اخبار

نظرسنجي

سرطان در كشور ما در ميان عوامل مرگ و مير در چه رده اي قرار دارد؟

1 26.0%
2 26.5%
3 31.3%
4 7.4%
5 8.8%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شيمي درماني چيست ( 85379 )
راه كار هاي پيشگيري از سرطان ( 77987 )
مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 66043 )
سرطان چيست ( 62537 )
راديوتراپي چيست ؟ ( 56288 )
لنفوم ( 52615 )
مركز تحقيقات سرطان ( 28416 )
سرطان رحم ( 27434 )
سرطان پستان ( 26967 )
سرطان هم قابل درمان است ( 24930 )
سرطان معده ( 22997 )
سرطان روده ( 21112 )
سرطان حنجره ( 20845 )
درباره سرطان بيشتر بدانيد ( 17550 )
وب سايت هاي مربوط به سرطان ( 15532 )
اخبار جديد سرطان ( 13904 )
معرفی مرکز تحقیقات سرطان ( 13601 )
اعضا ( 11671 )
سرطان هاي زنان ( 11282 )
رياست مركز ( 11192 )
گزارش عملكرد مركز تحقيقات سرطان ( 10165 )
اهداف ( 8762 )
معرفی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 8131 )
كانسر پستان ( 8037 )
طرح هاي پژوهشي ( 7930 )


 
طرح استراتژیک مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
رسالت:
 
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استعانت از الطاف باریتعالی و همکاری متخصصان و پژوهشگرانی خبره، بر آن است که مطابق با آخرین دستاوردهای علمی به مواجهه بالینی با بیماری سرطان پرداخته، ضمن انجام تحقیقات زیربنایی در زمینه های اپیدمیولوژی، تشخیص، بیولوژی و درمان سرطان، به ارتقای دانش علمی و عملی کلیه اعضای این واحد در راستای ارائه بهترین خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان اقدام نماید و کیفیت زندگی این بیماران را چه هنگام درمان و چه پس از آن بهبود بخشد.

دورنما:

درمان قطعی سرطان از طریق تحقیق و پژوهش در زمینه شناخت کلیه عوامل ایجاد کننده این بیماری و در نهایت پیشگیری از ابتلا افراد به آن، پیشرفت به سوی برنامه ریزی منطقه‌ای کنترل سرطان با اهداف پیشگیری، تشخیص زوردس، درمان بموقع و ارائه بهترین درمانهای حمایتی


 

اهداف:

   1. زمینه سازی برای تشکیل بانک اطلاعاتی متشکل از موارد تشخیصی و درمانی جدید و قدیمی سرطان در خراسان

2. پی گیری کلیه موارد موجود در بانک اطلاعاتی سرطان از جهت پاسخ به درمان و طول عمر همراه با اخذ نمونه های بیولوژیک و ذخیره سازی آنها

3. طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی اپیدمیولوژیک، پایه و بالینی بر روی بیماریهای بدخیم با توجه به زمینه های ناشناخته سرطان در این منطقه جغرافیایی

4. جلب همکاریهای بین بخشی، دانشگاهی و بین المللی با هدف ارتقای علمی، پژوهشی این واحد تحقیقاتی

5. روز آمد کردن روشهای تشخیص آسیب شناسی، مرحله بندی بالینی و درمان سرطان

6. تربیت پژوهشگردر زمینه سرطان با فراخوان دانشجویان علاقمند در مقاطع مختلف

تبصره: تعریف دانشجو شامل کلیه مقاطع پایه، بالینی، تخصصی و فوق تخصصی در رشته های وابسته یا غیر وابسته به پزشکی میگردد

7. تشکیل پایگاه متون و منابع علمی از طریق مرور سیتماتیک و آکادمیک مرتبط با بیماریهای بدخیم شامل کتب مرجع، خلاصه سمینارها و مقاله ها با هدف ارتقای توانمندیهای علمی و مهارتهای عملی کلیه اعضاو افراد ذی نفع مرکز

8. ارتقای دانش عمومی تخصصی در زمینه بیماریهایی مختلف سرطانی از طریق ارائه مقاله، گزارش آماری و کنفرانسهای ماهانه درمجامع علمی و نیز رسانه های جمعی

9. جذب امکانات و منابع از کلیه ماخذهای ممکن در درون و بیرون دانشگاه

10. ارائه خدمات بالینی و مشاوره ای گسترده در جهت حفظ و بهبود کیفیت زندگی بیماران در هنگام درمان و پس از آن

11. ارائه آموزش به بیماران در زمینه ماهیت بیماری و نحوه تطابق با عوارض زودرس و دیررس درمان

        12. جذب حمایت و پشتیبانی های معنوی کلیه ذی نفعان
 
مقاصد:
 

زمینه سازی برای تشکیل بانک اطلاعاتی متشکل از موارد تشخیصی و درمانی جدید و قدیمی سرطان در خراسان

1. در پایان سه سال حداقل 80% از موارد تشخیص داده شده قبلی سرطان بین سالهای 80 تا 85 در بانک اطلاعاتی سرطان خراسان ثبت شده باشد.

2. در پایان سه سال حداقل 80% موارد جدید سرطان تشخیص داده شده در بانک اطلاعاتی سرطان خراسان ثبت گردد.

پی گیری کلیه موارد موجود در بانک اطلاعاتی سرطان از جهت پاسخ به درمان و طول عمر همراه با اخذ نمونه های بیولوژیک و ذخیره سازی آنها

1. در پایان سه سال حداقل در60 % موراد ثبت شده سرطان، پاسخ به درمان بررسی و پیگیری شده باشد.

2. در پایان سه سال حداقل در 60 % موارد ثبت شده سرطان، طول عمر تعیین شده باشد.

3. در پایان سه سال حداقل در 60 % موارد ثبت شده سرطان، نمونه های بیولوژیک اخذ شده باشد.

4. در پایان سه سال حداقل 60 % نمونه های بیولوژیک اخذ شده، ذخیره سازی شده باشند.

 


طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی اپیدمیولوژیک، پایه و بالینی بر روی بیماریهای بدخیم با توجه به زمینه های ناشناخته سرطان در این منطقه جغرافیایی


1. ارائه حداقل سه طرح اپیدمیولوژیک، سه طرح پایه و سه طرح بالینی یا ترکیبی از آنها ظرف سه سال

2. تکمیل 70% طرح ها در ظرف سه سال از شروع
 
 

جلب همکاریهای بین بخشی، دانشگاهی و بین المللی با هدف ارتقای علمی، پژوهشی مرکز


1. در سال اول اجرای طرح، اخذ همکاری واحدهای دانشگاهی مرتبط به سرطان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بصورت طرح های مشترک تحقیقاتی یا درمانی

2. در سال دوم اجرای طرح اخذ همکاری واحدهای علاقمند و مرتبط با سرطان در مراکز دیگر کشوری

3. در سال سوم اجرای طرح، پیشرفت بطرف برقراری ارتباط و همکاری علمی با مراکز معتبر خارج از کشور

 


روز آمد کردن روشهای تشخیص آسیب شناسی، مرحله بندی بالینی و درمان سرطان


1. انطباق حداقل 90% تشخیصهای آسیب شناسی با آخرین تقسیم بندی های مورد قبول در سال اول

2. راه اندازی تکنیک ایمنوهیستوشیمی با استفاده از پانل کامل مارکرهای سرطان طی 6 ماه

3. راه اندازی تکنیکهای تشخیص مولکولی طی سه سال

4. امکان نگهداری بافت تازه بیماران در نیتروژن مایع به شکل freeze برای کارهای تشخیصی جدید طی 2 سال

5. امکان نگهداری بلوکهای پارافینی موارد سرطان طی 3 ماه
 
 

تربیت پژوهشگردر زمینه سرطان با فراخوان دانشجویان علاقمند در مقاطع مختلف


1. ایجاد و سازماندهی گروههای دانشجویی علاقمند در زمینه سرطان طی 3 ماه

2. برگزاری جلسات و آموزش مباحث تئوریک در رابطه با سرطان و روشهای تشخیصی برای دانشجویان طی یکسال

3. ارائه سالانه 4 پروپوزال مرتبط با سرطان که دانشجو در اجرای آن نقش محوری داشته باشد.

4. تبیین سیاستهای تشویقی برای ایجاد انگیزه در دانشجویان
 
 


تشکیل پایگاه متون و منابع علمی از طریق مرور سیتماتیک و آکادمیک مرتبط با بیماریهای بدخیم شامل کتب مرجع، خلاصه سمینارها و مقاله ها با هدف ارتقای توانمندیهای علمی و مهارتهای عملی کلیه اعضاو افراد ذی نفع مرکز


1. مطالعه کتب مرتبط با جنبه های مختلف سرطان شامل آسیب شناسی، کلینیک و درمان حداقل 30 جلسه در سال اول

2. شرکت در دوره های کوتاه مدت داخل کشور برای ارتقای علمی اعضای مرکز در طی 2 سال برای اعضای پزشک یا غیر پزشک

3. شرکت در دوره های کوتاه مدت خارج کشور برای ارتقای علمی اعضای مرکز در طی 4 سال برای اعضای پزشک یا غیر پزشک

4. ایجاد کتابخانه و آرشیو کامپیوتری اختصاصی برای جمع آوری اطلاعات طی 6 ماه
 
 

ارتقای دانش عمومی تخصصی در زمینه بیماریهایی مختلف سرطانی از طریق ارائه مقاله، گزارش آماری و کنفرانسهای ماهانه درمجامع علمی و نیز رسانه های جمعی


1. برگزاری مرتب ماهیانه کنفرانس برای گروههای مختلف مرتبط با سرطان طی یکسال شامل کنفرانسهای هفتگی مراکز دانشگاهی. این موضوع باید حتما شامل پرستاران و کارشناسان رشته های پاراکلینیک نیز باشد.

2. ارائه آمار مرتبط با سرطان یک بار در سال بویژه با تاکید بر تغییرات مشاهده شده

3. تهیه 4 مقاله در 2 سال برای ارائه در کنگره های داخل و خارج کشور

4. تهیه 2 مقاله در 2 سال برای مجلات معتبر با تکیه بر اولویتهای پژوهشی واحد

5. ارائه یک برنامه باز آموزی مدون یا کارگاه آموزشی در رابطه با سرطان در سال اول
 
 

جذب امکانات و منابع از کلیه ماخذهای ممکن در درون و بیرون دانشگاه


1. در سال اول اخذ بودجه به کلی از طریق طرح های تحقیقاتی ارائه شده به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2. در سال دوم ارتباط مالی با مراکز پشتیبان در خارج از دانشگاه مشهد ( جهاد دانشگاهی، سازمانهای بیمه گر، شرکتهای علمی دارویی،...) یا سایر دانشگاهها به میزان حداکثر 40%

3. در سال سوم اخذ بودجه از ارگانهای علاقمند و معتبر بین المللی (ESMO, EHA, ASCO,… )
 
 


ارائه خدمات بالینی و مشاوره ای گسترده در جهت حفظ و بهبود کیفیت زندگی بیماران در هنگام درمان و پس از آن

  • تربیت گروههای آموزش دیده جهت کنترل کیفیت زندگی بیماران و آموزش به آنها در حین و پس از کموتراپی یا رادیوتراپی با هدف:
  • تحت پوشش قرار دادن بیمارستان امید به میزان 70% در پایان سال اول
  • بیماران ثبت شده در مشهد به میزان 70% در سال دوم
  • کلیه بیماران ثبت شده به میزان بالای 90% در سال سوم طرح

 

ارائه آموزش به بیماران در زمینه ماهیت بیماری و نحوه تطابق با عوارض زودرس و دیررس درمان


تربیت گروههای آموزش دیده جهت آموزش به بیماران قبل از درمان و بعد از آن با هدف:

  • تحت پوشش قرار دادن بیمارستان امید به میزان 70% در پایان سال اول
  • بیماران ثبت شده در مشهد به میزان 70% در سال دوم
  • کلیه بیماران ثبت شده به میزان بالای 90% در سال سوم طرح
 
 


 
 

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 18/10/90 ساعت 14:57

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خیابان کوهسنگی، فلکه الندشت، بيمارستان اميد تلفن : 4_ 8426082 0511 نمابر:8428622 0511 پست الکترونیک:cancerresearch@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.