اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره سایت چیست؟

ممتاز 11.1%
عالي 6.1%
خوب 9.1%
متوسط 14.1%
ضعيف 59.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله علوم پايه پزشکي ايران ( 33753 )
صفحه اصلی ( 8835 )
ارسال الکترونیکی مقالات ( 8045 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4770 )
آرشیو ( 4352 )
راهنمای نويسندگان ( 3467 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3216 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3200 )
آرشیو ( 3145 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره چهارم زمستان 85 ( 2967 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2824 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2793 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2789 )
فهرست مقالات جلد دهم شماره 1، پیاپی 33 - بهار 86 ( 2756 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2714 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2688 )
هيات تحريريه ( 2556 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2522 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2518 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2481 )
هيات تحريريه ( 2437 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2429 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2289 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره سوم پاییز 85 ( 2231 )
فهرست مقالات جلد نهم شماره اول بهار 85 ( 2129 )

مجله علوم پایه پزشکی ایران >جلد 9، شماره 1 (پیاپی 29)  بهار 85>خلاصه فارسی مقاله
 
 

بررسي ناقلين ليشمانيوز پوستي در منطقه شمالي مشهد

*[1]دكتر فريبا برنجي،[2] دكتر محمد رضا يعقوبي ارشادي،مهندس امير احمد اخوان، مهندس احمد علي حنفي بجد، 1دكتر عبدالمجيد فتي

تاريخ دريافت: 15/8/84

تاريخ پذيرش: 11/12/84

چكيده

هدف

پشه خاكي هاي فلبوتومينه ناقلين انواع ليشمانيوز در ايران مي باشند. بررسي و شناخت اكولوژي آنها جهت ارائه برنامه هاي مبارزه و پيشگيري از ليشمانيوزها كاري الزامي است. با توجه به گزارش ساليانه موارد جديد ليشمانيوز جلدي از منطقه همت آباد مشهد بر آن شديم كه مطالعه اي به منظور بررسي فون و فعاليت ماهيانه پشه خاكيهاي منطقه داشته باشيم.

مواد و روش كار

به اين منظور از فروردين 82 لغايت آبان 82 هرده روز يك بار با استفاده از روش تله چسبان اقدام به صيد پشه خاكي ها از اماكن داخلي و خارجي گرديد.

نتايج

در اين مطالعه مجموعا 521 عدد پشه خاكي از اماكن داخلي و خارجي از منطقه همت آباد صيد و تعيين گونه شد. در اين تحقيق وجود 4 گونه پشه خاكي، دو گونه از جنس فلبوتوموس (فلبوتوموس پاپاتاسي 1/11% و فلبوتوموس سرژنتي 7/74%) و دو گونه از جنس سرژانتوميا (سرژانتوميا سومباريكا 9/0% و سرژانتوميا سينتوني 3/13%) مشخص گرديد. فلبوتوموس سرژنتي گونه غالب در اماكن داخلي و خارجي منطقه همت آباد
مي باشد و در مجموع 135 عدد (2/67%) از پشه خاكي هاي صيد شده از اماكن داخلي و 254 عدد (4/79%) از پشه خاكي هاي صيد شده از اماكن خارجي متعلق به اين گونه مي باشد. در اين منطقه فعاليت پشه خاكي ها از نيمه ارديبهشت ماه شروع و تا نيمه مهر ماه خاتمه مي يابد.

نتيجه گيري

فلبوتوموس سرژنتي در منطقه داراي دو پيك فعاليت، يكي در نيمه دوم خرداد ماه و ديگري در نيمه اول مرداد ماه مي باشد. بر اساس نتايج به دست آمده با توجه به وفور بالاي فلبوتوموس سرژنتي به نظر مي رسد كه اين پشه خاكي ناقل اصلي در انتقال ليشمانيوز جلدي در اين منطقه مي باشد و در كنار آن فلبوتوموس پاپاتاسي نيز نقش انتقال بيماري از جوندگان منطقه به انسان را دارد.

كلمات كليدي: ليشمانيوز پوستي، فلبوتوموس، ناقلين.1- گروه انگل شناسي و قارچ شناسي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

* نويسنده مسئول، تلفن 8547255-0511 ، فاكس 8593038-0511 ، fberenji@yahoo.com

2- گروه حشره شناسي و مبارزه با ناقلين، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : جمعه 31/01/86 ساعت 02:32

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه. کد پستی: 9138813944 تلفن: 8439490 ۰۵۱۱ نمابر: 8439490 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: jbms@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.