اخبار

نظرسنجي

نحوه اطلاع رساني دوره هاي با كدام روش بهتر است

سايت 24.2%
نامه 11.9%
ايميل 29.6%
تلفن 31.8%
2.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني ( 5141824 )
اموزش ( 801545 )
گروه آموزش کارکنان قديم ( 748018 )
گروه آموزش کارکنان ( 658762 )
شناسنامه آموزشی کارکنان ( 527754 )
گروه طرح و لايحه ( 351660 )
اداره تامین و توزیع نيروي انساني ( 145849 )
مراحل پیگیری تائیدیه تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد و دولتی ( 143257 )
اداره بازنشستگي و وظيفه ( 141219 )
صفحه اصلي مشمولان طرح ( 131481 )
مدارك مورد نياز طرح ( 122090 )
بازديد از دوره هاي آموزشي ( 117819 )
اداره كارگزيني ستاد ( 114861 )
منبع گروه آموزش کارکنان ( 100544 )
Edareh arzeshyabi karonan ( 96484 )
مهندسی سازمان ومشاغل ( 68272 )
ويژه مشمولان خدمت طرح ( 62379 )
دوره های آموزشی مصوب89 ( 60865 )
اداره تامین و توزیع نيروي انساني ( 52212 )
واحد نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 52128 )
صفحه قدیمی اداره حقوق ودستمزد ( 44541 )
ثبت نام از مشمولان طرح رشته پزشكي ( 37135 )
گروه ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه ( 37105 )
پمفلت آموزشي چيست ( 29035 )
ويژه پيام آوران بهداشت ( 28787 )

    

   صفحه اصلي  معرفي اداره    تماس با ما    آمار فعاليتها    فرآيندها    بخشنامه ها     قوانين ومقررات    دستورالعمل    دريافت فرم
 

انواع بازنشستگي:

 
            
 
 
 

مشاغل سخت و زیان آور                                                     
 
 
   

1-بازنشستگي توافقي:

 باستناد بند (ب )ماده 103قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 24/7/86 ولازم الاجرا ازتاريخ 14/9/86
 آقايان : حداقل 60 سال سن وحداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق
خانمها : حداقل 25 سال سابقه خدمت بدون شرط سني با 25 روز حقوق
 

2-بازنشستگي اختياري:

 
 باستنادماده 103 قانون خدمات كشوري :
دستگاه اجرائي باداشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمندخود را بازنشسته نمايد.
الف ) اختیار دستگاه : حداقل 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي با30روز حقوق

ب ) اختیار مستخدم: براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد وبالاتر با درخواست كارمند وموافقت دستگاه اجرائي براي سنوات بالاتر از 30سال سابقه تا 35 سال

3-بازنشستگي قهري(بند ط ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري):
 
هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند مستخدم مرد متخلف را در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارابودن 20 سال سابقه خدمت با تقليل يک يا دو گروه بازنشسته نمايند.
 
4- بازنشستگي اجباري:
 باستنادتبصره 2-ماده 103 قانون خدمات كشوري :
دستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه داراي 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و60سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي 35 سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و65 سال سن مي باشند راراسا وبدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
 باستنادتبصره 3-ماده 103 قانون خدمات كشوري :
 دستگا هها اجرائي موظفند كارمنداني راكه داراي 65 سال سن وحداقل 25 سال سابقه خدمت مي باشند رابازنشسته كنند.سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي 70 سال است .كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از 25 سال است در صورتي كه بيش از20 سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهند ودرغير اين صورت بازخريد مي شوند. 
  5-بازنشستگي ناشي از فوت عادي: 
 
باستناد ماده 81 قانون استخدام کشوري هر گاه مستخدم رسمي دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد از تاريخ فوت بازنشسته محسوب و يکروز بعد از تاريخ فوت براي وراث قانوني وي حقوق برقرار خواهد شد.

6- بازنشسته متوفي :
 
باستناد ماده 82 قانون استخدام کشوري هر گاه بازنشسته فوت شود يکروز بعد از فوت براي وراث واجد شرايط وي حقوق وظيفه برقرار خواهد شد.
7- بازنشستگي ناشي از فوت به سبب انجام وظيفه:

 
باستناد ماده 83 قانون استخدام کشوري هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه و يا در حين ماموريت اداري فوت شود تمامي آخرين حقوق و مزايا و فوق العاده هايي که از بابت آن کسور بازنشستگي کسر گرديده است با رعايت افزايش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشويقي ) به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

8- متصديان  مشاغل سخت و زيان آور جانبازان ومعلولان :
 باستناد تبصره يك ماده 103قانون خدمات كشوري :
شاغلين مرد مشاغل سخت و زيان آور با داشتن 25 سال سابقه خدمت و 55 سال سن و شاغلين زن با داشتن 25 سال سابقه خدمت و بدون شرط سني مي توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند.
9- رشته پرستاري (پرستار ، بهيار و کمک بهيار):
 
(( بابت هر سال خدمت در بيمارستانها و مراکز سوختگي و رواني به مدت 3ماه خدمت ارفاقي))
10 –پرستار، بهيار، کمک بهيار:
 
((بابت هر سال خدمت در درمانگاه و مراکز بهداشتي درماني و يا دانشکده ها بمدت 2 ماه خدمت ارفاقي))
11- پرستار،بهيار،کمک بهيار:
 
((بابت هر سال خدمت ستادي و غير بهداشتي درماني بمدت1 ماه خدمت ارفاقي))
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 20/10/91 ساعت 01:33

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد -رضا شهر- بلوار شهيد فكوري - حد فاصل ميدان شهيد سيد علي آل شهيدي و ميدان شهيد جوان-شهرك دانش وسلامت -سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مشهد تلفن:8780272-0511
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.