اخبار

نظرسنجي

سرطان در كشور ما در ميان عوامل مرگ و مير در چه رده اي قرار دارد؟

1 26.0%
2 26.5%
3 31.3%
4 7.4%
5 8.8%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

شيمي درماني چيست ( 85033 )
راه كار هاي پيشگيري از سرطان ( 77862 )
مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 65923 )
سرطان چيست ( 62432 )
راديوتراپي چيست ؟ ( 56169 )
لنفوم ( 52502 )
مركز تحقيقات سرطان ( 28410 )
سرطان رحم ( 27418 )
سرطان پستان ( 26927 )
سرطان هم قابل درمان است ( 24889 )
سرطان معده ( 22979 )
سرطان روده ( 21093 )
سرطان حنجره ( 20817 )
درباره سرطان بيشتر بدانيد ( 17531 )
وب سايت هاي مربوط به سرطان ( 15510 )
اخبار جديد سرطان ( 13883 )
معرفی مرکز تحقیقات سرطان ( 13574 )
اعضا ( 11647 )
سرطان هاي زنان ( 11257 )
رياست مركز ( 11174 )
گزارش عملكرد مركز تحقيقات سرطان ( 10142 )
اهداف ( 8729 )
معرفی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 8118 )
كانسر پستان ( 8006 )
طرح هاي پژوهشي ( 7904 )واحد تحقیقات پستان


اهمیت و ضرورت تشكيل واحد سرطان پستان و بيان مهمترین ابعاد:

سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان ایرانی است.  میانگین سن ابتلا به این سرطان در زنان ایرانی 10 سال کمتر از میانگین جهانی است  بیش از 90 درصد زنان مبتلا به سرطان پستان متاهل اند . بخش اعظم مبتلایان دارای فرزند بوده و مادرند.

سالیانه میلیاردها تومان مستقیما صرف درمان این عارضه در کشور می شود. بار هزینه های سنگین و غیر مستقیم ناشی از این بیماری بر بخش های دولتی و غیر دولتی ( جامعه ) تحمیل می شود. 

شیوه ها و روشهای درمان و پیگیری بیماری به سرعت در حال تحول و پیشرفت است. پیشگیری و تشخیص به موقع بیماری از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار شده است

 

  رسالت:

 • افزایش میزان طول عمر بیماران
 • پیشگیری و تشخیص بموقع
 • بهبود کیفیت زندگی بیماران

 

  مهمترین اهداف:

 • افزایش سطح آگاهی عمومی و تخصصی
 • توسعه و کارآمد سازی همکاریهای برون بخشی
 • ایجادبانک اطلاعاتی شامل : اطلاعات کلینیکی ، پاتولوژیک ، درمان و پیگیری بیماران ، نمونه های بیولوژیک ...
 • ارائه راهکارها و مکانیزمهای تشخیص به موقع
 • مدرنیزاسیون و کارآمد سازی شیوه ها و پروتوکل های درمانی
 • کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بروز هر مورد جدید سرطان پستان
 • اتخاذ تدابیر مناسب در پیشگیری از بروز سرطان پستان
 • افزایش طول عمر و کیفیت زندگی  مادران و زنان جامعه  
 • طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی اپیدمیولوژیک ، پایه و بالینی به منظور پاسخگویی به سوالات جامعه
 • توسعه و جلب همکاریهای بین بخشی ، دانشگاهی و بین المللی
 • تربیت پژوهشگران متبحر و علاقه مند در حوزه مطالعات سرطان پستان

 

آرمان : تشکیل مرکز مدیریت سرطان پستان 

تشكيل چنين مركزي باعث رسيدن به اهداف زير خواهد شد:

 • تجمیع منابع و امکانات موجود 
 • حذف موازی کاری
 • افزایش بهره وری و اثربخشی اقدامات

 

مشكلات در زمينه وضعيت سرطان پستان در منطقه:

ü       عدم آگاهي نسبت به وضعيت سرطان پستان در سطح عمومي و تخصصي

ü        ضعيف بودن همكاريهاي بين بخشي در برخورد با بيمار و بيماري

ü        عدم وجود منابع اطلاعاتي معتبر و منسجم از وضعيت بيماران وبيماري 

ü        مشخص نبودن راهكارها و روشهاي غربالگري و تشخيص به موقع سرطان پستان با توجه به شرايط جامعه

ü        عدم مشخص بودن عوامل خطر ايجاد سرطان پستان در جامعه

 

پيشنهاد راهكارهاي تحقق اهداف

1) افزایش سطح آگاهی عمومی و تخصصی

عمومي شامل عموم مردم و همچنين بيماران

تخصصي شامل اعضاء واحد و ديگر متخصصين

 

افزایش سطح آگاهی عموم مردم

 • انجام يک مطالعه پايلوت به منظور بررسي سطح آگاهي مردم ونياز سنجي اوليه
 • مشخص کردن گروههاي با ريسک بالا
 • تربيت گروههاي آموزش ديده جهت افزايش سطح آگاهي مردم در تشخيص به موقع سرطان پستان
 • تشکيل پايگاه اطلاع رساني اينترنتي
 •  استفاده از سيستم بهداشتي – درماني( دفترچه سلامت زنان)
 •     استفاده از رسانه ها  و وسايل کمک آموزشي مثل پمفلت ،CD، فيلم وM-learning  با هدف پوشش دادن 50% مخاطبين در مدت 5 سال

 

افزایش سطح آگاهی بيماران

 • تربيت گروههاي آموزش ديده جهت آموزش به بيماران قبل از درمان و بعد از آن
 •  تشکيل پايگاه اطلاع رساني اينترنتي با هدف تحت پوشش قرار دادن حداقل 70% جمعيت هدف در طي سه سال

 

افزایش سطح آگاهی اعضا

 • مطالعه کتب مرتبط با جنبه هاي مختلف سرطان پستان حداقل 21 جلسه در سال اول
 •  برگزاري ژورنال کلاب حداقل ماهي يکبار
 •  شرکت در دوره هاي کوتاه مدت داخل کشور براي ارتقاء علمي اعضاء مرکز در طي 2 سال
 •  شرکت در دوره هاي کوتاه مدت خارج کشور براي ارتقاء علمي اعضاء مرکز در طي 4 سال
 • ايجاد کتابخانه و آرشيو کامپيوتري اختصاصي براي جمع آوري اطلاعات طي 6 ماه

 

 

افزایش سطح آگاهی متخصصين

 • برگزاري کنفرانس و سمينار در قالب آموزش مدون به منظور اطلاع رساني صحيح از وضع سرطان پستان در جامعه ، تازه هاي درمان و... حداقل هر 6 ماه يکبار
 •  تشکيل پايگاه اطلاع رساني اينترنتي و  استفاده از پيامهاي کوتاه از طريق موبايل(M-learning)

 

2) توسعه و کارآمد سازي همکاريهاي برون بخشي :

از طريق تشکيل joint clinic

 

3) ايجاد بانک اطلاعاتي( hospital based)

 • اطلاعات کلينيکي ، پاتولوژيک ، درمان وپيگيري بيماران بطوريکه حداقل در طي سه سال آينده حداقل 80% موارد تشخيص داده شده در دانشگاه علوم پزشكي مشهد طي 10 سال گذشته (86-76) در بانک اطلاعاتي سرطان پستان ثبت شده باشد.
 •  نمونه هاي بيولوژيک : بطوريکه در پايان سه سال حداقل 80%موارد جديد سرطان پستان تشخيص داده شده در اين مرکز در بانک اطلاعاتي سرطان پستان نمونه بلوک و DNA و سرم و... داشته باشد.

 

4) ارائه راهکارها و مکانيزمهاي تشخيص به موقع با توجه به شرايط جامعه

انجام يك مطالعه پايلوت به منظور محاسبه اوليه امكانات، هزينه ها، حساسيت، اختصاصيت و صحت روشهاي مختلف غربالگري و تشخيص به موقع سرطان پستان با توجه به شرايط جامعه ما ، در زمان حداقل يك سال و ارائه نتايج آن در 3 ماه پس از ختم مطالعه جهت برنامه ريزي صحيح تر. 

 

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 18/10/90 ساعت 06:15

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خیابان کوهسنگی، فلکه الندشت، بيمارستان اميد تلفن : 4_ 8426082 0511 نمابر:8428622 0511 پست الکترونیک:cancerresearch@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.