اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33799 )
صفحه اصلی ( 8839 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4773 )
آرشیو ( 4358 )
راهنمای نويسندگان ( 3468 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3229 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3211 )
آرشیو ( 3148 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2970 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2838 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2799 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2796 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2768 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2725 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2696 )
هيات تحريريه ( 2568 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2532 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2527 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2487 )
هيات تحريريه ( 2442 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2437 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2296 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2238 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2136 )

مجله علوم پایه پزشکی ایران >جلد 9، شماره 3 (پیاپی 31)  پاییز 85>خلاصه مقاله فارسی
 
 
بررسی اثرات عصاره الکلی دانه سیاهدانه بر سنگ کلیه ناشی از اتیلن گلیکول در رت

*[1]دكتر موسي الرضا حاج زاده ، [2] دكتر علیرضا خویی، [3] دكتر محمد رضا پریزاده، [4] دكتر زهرا حاج زاده

چكيده

هدف

سنگ های ادراری از شایع ترین بیماریهای سیستم ادراری هستند که علاوه بر هزینه های سنگین درمان، گاه برای خارج کردن آن ها نیاز به عمل جراحی و یا شکستن آن می باشد. عوارض جانبی و احتمالی سنگ ها نیز قابل توجه است و لذا تشخیص و درمان زودرس سنگ های کلیه و مجاری ادراري و دفع آن، می تواند از بزرگ شدن سنگ و عوارض بعدی آن جلوگیری كند. تخم سیاهدانه از مواد مفید و موثری است که خواص ضد دردی، ضد التهابی، کاهش چربی های سرم، تغییر فعالیت برخی از آنزیم ها و افزایش گلوتاتیون در بافت کلیه و نيز بهبود و ترمیم بافتی. پس از ایجاد سمیت کلیوی برای آن گزارش شده است. هدف این پژوهش بررسی اثرات احتمالی عصاره اتانولی دانه سیاهدانه بر روی سنگ کلیه ناشی از اتیلن گلیکول در رت می باشد.

مواد و روش کار

در این مطالعه 32 سر رت نر از نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند: گروه (A) کنترل سالم، که در آب آشامیدنی به میزان 1% آب مقطر در مدت تجربه، دریافت کردند و به آب آشامیدنی گروه (B) کنترل منفی، گروه (C) پیشگیری و گروه (D) درمان به مدت 30 روز اتیلن گلیکول به مقدار 1% اضافه شد. در گروه C از شروع تجویز اتیلن گلیکول و در گروه D از روز چهاردهم پس از شروع تجویز اتیلن گلیکول در آب آشامیدنی، روزانه mg/kg 250 وزن بدن از عصاره اتانولی دانه سیاهدانه به آب مصرفی رت ها اضافه شد. جهت اندازه گیری اگزالات کلسیم ادرار در روزهای صفر (قبل از شروع تجربه) 7، 14 و30 هر یک از رت ها را داخل قفس متابولیک گذاشته و نمونه ادرار 24 ساعته آن ها جمع آوری شد. در پایان تجربه تمام رت ها با گیوتین کشته شدند و کلیه آن ها به سرعت جدا گردید، سپس با روش های
آسیب شناسی برش هایی از هر کلیه آماده شد و با میکروسکوپ نوری و درشت نمایی40×10 از نظر حضور تجمعات اگزالات کلسیم بررسی شد. اگزالات کلسیم ادرار نیز با اسپکتروسکوپ جذب اتمی اندازه گیری شد.

نتایج

نتایج نشان می دهد که در گروه B، تعداد تجمع سنگ های کلیوی (88/9 ± 05/55) در مقایسه با گروه A (بدون تجمع بلور) افزایش معنی داری یافته است (001/0>p). در گروه C (4/7 ± 75/19) و D (8/97 ± 14/24) تعداد تجمعات سنگ ها در مقایسه با گروه B به طور
معنی داری کاهش یافته (05/0>p) ولی در مقایسه با گروه A تفاوت معنی داری ندارند. بررسی بیوشیمیایی ادرار در پایان تجربه (روز سی ام)، افزایش معنی دار اگزالات کلسیم ادرار را در گروهB (mg/dl 26/1 ± 57/15) در مقایسه با گروه های A (1 ± 43/8) و C (7/0 ± 1/8) (001/0>p) و در مقایسه با گروه D (2/1 ± 64/10) (05/0>p) نشان مي دهد.

نتیجه گیری

یافته های این پژوهش نشان می دهد، عصاره الکلی سیاهدانه در جلوگیری از تجمع کریستالهای اگزالات کلسیم و در خرد كردن سنگ کلیه موثر است. اگرچه مکانیسم این اثرات معلوم نیست اما شاید بتوان این اثرات را به خواص ضد چربی و ضد التهابی سیاه دانه و دخالت در فرايند تخریب سلولی آن مرتبط دانست و لذا می توان مصرف آن را برای موارد انسانی نیز توصیه كرد.

کلمات کلیدی: سیاهدانه، سنگ کلیه، اتیلن گلیکول، اگزالات کلسیم، سنگ های ادراری، رت.1- دانشيار گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

* نويسنده مسئول، تلفن: 8413579 ، 8440350 - 0511، MS-Hajzadeh@MUMS.ac.ir

2- دانشيار گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3- استادیار گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4- دکترای داروسازی

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/01/86 ساعت 06:59

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.