اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33799 )
صفحه اصلی ( 8839 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4773 )
آرشیو ( 4358 )
راهنمای نويسندگان ( 3468 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3228 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3211 )
آرشیو ( 3148 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2970 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2838 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2799 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2796 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2768 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2725 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2696 )
هيات تحريريه ( 2568 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2532 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2527 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2487 )
هيات تحريريه ( 2442 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2437 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2296 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2238 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2136 )

مجله علوم پایه پزشکی ایران >جلد 9، شماره 4 (پیاپی 32)  زمستان 85>خلاصه مقاله فارسی
 

بررسی اثرات محافظتی کروسین بر سمیت حاد کلیوی سیس پلاتین در موش صحرایی

*[1]دكتر بهاره نقي زاده، دكتر محمد طاهر بروشكي،[2] دكتر حسن مفيد پور

چكيده

هدف

سيس پلاتين از جمله داروهاي شيمي درماني موثر در درمان تومورهاي سخت مانند تومور تخمدان، سر و گردن بوده كه مهم ترين عارضه جانبي آن سميت حاد كليوي مي باشد. توليد گونه هاي فعال اكسيژن و آسيب اكسيداتيو ناشي از آن از عوامل مهم در سميت سيس پلاتين است. اين دارو باعث تخريب توبولهاي پروگزيمال كليوي (به ويژه قطعه s3) شده و با كاهش فيلتراسيون گلومرولي موجب سميت حاد كليوي مي شود. كروسين پيگمان كاروتنوئيدي موجود در زعفران است كه باعث رنگ قرمز در زعفران مي شود و اثرات دارويي مختلفي از آن مشاهده شده است. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات محافظتي كروسين بر سميت حاد كليوي ناشي از سيس پلاتين در موش صحرايي مي باشد.

مواد و روش كار

در اين مطالعه از موش صحرايي نر، نژاد ويستار استفاده شده است. ابتدا حيوانات به طور تصادفي به پنج گروه (هرگروه 6 عدد) تقسيم شدند.گروه اول نرمال سالين با دوز ml/day ۲ به مدت چهار روز، گروه دوم سيس پلاتين با تك دوز mg/kg ۵ فقط در روز اول، گروههاي سوم، چهارم و پنجم كروسين را به ترتيب با دوزهاي mg/kg١٠٠ ، ۲٠٠ و ٤٠٠ ابتدا یک ساعت قبل از تزريق سيس پلاتين (mg/kg 5 به صورت تک دوز و فقط در روز اول) و سپس به مدت سه روز پياپي دريافت كردند. تزريقها به روش داخل صفاقي انجام شد. در روز چهارم نمونه ادرار ۲٤ ساعته براي اندازه گيري قند و پروتئين ادرار جمع آوري گرديد. در روز پنجم پس از بيهوشي با اتر، ابتدا از قلب حيوانات جهت اندازه گيري اوره و كراتينين خونگيري به عمل آمد. سپس تمامي حيوانات را كشته، كليه راست از بدن خارج و در فرمالين ١۰ درصد براي مطالعات بافت شناسي قرار داده شد. برشهاي ۵ ميكروني از بافت كليه تهيه شده و پس از رنگ آميزي به روش هماتوكسيلين- ائوزين مورد بررسي بافت شناسي قرار گرفتند.

نتايج

نتايج نشان داد كه در گروه دريافت كننده سيس پلاتين ميزان اوره و كراتينين خون و همچنين ميزان قند و پروتئين ادرار به طور معني داري نسبت به گروه كنترل افزايش يافته است. در گروههاي دريافت كننده كروسين با دوزهاي مختلف، ميزان اوره و كراتينين خون و ميزان قند و پروتئين ادرار نسبت به گروه سيس پلاتين به طور معني داري كاهش يافته بود. بررسي بافت شناسي، آسيب كليوي را در گروه دريافت كننده سيس پلاتين به اثبات رساند، در حالي كه چنين آسيبي در گروههاي دريافت كننده كروسين مشاهده نشد.

نتيجه گيري

با توجه به نتايج به دست آمده كروسين داراي اثرات محافظتي در برابر سميت كليوي ناشي از سيس پلاتين مي باشد.

كلمات كليدي: كروسين، سميت حاد كليوي، سيس پلاتين، كراتينين.


1- مركز تحقيقات فارماكولوژي گياهان دارويي و گروه فارماكولوژي، بيمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

* نویسنده مسئول: تلفن: 09155137443، bnaghizadeh@gmail.com

2- گروه علوم تشريحي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/01/86 ساعت 06:59

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.