اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33799 )
صفحه اصلی ( 8839 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4773 )
آرشیو ( 4358 )
راهنمای نويسندگان ( 3468 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3228 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3211 )
آرشیو ( 3148 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2970 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2838 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2799 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2796 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2768 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2725 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2695 )
هيات تحريريه ( 2568 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2532 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2527 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2487 )
هيات تحريريه ( 2442 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2437 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2296 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2238 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2136 )

مجله علوم پایه پزشکی ایران>جلد 9، شماره 4 (پیاپی 32) زمستان 85>خلاصه مقاله فارسی
 

مقايسه اثر ورزش كوتاه مدت و میان مدت بر روي ميل به مرفين در موش صحرايي نر

*[1]آسيه نادري، [2] دكترحجت الله علايي، [3] دكتر محمد رضا شريفي،[4] دكتر محمود حسيني

چكيده

هدف

مکانیسمهای دقیق اعتیاد و وابستگی دارویی مشخص نیست اما نوروترانسمیترهای متعددی می توانند در آن دخیل باشند. مدتهاست که ورزش به دلیل توانايی درمعالجه و حتی پیشگیری از بسیاری مشکلات و بیماریها مورد توجه قرارگرفته است. نشان داده شده است که ورزش می تواند فعالیت نوروترانسمیترهای متعدد را در مغز تغییر دهد. دیده شده است که ورزش حداقل بعضی از مسیرهایی را که به وسیله مرفین و سایر اپیاتها فعال
می شوند فعال می کند و با آزادکردن میانجی های متعدد می تواند روی سیستم reward اثرداشته باشد. در این تحقیق اثرات ورزش (دویدن اجباری برروی تردمیل) کوتاه مدت و میان مدت بر میل به مصرف مرفین درموشهای صحرايی نر مورد بررسی قرارگرفت.

مواد و روش كار

در این مطالعه از موش صحرايی نر نژاد ویستار استفاده شد. ابتدا موشها آموزش داده شدند تا با فشار دادن پدال دستگاه خود تزریقی، غذا دریافت کنند. سپس ورید ژوگولر کانوله شده و حیوانات به 4 گروه سالین، مرفین، ورزش 1 (11 روز ورزش) و ورزش 2 (30 روز ورزش) تقسیم شدند. پس از بهبودی حیوانات 11 روز و روزانه 2 ساعت داخل دستگاه خود تزریقی قرار داده شدند که 6 روز اول با محدودیت و 5 روز آخر بدون محدودیت غذا بود. حیوانات با فشار دادن پدال 1/0 میلی لیتر مرفین همراه با بسته های کوچک غذا در 6 روز اول و 1/0 میلی لیتر مرفین در 5 روز آخر ( بدون دریافت غذا ) دریافت می کردند (در گروه سالين حيوان به جاي مرفين، سالين دريافت مي كرد). حیوانات با فشردن پدال غیر فعال نه مرفین و نه غذا دریافت می کردند. در گروه ورزش 1، حيوانات روزانه 90 دقيقه روي تردميل دويدند و بعد از 30 دقيقه استراحت داخل دستگاه خود تزريقي قرار گرفتند. گروه ورزش 2 قبل از جراحي، 30 روز ورزش داده شدند و بقيه مراحل مثل ورزش 1 بود. در پایان تعداد پدالهای فعال و غیر فعال که به وسیله رایانه ثبت شده بود، در هر گروه و تعداد پدال فعال بین گروههای مختلف مقایسه شد.

نتایج

درگروه سالین در 8 روز اول تعداد فشرده شدن پدال فعال از غيرفعال به طور معني داري بيشتر بود (05/0p<) ولي در 3 روز آخر تفاوت معنی داری بین تعداد فشرده شدن پدال فعال و غیر فعال وجود نداشت. درگروه مرفین، در تمام روزها تعداد فشرده شدن پدال فعال به میزان معنی داری از تعداد فشرده شدن پدال غیر فعال (05/0p<) ودر3 روزآخر از تعداد فشرده شدن پدال فعال به وسيله گروه سالین، بیشتر بود (05/0p<). در گروه ورزش 1 و 2 تعداد فشرده شدن پدال فعال به طور معنی داری از گروه مرفین کمتر بود (05/0p<).

نتيجه گيري

نتایج این مطالعه نشان داد که ورزش توانسته است میل به مرفین را کاهش دهد. با توجه به اینکه ورزش می تواند بسیاری از سیستمهای نوروترانسمیتری درگیر در فرایند اعتیاد ( مثل سیستم دوپا مینرژیک، سروتونرژيك) را فعال کند و رهایی اندورفینها را افزایش دهد احتمال می رود که از این طریق توانسته باشد میل به مرفین را کاهش دهد.

کلمات کلیدی: ورزش، مرفین، خود تزریقی، موش صحرایی.1- بخشCCU، بيمارستان امام خميني، تهران

* نويسنده مسئول، تلفن: 66861208 ، همراه: 09125019203، asiehnaderi@gmail.com

2- استاد گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

3- دانشیار گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

4- گروه فیزیولوژی، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/01/86 ساعت 06:58

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.