اخبار

نظرسنجي

نحوه اطلاع رساني دوره هاي با كدام روش بهتر است

سايت 24.2%
نامه 11.9%
ايميل 29.6%
تلفن 31.8%
2.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني ( 5141894 )
اموزش ( 801551 )
گروه آموزش کارکنان قديم ( 748021 )
گروه آموزش کارکنان ( 658765 )
شناسنامه آموزشی کارکنان ( 527763 )
گروه طرح و لايحه ( 351669 )
اداره تامین و توزیع نيروي انساني ( 145850 )
مراحل پیگیری تائیدیه تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد و دولتی ( 143285 )
اداره بازنشستگي و وظيفه ( 141224 )
صفحه اصلي مشمولان طرح ( 131481 )
مدارك مورد نياز طرح ( 122093 )
بازديد از دوره هاي آموزشي ( 117819 )
اداره كارگزيني ستاد ( 114865 )
منبع گروه آموزش کارکنان ( 100550 )
Edareh arzeshyabi karonan ( 96484 )
مهندسی سازمان ومشاغل ( 68274 )
ويژه مشمولان خدمت طرح ( 62379 )
دوره های آموزشی مصوب89 ( 60867 )
اداره تامین و توزیع نيروي انساني ( 52214 )
واحد نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 52129 )
صفحه قدیمی اداره حقوق ودستمزد ( 44545 )
ثبت نام از مشمولان طرح رشته پزشكي ( 37139 )
گروه ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه ( 37106 )
پمفلت آموزشي چيست ( 29035 )
ويژه پيام آوران بهداشت ( 28791 )

  بازديد سرپرست و کارشناسان آموزش
طی برنامه ریزی بعمل آمده سرپرست آموزش کارکنان جهت تعامل و گفتگو با مسئولین و کارکنان واحدها در خصوص مسائل و مشکلات آموزش از واحدهای ذیل بازدید بعمل آوردند .    
 
 
بازديد کارشناسان آموزش 91
 

شهرستان

نام واحد
نام  رابط آموزشي

تاريخ بازديد

مشهد

بیمارستان خاتم الانبیاء

خانم جهان تیغی

25/11/1391

مشهد

مرکز بهداشت شماره 5

خانم بهزاد

25/10/1391

مشهد

بیمارستان شریعتی

آقای حسینی

24/10/1391

مشهد

مرکز بهداشت شماره یک

خانم مولائی

24/10/1391

مشهد

بیمارستان قائم (عج)

خانم نظریان

12/06/1391

مشهد

بیمارستان امام رضا(ع)

خانم غیاثی

12/06/1391

مشهد

بیمارستان امید

خانم واسعی زاده

12/06/1391

درگز

بیمارستان امام خمینی

خانم توکلی

19/04/1391

کلات

شبکه بهداشت کلات

خانم ناجی

19/04/1391

رشتخوار

شبکه بهداشت رشتخوار

آقای سلحشور

24/03/1391

خواف

بیمارستان 22 بهمن

آقای شیخی

24/03/1391

تایباد

بیمارستان خاتم الانبیا تایباد

خانم سیروس مقدم

11/02/1391

شبکه بهداشت تایباد

خانم ماه طلب

تربت جام

بیمارستان سجادیه تربت جام

خانم بیدل

11/02/1391

شبکه بهداشت تربت جام

خانم اباذری

قوچان

شبکه بهداشت قوچان

آقای محمدی

03/02/1391

چناران

شبکه بهداشت چناران

خانم نصرا.. زاده

03/02/1391

 
 
 
 
بازديد کارشناسان آموزش    90
 
 

نام  شهرستان

نام واحد
نام  رابط آموزشي

تاريخ بازديد

مشهد

شبکه بهداشت طرقبه

آقای قربان پور

12/11/1390

مشهد

بیمارستان طالقانی 

خان اسماعیل زاده

12/11/1390

مشهد

دانشکده پزشکی

خانم میرزائی

مشهد

مرکز بهداشت ثامن

آقای درخشان

28/9/1390

مشهد

مرکز بهداشت 3

خانم شاهدی

28/9/1390

مشهد

مرکز بهداشت 2

خانم غفارزاده

28/9/1390

مشهد

بیمارستان ابن سینا

آقای سلیمانی

27/9/1390

مشهد 

بیمارستان شریعتی

آقای حسینی

13/9/1390

مشهد

بیمارستان ام البنین

خانم تفرشی

10/9/1390

مشهد

بیمارستان دکتر شیخ

خانم هودفر

10/9/1390

مشهد

بیمارستان شهید هاشمی نژاد

آقای گل افشان

21/8/1390

بردسکن 

شبکه بهداشت و درمان

خانم خدادادی

19/5/1390

خلیل آباد

شبکه بهداشت و درمان

خانم میرزائی

19/5/1390

بردسکن

شبکه بهداشت و درمان

خانم خدادادی

8/5/1390

کاشمر

بیمارستان حضرت ابوالفضل

خانم خاکشور

8/5/1390

بیمارستان مدرس

خانم کاشانی

درگز

شبکه بهداشت و درمان

خانم فیروزی

2/5/1390

بیمارستان امام خمینی

خانم توکلی

مشهد

بیمارستان امام رضا(ع)

خانم غیاثی

 
 بازديد سرپرست آموزش    
 

نام  شهرستان

نام واحد

تاريخ بازديد

مشهد

بیمارستان امدادی

27/6/1389 

قوچان

بيمارستان موسي بن جعفر

 1/7/1389

بيمارستان شهدا

شبكه بهداشت و درمان

سرخس

بيمارستان لقمان حكيم 

8/7/1389 

شبكه بهداشت و درمان  

کاشمر

شبكه بهداشت  و درمان

21/7/1389 

مه ولات

شبكه بهداشت  و درمان

5/8/1389

بردسکن

شبكه بهداشت  و درمان

6/8/1389

تربت جام

شبكه بهداشت  و درمان

24/8/1389

بیمارستان سجادیه

تایباد

شبكه بهداشت  و درمان

3/9/1389

بیمارستان خاتم الانبیا

فریمان

شبكه بهداشت  و درمان

22/9/1389

تربت جام

بیمارستان سجادیه

 
بازديد کارشناسان آموزش    89
 

نام  شهرستان

نام واحد
نام  رابط آموزشي

تاريخ بازديد

قوچان

بيمارستان موسي بن جعفر

خانم رقيه آزادگان

 1/7/1389

بيمارستان شهدا

خانم نسرين حبيبي

شبكه بهداشت

آقای علي قاعدي

مشهد

مركز بهداشت شماره 1 

خانم مولائي 

4/7/1389 

مشهد

مركز بهداشت شماره 2 

خانم غفارزاده 

5/7/1389 

مشهد

بیمارستان قائم(عج)

خانم نظریان

7/7/1389 

سرخس

بيمارستان لقمان حكيم 

خانم كلثوم حيدري

8/7/1389 

شبكه بهداشت  

خانم عفت خليلي

تربت حیدریه

مرکز آموزش بهورزی

آقای شجاعی

20/7/1389

کاشمر

بیمارستان مدرس

خانم خاکشور

21/7/1389

بیمارستان حضرت ابوالفضل

خانم بیرونی کاشانی

21/7/1389

مشهد

بیمارستان امید

خانم واسعی زاده

1/8/1389

مه ولات

شبکه بهداشت

آقای محسنی

5/8/1389

خلیل آباد

شبکه بهداشت

خانم میرزائی برزشی

6/8/1389

بردسکن

شبکه بهداشت

خانم زمردی

6/8/1389

بیمارستان ولیعصر

خانم خدادادی

6/8/1389

مشهد

بیمارستان هاشمی نژاد

آقای زیرکی

10/8/1389

تربت جام

شبكه بهداشت  و درمان

خانم اباذری

24/8/1389

بیمارستان سجادیه

خانم بیدل

تایباد

شبكه بهداشت  و درمان

خانم ماه طلب

3/9/1389

بیمارستان خاتم الانبیا

آقای مردانشاهی

فریمان

شبكه بهداشت  و درمان

خانم فرقانی

22/9/1389

تربت جام

بیمارستان سجادیه

خانم بیدل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 07/12/91 ساعت 11:12

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد -رضا شهر- بلوار شهيد فكوري - حد فاصل ميدان شهيد سيد علي آل شهيدي و ميدان شهيد جوان-شهرك دانش وسلامت -سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مشهد تلفن:8780272-0511
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.