی ( 11785 )
گزیده قوانین درکارگزینی ( 11641 )
معرفی بیمارستان امام خمینی فریمان ( 11020 )
شبكه بهداشت و درمان فريمان-صفحه اصلی ( 10541 )
مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان ( 7258 )
واحدبهداشت محیط وحرفه ای فریمان ( 6314 )
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ( 6031 )
نمودارسازمانی بیمارستان ( 6011 )
صفحه اصلی مركز بهداشت شهرستان فريمان ( 5447 )
صفحه قدیمی شبكه بهداشت و درمان فريمان ( 5362 )
واحد هماهنگی و گسترش شبکه فریمان ( 5331 )
مناسبتهای امروز ( 5303 )
معرفی شهرستان فریمان ( 5222 )
بيمارستان امام خميني فريمان ازنگاه تصوير ( 5161 )
اطلاعات پزشکان و مراکز بهداشتی و درمانی فريمان ( 5118 )
واحد بهداشت دهان و دندان فریمان ( 5088 )
رییس مرکز بهداشت شهرستان فريمان ( 4969 )
واحد سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت فریمان ( 4927 )
نشریه الکترونیک فریمان ( 4594 )
واحد مشارکت مردمی فریمان ( 4506 )
واحد بهداشت روان ( 4504 )
واحد آمار فریمان ( 4462 )

 
جلسات برگزار شده کمیته جامعه ایمن تا پایان شهریور 91
 

v برگزاري جلسه توجيهي مسؤلين ادارات شهرستان فریمان در تاريخ 23/6/84

v برگزاري دومين جلسه كميته جامعه ايمن در تاريخ 5/7/1384

v برگزاري سومین جلسه كميته جامعه ايمن درتاريخ 17/7/1384 به منظور تدوين برنامه عملياتي جامعه ايمن

v برگزاري چهارمين جلسه كميته جامعه ايمن در تاريخ 18/8/1384 به منظور تدوين نهايي برنامه مداخله اي سال 85-1384

v برگزاری پنجمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 18/11/84 به منظور اجرایی ساختن برنامه عملیاتی

v برگزاری ششمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 12/7/85 به منظور بررسی عملکرد شش ماهه کمیته جامعه ایمن

v برگزاری هفتمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 13/12/85 به منظور بررسی عملکرد یک ساله کمیته جامعه ایمن

v برگزاری هشتمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 6/4/86 به منظور پیگیری مصوبات جلسات قبلی و بررسی عملکرد برنامه عملیاتی

v برگزاری نهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیرکمیته) در تاریخ 7/4/86 به منظور تدوین برنامه عملیاتی سال 86

v برگزاری دهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 7/7/86 به منظور بررسی مجدد برنامه عملیاتی

v برگزاری یازدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 22/9/86 با حضور شهردار جدید و کارشناسان و دبیر جامعه ایمن

v برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 15/12/86 به منظور بررسی عملکرد و اجرای مصوبات جلسات قبل کمیته جامعه ایمن

v برگزاری اولین سایت ویزیت شهرستان توسط آقای دکتر محمدی در تاریخ اردیبهشت ماه 87

v برگزاری سیزدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن درتاریخ 11/10/87

v برگزاری دومین سایت ویزیت شهرستان توسط نمایندگان جوامع ایمن جهانی در تاریخ 8/2/88

v برگزار ی چهاردهمین جلسه کمیته جامعه ایمن همزمان با دومین سایت ویزیت جامعه ایمن شهرستان در تاریخ 8/2/88 با حضور آقای دکتر محمدی و دو تن از کارشناسان کمیته جوامع ایمن از دانشگاه کارولنیسکای سوئد و خانم رفیعی پور کارشناس وزارتخانه و معاونین مرکز بهداشت استان

v برگزاری پانزدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 25/9/88 به منظور بررسی اقدامات اداره آموزش و پرورش شهرستان

v برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 25/9/88 به منظور بررسی اقدامات اداره راه و ترابری شهرستان

v برگزاری هفدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 30/9/88 در محل شهرداری فریمان جهت بررسی اقدامات مشترک شهرداری، راهنمایی رانندگی و آموزش و پرورش شهرستان

v برگزاری هجدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 30/9/88 در محل دادگستری فریمان جهت تبادل نظر در خصوص اقدامات دادگستری شهرستان

v برگزاری نوزدهمین جلسه کمیته جامعه ایمن (زیر کمیته) در تاریخ 11/1/89 در محل فرمانداری با حضور برخی از اعضاء کمیته جهت راه اندازی پارک ترافیک شهرستان

v برگزاری بیستمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 1/4/89 در محل فرمانداری جهت بررسی فعالیتهای کمیته

v برگزاری بیست و یکمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 27/6/89 در محل فرمانداری جهت هماهنگی برگزاری مراسم جشن جامعه ایمن

v برگزاری همایش و جشن پیوستن فریمان به جوامع ببین المللی جوامع ایمن در تاریخ 18/7/89 در محل سالن ارشاد شهرستان با حضور نمایندگان بنیاد جوامع بین المللی جوامع ایمن، کارشناسان وزارتخانه و مهمانانی از سراسر کشور

v برگزاری بیست و دومین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 16/10/89 در محل فرمانداری شهرستان جهت تقدیر و تشکر از اعضاء کمیته جامعه ایمن و ارائه راهکار جهت ادامه فعالیتها

v برگزاری بیست و سومین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 21/2/90 در محل فرمانداری شهرستان جهت پیگیری مصوبات و اتخاذ سیاستهای جدید کاری

v برگزاری بیست چهارمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 21/10/90 در محل فرمانداری شهرستان جهت پیگیری مصوبات و تصویب پیشنهادات جدید

v برگزای بیست و پنجمین جلسه کمیته جامعه ایمن در تاریخ 4/5/91 در محل فرمانداری شهرستان جهت پیگیری مصوبات و تصویب پیشنهادات جدید

تاريخ بروز رساني : شنبه 25/09/91 ساعت 23:50

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

فریمان، خیابان امام رضا غربی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان، کد پستی 14314-93919 تلفن :13-6226111 0512 نمابر: 05126224604 پست الکترونیک: dnfariman@mums.ac.ir
تلفن بیمارستان امام خمینی(ره) فریمان: 4-6221001 0512
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.