اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33799 )
صفحه اصلی ( 8839 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4773 )
آرشیو ( 4358 )
راهنمای نويسندگان ( 3468 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3229 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3212 )
آرشیو ( 3148 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2971 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2838 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2799 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2796 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2768 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2725 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2696 )
هيات تحريريه ( 2568 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2532 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2527 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2487 )
هيات تحريريه ( 2442 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2437 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2296 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2238 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2136 )

مجله علوم پایه پزشکی ایران>جلد 9، شماره 4 (پیاپی 32) زمستان 85>خلاصه مقاله فارسی
 

بررسی اثر بیولوژیکی امواج ماکروویو تلفن سیار بر تغییرات ظرفيت آنتی اکسیدانی خون خرگوش

*[1]دكتر علي خوانين، [2] ویدا زراوشاني، [3] دكتر عباس رضائي، [4] دكتر سید باقر مرتضوی، [5] دكتر رمضان میرزایی، [6] جلال حسني

چکیده

هدف

امواج مايکروویو در بخشهای مختلف صنعتی، پزشکی، علمی و لوازم خانگی،کاربردهای بسیاری دارد. کاربرد این امواج با فرکانس 915 مگاهرتز در تلفن سیار باعث ایجاد اثرات حرارتی و غیر حرارتی می شود. با توجه به استفاده فراوان وطولانی مدت افراد مختلف جامعه از این وسیله و نیز با توجه به اهمیت ویژه آنتی اکسیدانها در سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتلا به برخی بیماریها، در این پژوهش به بررسی اثرات بیولوژیکی امواج ماکروویو تلفن همراه با فرکانس 915 مگاهرتز بر تغییرات آنتی اکسیدانی پرداخته شد.

مواد و روش کار

این پژوهش به شیوه تجربی و با آزمایش بر روی 14سر خرگوش نر سفید سه ماهه با نژاد خالص نیوزلندی و وزن g1700-1400 انجام شد. خرگوشها به صورت تصادفی به دو گروه شاهد ومورد تقسیم شدند.گروه مورد به مدت سه هفته، روزی 8 ساعت، در معرض امواج مايکروویو با فرکانس 915 مگاهرتز و میانگین چگالی توان mW/cm2 6789/0، که توسط دستگاه شبیه ساز، تولید شده بود در یک محفظه کاملا ایزوله در مواجهه تمام بدن قرار گرفتند. پس از مواجهه، به صورت مستقیم از قلب گروههاي شاهد و مورد خونگیری شد و میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما با استفاده از روش FRAP اندازه گیری شد، میزان جذب TPTZ-Fe+2 با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج nm 593 قرائت شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS توسط آزمون t-test، تجزیه و تحلیل گردید.

نتایج

نتایج حاصل از مقایسه میان میانگین غلظت آنتی اکسیدانها در پلاسمای گروه شاهد ( mmol/lit55/104±619/890) و گروه مورد
(mmol/lit 08/151±619/630) تغییرات معنی داری را نشان داد(003/0>p). میانگین غلظت آنتی اکسیدانها در پلاسمای گروه مورد نسبت به گروه شاهد در حدود 30 درصد کاهش یافت.

نتیجه گیری

یافته ها نشان مي دهد، امواج مايکروویو ناشی از تلفن های سیار باعث کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما می شود و به عنوان یک عامل زیان آور فیزیکی مطرح مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود به منظور پیشگیری از استرس اکسیداتیو و یا کاهش چشمگیر آن فرکانس کاربردی در تلفن های سیار وچگالی توان کاهش یافته و مواد حاوی آنتی اکسیدان در رژیم غذایی کاربران گنجانده شود.

کلمات کلیدی: استرس اکسیداتیو، آنتی اکسیدان، تلفن همراه، امواج مايکروویو.1- استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

* نويسنده مسئول: تلفن همراه : 09123050468 ، نمابر، 3845 – 88011001-021، khavanin@modares.ac.ir

2- كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3- دانشيار گروه بهداشت محيط، دانشكده پزشكي ، دانشگاه تربيت مدرس

4- دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

5- استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

6- کارشناس زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/01/86 ساعت 06:59

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.