اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33753 )
صفحه اصلی ( 8834 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8045 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4769 )
آرشیو ( 4352 )
راهنمای نويسندگان ( 3467 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3216 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3200 )
آرشیو ( 3144 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2967 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2824 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2793 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2789 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2756 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2714 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2688 )
هيات تحريريه ( 2556 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2522 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2517 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2481 )
هيات تحريريه ( 2437 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2428 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2289 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2230 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2128 )

مجله علوم پایه پزشکی ایران >جلد 9، شماره 2 (پیاپی 30)  تابستان 85>خلاصه فارسی  مقاله
 
 
مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD)و قدرت عضلات در دو گروه دختران ورزشکار (والیبالیست و تکواندوکار) و غير ورزشكار

*[1]دكتر ناهید بیژه، دكتر سید رضا عطار زاده حسینی، [2]دكترحمید رضا هاتف

چكيده

هدف

هدف از اين پژوهش بررسي ميزان تراكم استخوان(BMD)، محتواي استخوان (BMC)، قدرت عضلات و خصوصيات آنتروپومتريك در دختران ورزشكار واليباليست و تكواندو‌كار و مقايسه آن با گروه غير ورزشكار بود.

مواد و روش کار

آزمودني‌هاي اين پژوهش تعداد 15 نفر دختر ورزشكار واليباليست با ميانگين سن (3/3 66/20)، ميانگين قد (25/5 165) و ميانگين وزن (08/6 9/58)، 13 نفر دختر ورزشكار تكواندوكار با ميانگين سن (78/2 69/19)، ميانگين قد (6/5 161) و ميانگين وزن (01/5 2/56) و 12 نفر دختر غير ورزشكار با ميانگين سن (9/1 5/21)؛ ميانگين قد (19/4 160) و ميانگين وزن (64/6 8/52 ) بودند. گروههاي ورزشكار با استفاده از پرسشنامه از بين افرادي كه حداقل 5 سال سابقه ورزشي مستمر داشته و از سلامت كامل برخوردار بودند به طور داوطلبانه انتخاب شدند. با استفاده از روش DEXA تراكم استخوان نواحي ران (گردن و ديواره) و مهره‌هاي كمري (L2 ،L3 ، L4 ) و با استفاده از دستگاه
kin - kom (ايزوكينتيك) قدرت عضلات چهار سر ران و همسترينگ اندازه‌گيري شد. سطح كلسيم و فسفر سرم خون، ‌آنزيم آلكالين فسفاتاز و هورمون پاراتورمون در حالت ناشتا اندازه‌گيري شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي در سطح 05/0 تجزيه و تحليل شدند.

نتايج

نتايج حاصل نشان داد كه: 1ـ ميزان متوسط تراكم استخوان سه‌ مهره كمري در ميان گروههاي ورزشكار و غير ورزشكار تفاوت معني‌داري نداشت، اگرچه اين مقادير در ميان ورزشكاران واليباليست نسبت به ساير گروهها بالاتر بود (05/0p>). 2ـ تفاوت معني‌داري بين متوسط تراكم استخوان ناحيه ران (گردن و ديواره) گروههاي ورزشكار و غير ورزشكار وجود نداشت گرچه مقدار متوسط تراكم استخوان ورزشكاران واليباليست از ساير گروهها بالاتر بود(05/0p>). 3ـ در انقباض درونگرا بين ميانگين قدرت عضلات همسترينگ و چهار سر ران تفاوت معني‌داري به نفع ورزشكاران وجود داشت (05/0>p). به طوركلي نتايج حاضر نشان داد كه ورزشكاران نسبت به غير ورزشكاران داراي تراكم استخواني بالاتري بودند، به استثناي تكواندوكاران كه در ناحيه مهره‌هاي كمري داراي تراكم استخواني پايين‌تري بودند.

نتيجه گيري

بنابراين با توجه به اينكه 90 درصد رشد استخوان در سنين 20-10 سالگي انجام مي‌شود، مي‌توان به نوجوانان آموزش داد كه با تغذيه صحيح و ورزش مستمر مي‌توانند استخوان‌بندي محكمي داشته‌ باشند و به طور قطع از بروز بسياري از بيماريها جلوگيري شود.

کلمات کليدي: ورزش، تراکم استخوان، محتواي استخوان، قدرت عضلاني.1- استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

* نویسنده مسئول، تلفن: 8829581-0511 ، Bijeh@ferdowsi.um.ac.ir

2- دانشیار بخش روماتولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاريخ بروز رساني : جمعه 31/01/86 ساعت 02:32

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.