اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33753 )
صفحه اصلی ( 8835 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8045 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4769 )
آرشیو ( 4352 )
راهنمای نويسندگان ( 3467 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3216 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3200 )
آرشیو ( 3145 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2967 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2824 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2793 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2789 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2756 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2714 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2688 )
هيات تحريريه ( 2556 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2522 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2517 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2481 )
هيات تحريريه ( 2437 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2429 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2289 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2231 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2129 )

مجله علوم پایه پزشکی ایران >جلد 9، شماره 3 (پیاپی 31)  پاییز 85>خلاصه مقاله فارسی
 

اثر عصاره آبی میوه فلفل سیاه (Piper nigrum) بر فعالیت انقباضی رحم موش صحرایی غیر حامله

*[1]دکتر محمد کاظم غریب ناصری، [2]هدا یحیاوی

چکیده

هدف

میوه فلفل سیاه (Piper nigrum) یکی از مواد تشکیل دهنده مهم و عمده ادویه خوراکی است و پیپرین فراوانترین ماده تشکیل دهنده آن است که ترشحات روده باریک و ترشحات صفراوی را افزایش داده ولی تخلیه معده و سرعت حرکت محتویات روده را در موش صحرایی و موش سوری کاهش می دهد. در طب سنتی دم کرده فلفل سیاه را جهت تسکین دردهای قاعدگی مصرف مي كنند ولی تاکنون در این مورد تحقیق علمی انجام نشده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر عصاره آبی میوه فلفل سیاه بر انقباضات رحم موش غیر حامله و تعیین مکانیسم های دخیل در این اثر می باشد.

مواد و روش کار

عصاره آبی میوه فلفل سیاه در آب مقطر جوش تهیه شد و حلال محلول صاف شده تبخیر و پودر عصاره به دست آمد. رحم موشهای صحرایی (Wistar) بالغ غیر حامله جدا شد و در حمام بافت حاوی محلول دیژالون با جریان دائم هوا و تحت 1 گرم کشش اولیه قرار داده شد و انقباضات آن به روش ایزومتریک ثبت شد.

نتایج

غلظتهای تجمعی (125/0، 25/0، 5/0، 1 و mg/ml2) عصاره آبی میوه فلفل سیاه، انقباض رحم ناشی از کلرورپتاسیم ( mM60) و اکسی توسین ( mU/ml10) را به صورت وابسته به غلظت کاهش داد (0001/0p<). عملکرد مهاری عصاره بر انقباض ناشی از کلرورپتاسیم در حضور فنتولامین ( µM1)، نالوکسون ( µM1) و L-NAME ( µM100) کاهش نیافت ولی در حضور پروپرانولول ( µM1) این اثر مهاری کاهش یافت (01/0p< تا 0001/0p<). در محلول دیژالون فاقد کلسیم و غلظت زیاد کلرورپتاسیم (mM60)، عصاره (0312/0، 0625/0، 125/0 و (mg/ml 25/0) انقباض ناشی از غلظتهای تجمعی کلرور کلسیم (1/0 تا mM5/0) را در رحم دپولاریزه شده به صورت وابسته به غلظت کاهش داد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد عملکرد مهاری عصاره آبی میوه فلفل سیاه بر انقباض رحم با دخالت کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ انجام می شود. همچنین گیرنده های بتا-آدرنرژیک در این اثر دخالت دارند ولی گیرنده های آلفا-آدرنرژیک و اوپیوئیدها و نیز سنتز نیتریک اکساید در آن نقشی ندارند. نتایج تحقیق می تواند مصرف سنتی فلفل سیاه در تسکین دردهای قاعدگی را تاييد كند.

کلمات کلیدی: میوه فلفل سیاه (Piper nigrum)، رحم، موش صحرایی، اثر ضد انقباضی.1- دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

* نویسنده مسئول، تلفن: 3330074-0611 ، نمابر: 3332036-0611، gharibnaseri_m@yahoo.com

2- دانشجوی رشته مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/01/86 ساعت 02:32

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.